Hogedijk in Aalsmeer

De komende periode gaat het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de slag voor het verbeteren van de Hogedijk in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door. Ook moeten we voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Kaartje ligging Hogedijk Aalsmeer

Ligging

De Hogedijk in Aalsmeer heeft een lengte van ongeveer 4,4 kilometer. Deze regionale kering is onderdeel van het beheersgebied van Rijnland. De Hogedijk biedt bescherming tegen overstromingen van de ringvaart Haarlemmermeer. Het gebied waar de Hogedijk ligt, bestaat voor een groot deel uit  grasland en voor een deel uit bebouwd gebied. Het gebied kenmerkt zich door zijn veengronden en veenkades met zeer flauw aflopende taluds(hellingen).   

Wat gaan we doen?

De Hogedijk wordt opgehoogd en versterkt met klei. Omdat het een vrij lange strekking is met verschillende omgevingskenmerken zijn de werkzaamheden opgedeeld in fases. De kade wordt overal opgehoogd en op veel plekken versterkt. Om de kades ook tegen de steeds vaker voorkomende droge periodes te beschermen, wordt het veen ingepakt met een laag klei.

afbeelding hogedijk

afbeelding hogedijk

Planning

Een concrete planning is op het moment nog niet te geven. In samenwerking met een ingenieursbureau en een landschapsdeskundige zijn wij bezig met het  uitwerken van de dijkversterking. De landschapsdeskundige stelt een Ruimtelijk Kwaliteitskader op. Aan de hand van dit kader wordt de dijkversterking straks definitief ontworpen. De verwachting is dat in april 2020 het Ruimtelijk Kwaliteitskader en een basis ontwerp voor de hele dijk klaar is.

Bewonersavonden

De komende maanden wordt er een aantal bewonersavonden georganiseerd. Iedereen die aan of langs de dijk woont ontvangt een uitnodiging. Ook proberen wij met zoveel mogelijk belangengroepen in contact te komen om alle mogelijke wensen en ideeën mee te nemen in dit traject.  

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Hogedijk in Aalsmeer dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Hogedijk in Aalsmeer.