Hoogmadesepolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Hoogmadesepolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Hoogmade en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Aan de waterkeringen in de Hoogmadesepolder is de laatste jaren hard gewerkt. De werkzaamheden aan de dijken in de Hoogmadesepolder zijn verdeeld in drie fasen.

 Kaartje hoogmadensepolder

Fase 1 (blauwe lijn op de kaart) betreft de kade langs de Noord Aa. De kade is hier opgehoogd en verstevigd met klei. 

Fase 2 (rode lijn op de kaart) is de kade langs de Achterwetering. Ook hier zijn de kades opgehoogd en verstevigd. Deze fase is afgerond. 

Fase 3 (gele lijn op de kaart) wordt uitgevoerd bij Hoogmade. Naast het ophogen en verstevigen van de kade, wordt hier op diverse locaties  ook de weg opgehoogd en de damwandbeschoeiing vervangen. Het gedeelte Van Klaverweijdeweg is het laatste deel dat samen met de gemeente wordt opgepakt. Ook met waterleidingbedrijf Dunea wordt samengewerkt. Zij gaan op hetzelfde moment de waterleidingen vervangen. Door de integrale samenwerking hebben de voorbereidingen meer tijd in beslag genomen dan de bedoeling was. De verwachting is dat de uitvoering van dit laatste deel van de Hoogmadespolder begin 2020 wordt gestart.

Het ophogen van een gedeelte van de Boskade, Van Klaverweijdeweg en het Noordeinde wordt door de gemeente Kaag en Braassem in het wegonderhoud meegenomen. De uitvoering van deze fase is gestart en loopt door tot medio 2019.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering Hoogmadesepolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team, , 071 3063535.