Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk in gemeente Haarlemmermeer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten daarom worden verbeterd.

Voorbereiding

De voorbereidende werkzaamheden aan de waterkering zijn inmiddels afgerond. Hierbij ging het om het inmeten van de dijk en het nemen van bodemmonsters.

Waar werken we en wanneer?

Vanaf 10 juni is er gestart met de uitvoerende werkzaamheden. In eerste instantie gaat het om de aanvoer van materialen en het (tijdelijk) verwijderen van beplanting en objecten.

Verwijderen beplanting en objecten

Op de dijk staat beplanting, zijn er schuurtjes en hekwerken. Om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk dat de beplanting en de objecten op de dijk verwijderd. Na de dijkverbetering worden deze weer teruggeplaatst.

[kaartje volgt]

Planning

De uitvoerende werkzaamheden zijn inmiddels begonnen en duren voor de Huigsloterdijk tot 9 augustus en voor de Vijfhuizerdijk tot 25 juli. Voor de Huigsloterdijk zijn de uitvoerende werkzaamheden opgedeeld in twee fasen. Alle werkzaamheden worden in opdracht van Rijnland uitgevoerd door aannemer Benecke.

Huigsloterdijk (1e fase)

Week 24  

Datum: 10 t/m 14 juni
Tijdstip: 7.00 – 17.00 uur
Werkzaamheden: Aanvoeren van materialen en verwijderen van begroeiing en alle objecten

Week 25

Datum: 17 t/m 21 juni
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: Er wordt gemaaid en gevreesd en gestart met de grondwerkzaamheden

Week 26  

Datum: 24 t/m 28 juni
Tijdstip: 7.00 – 17.00 uur
Werkzaamheden: Ophogen en versterken van de dijk met klei

Huigsloterdijk (2e fase)

Week 27 t/m 29

Datum: 1 t/m 21 juli
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: Er zijn geen werkzaamheden, omdat de grond zich eerst moet zetten

Week 30  

Datum: 22 t/m 26 juli
Tijdstip: 7.00 – 17.00 uur
Werkzaamheden: De tweede en laatste ophoging van de dijk wordt aangebracht

Week 31 t/m 32

Datum: 29 juli  t/m 9 augustus
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: De toplaag wordt aangebracht en de dijk wordt ingezaaid. Objecten worden teruggeplaatst en de overige materialen afgevoerd. Op vrijdag 9 augustus zijn alle werkzaamheden afgerond.

Vijfhuizerdijk

Week 26

Datum: 24 t/m 28 juli
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: Materialen worden aangevoerd en beplanting en objecten worden verwijderd. Ook wordt er gestart met maaien en frezen.

Week 27 en 28  

Datum: 1 t/m 12 juli
Tijdstip: 7.00 – 17.00 uur
Werkzaamheden: Er wordt begonnen met de grondwerkzaamheden. De toplaag wordt afgegraven en de dijk wordt in twee fases opgehoogd en versterkt.

Week 29

Datum: 15 juli  t/m 19 juli
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: De toplaag wordt aangebracht, de dijk wordt ingezaaid en alle objecten worden teruggeplaatst.

Week 30

Datum: 22 t/m 26 juli
Tijdstip: 7.00 tot 17.00 uur
Werkzaamheden: De laatste werkzaamheden worden afgerond en de overige materialen worden afgevoerd. Op 25 juli zijn de werkzaamheden afgerond..

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de dijken? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland. Tel. 071- 306 3535. U kunt ook mailen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. werkzaamheden Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk via info@rijnland.net