Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk in gemeente Haarlemmermeer

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk zijn onderzocht. Ze voldeden niet overal aan de norm en zijn daarom verbeterd.

Voorbereiding

De voorbereidende werkzaamheden aan de waterkering zijn inmiddels afgerond. Hierbij ging het om het inmeten van de dijk en het nemen van bodemmonsters.

Waar werken we en wanneer?

Vanaf juni 2019 is er gestart met de uitvoerende werkzaamheden. In eerste instantie ging het om de aanvoer van materialen en het (tijdelijk) verwijderen van beplanting en objecten.

Werkzaamheden

De uitvoerende werkzaamheden zijn in augustus afgerond. De werkzaamheden voor de Huigsloterdijk werden opgedeeld in twee fasen. De werkzaamheden zijn in juli 2019 afgerond..

Alle werkzaamheden zijn in opdracht van Rijnland uitgevoerd door aannemer Benecke.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de dijken? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland. Tel. 071- 306 3535. U kunt ook mailen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. werkzaamheden Huigsloterdijk en Vijfhuizerdijk via info@rijnland.net