Van:                                Hoogheemraadschap van Rijnland <no-reply=rijnland.net@mail114.atl71.mcdlv.net> namens Hoogheemraadschap van Rijnland <no-reply@rijnland.net>

Verzonden:                     dinsdag 18 april 2017 15:58

Aan:                                Schreurs, Monique

Onderwerp:                    Nieuwsbrief - project Verbetering IJsseldijk Gouda

 

Opvolgingsmarkering:   Flag for follow up

Markeringsstatus:          Gemarkeerd

 

 

Beste nieuwsbriefleden,
Fijn dat u nog steeds betrokken bent bij ons dijkversterkingsproject. We brengen u graag op de hoogte van de ontwikkelingen op gebied van de aanbesteding, werkzaamheden en ons projectteam. Natuurlijk staan we altijd voor u klaar bij vragen. Neem gerust contact met ons op of breng een bezoek aan ons projectkantoor.
 
Korine Hengst
Omgevingsmanager
Hoogheemraadschap van Rijnland

 

 

 

Verleggen elektriciteitskabels

Stedin werkt sinds 6 januari aan de voorbereidingen voor de dijkversterking. Voordat de aannemer aan de slag kan, moeten eerst de elektriciteitskabels in de grond worden verplaatst. De elektriciteitskabels zijn in dit geval twee 50kV oliedrukverbindingen. Omleggen naar een ander leidingentracé zou heel veel tijd kosten. Daarom worden de kabels twee meter verschoven. Geen simpel klusje, want de verbindingsstukken tussen de kabels, de zogenoemde moffen, zijn bij verplaatsing kwetsbaar. Ook mogen de oliedrukkabels niet beschadigen om lekkage van de olie, die zorgt voor de koeling van de kabel, te voorkomen. In een sleuf van drie meter breed en meer dan een meter diep worden de kabels van de ene kant naar de andere kant van de sleuf verlegd. Dan liggen de hoogspanningskabels uit de gevarenzone als aannemer Mourik start. Een wegafsluiting is onvermijdelijk bij deze kabelverlegging. Een actueel beeld van de omleidingen vind je op de website van de gemeente. Eind april is Stedin klaar met de voorbereidingen.

 

 

 

 

Veel media-aandacht voor start werkzaamheden IJsseldijk

31 januari jl. gaven directeur-generaal Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers en Rijnlands hoogheemraad Marco Kastelein het startsein voor de werkzaamheden aan de IJsseldijk in Gouda. Het was die dag precies 64 jaar geleden dat de watersnoodramp heeft plaatsgevonden. Rijnland wil met haar werk een dergelijke ramp natuurlijk voorkomen. Daarom zijn werkzaamheden zoals de Verbetering IJsseldijk Gouda noodzakelijk. Het startsein was een mooie manier om aandacht te vragen voor het werk van Rijnland, het effect dat klimaatverandering hierop heeft en de manier waarop wij samenwerken met de inwoners. Onder andere NOS, Nu.nl en De Gouda besteedden aandacht aan de werkzaamheden.

 

 

Aannemer Mourik aan de slag

Aannemer Mourik Groot-Ammers heeft van Hoogheemraadschap Rijnland de opdracht gekregen om de IJsseldijk in Gouda op verschillende trajecten te versterken. Inmiddels wordt er druk gewerkt aan de voorbereiding van het uitvoeringstraject.
 
Planning
De IJsseldijk wordt op 3 trajecten verbeterd:

  • Sluiseiland: Op het Sluiseiland wordt de bestaande dijk opnieuw vormgegeven. Deze werkzaamheden starten eind juni;
  • Schielands Hoge Zeedijk: Aan de binnenzijde van de Schielands Hoge Zeedijk ter hoogte van het Pijnacker Hordijk gemaal wordt een steunberm aangelegd ter verbetering van de binnenwaartse stabiliteit. Deze werkzaamheden starten ook eind juni;
  • Goejanverwelledijk: Vanaf molen ’t Slot tot aan de Krugerlaan wordt de dijk verbeterd door middel van een grondverbeteringstechniek, Soilmix. Ook wordt een nieuwe, gefundeerde kademuur aangelegd. Deze werkzaamheden starten na de zomervakantie.

 

 

 

Proef Soilmix

Bij de Goejanverwelledijk wordt de dijk verbeterd door middel van Soilmix. Het toepassen van deze techniek bij dijkverbeteringen is een innovatieve methode. Met een frees wordt de grond los gewoeld en cement/zand toegevoegd. Hierdoor zal de sterkte van de grond toenemen. Op deze manier worden  panelen gevormd die ietsje uit elkaar staan. De dijk wordt daardoor veiliger.
 
Omdat Soilmix een innovatieve dijkversterkings-methode is, wordt vooruitlopend op de daadwerkelijke uitvoering een praktijkproef uitgevoerd. De proef bestaat uit het fabriceren van 8 Soilmixpanelen. De panelen worden met verschillende samenstellingen gefabriceerd. Na het uitharden wordt bepaald welk paneel de gunstigste sterkte-eigenschappen heeft. Dit bepaalt welke samenstelling zal worden gebruikt voor de verdere dijkverbetering.

 

 

Excursiemiddag naar proeflocatie

In de week van 24 april vindt de proef plaats. In die week is er een moment waarop belangstellenden, onder begeleiding, bij de machine kunnen kijken. Uiteraard wordt het principe van grondverbetering toegelicht en is er ruimte voor uw vragen.
U bent van harte uitgenodigd om op 24 april deel te nemen aan deze excursie. Omdat de uitvoeringstijd van de proef erg kort is (maximaal 3 tot 5 dagen), is er één moment waarop deze mogelijkheid wordt geboden. Na de zomervakantie, wanneer de uitvoering over dijkstrekking aan de Goejanverwelledijk wordt uitgevoerd, worden er nog een aantal excursies georganiseerd.
 
Bent u geïnteresseerd in de excursie, dan kunt u zich per mail
(info-vijg@mourik.com) aanmelden. Als u aangemeld bent bij ons, ontvangt u informatie (tijdstip, datum etc) op uw mailadres. Mocht het eerstvolgend excursiemoment u niet schikken, dan kunt u later dit jaar met een van de andere excursies mee. U wordt daar t.z.t. over geïnformeerd (geef u wel vast op als geïnteresseerde).

 

 

Uit de media

 

 

 

Projectkantoor in Gouda
Sinds januari  heeft het projectteam van Rijnland van aannemer Mourik haar intrek genomen op de 1e etage van  een leegstaand bedrijfspand in Gouda. Op dinsdag en vrijdag is het projectteam aanwezig. U bent van harte welkom om (op afspraak) langs te komen op ons projectkantoor. Het adres is Oudebrugweg 7, 2802 NP, Gouda.
U kunt de projectteams als volgt bereiken:

  • Voor informatie over de werkzaamheden: 
    Mourik Groot-Ammers
    06 53 25 72 87  –  info-vijg@mourik.com

De werkzaamheden van de dijkverbetering VIJG zijn ook te volgen op Facebook. Voor meer informatie over het project kunt u ook kijken op www.rijnland.net/ijsseldijkgouda.

 

 

Voor algemene informatie over het project kunt u terecht op onze website: www.rijnland.net/ijsseldijkgouda.

Nog niet ingeschreven? Meld je aan voor de volgende nieuwsbrief.
 

 


This email was sent to monique.schreurs@rijnland.net
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Hoogheemraadschap van Rijnland · Archimedesweg 1 · Leiden, MA 2333 CM · Netherlands