nieuwsbrief april 2017

Actuele informatie over het project VIJG: verleggen kabels, start van de werkzaamheden, proef soilmix, contactgegevens, excursie.

HTML icon Nieuwsbrief - april 2017.htm — HTML, 276 KB (283462 bytes)

Bestandsinhoud

��<h t m l  x m l n s : v = " u r n : s c h e m a s - m i c r o s o f t - c o m : v m l " 
 
 x m l n s : o = " u r n : s c h e m a s - m i c r o s o f t - c o m : o f f i c e : o f f i c e " 
 
 x m l n s : w = " u r n : s c h e m a s - m i c r o s o f t - c o m : o f f i c e : w o r d " 
 
 x m l n s : m = " h t t p : / / s c h e m a s . m i c r o s o f t . c o m / o f f i c e / 2 0 0 4 / 1 2 / o m m l " 
 
 x m l n s = " h t t p : / / w w w . w 3 . o r g / T R / R E C - h t m l 4 0 " >
 
 
 
 <h e a d >
 
 <m e t a  h t t p - e q u i v = C o n t e n t - T y p e  c o n t e n t = " t e x t / h t m l ;  c h a r s e t = u n i c o d e " >
 
 <m e t a  n a m e = P r o g I d  c o n t e n t = W o r d . D o c u m e n t >
 
 <m e t a  n a m e = G e n e r a t o r  c o n t e n t = " M i c r o s o f t  W o r d  1 4 " >
 
 <m e t a  n a m e = O r i g i n a t o r  c o n t e n t = " M i c r o s o f t  W o r d  1 4 " >
 
 <l i n k  r e l = F i l e - L i s t  h r e f = " N i e u w s b r i e f % 2 0 - % 2 0 a p r i l % 2 0 2 0 1 7 _ b e s t a n d e n / f i l e l i s t . x m l " >
 
 <l i n k  r e l = E d i t - T i m e - D a t a 
 
 h r e f = " N i e u w s b r i e f % 2 0 - % 2 0 a p r i l % 2 0 2 0 1 7 _ b e s t a n d e n / e d i t d a t a . m s o " >
 
 <! - - [ i f  ! m s o ] >
 
 <s t y l e >
 
 v \ : *  { b e h a v i o r : u r l ( # d e f a u l t # V M L ) ; } 
 
 o \ : *  { b e h a v i o r : u r l ( # d e f a u l t # V M L ) ; } 
 
 w \ : *  { b e h a v i o r : u r l ( # d e f a u l t # V M L ) ; } 
 
 . s h a p e  { b e h a v i o r : u r l ( # d e f a u l t # V M L ) ; } 
 
 </ s t y l e >
 
 <! [ e n d i f ] - - >
 
 <t i t l e >N i e u w s b r i e f  -  p r o j e c t  V e r b e t e r i n g  I J s s e l d i j k  G o u d a </ t i t l e >
 
 <! - - [ i f  g t e  m s o  9 ] ><x m l >
 
  <o : D o c u m e n t P r o p e r t i e s >
 
   <o : A u t h o r >M s c h r e u r s </ o : A u t h o r >
 
   <o : T e m p l a t e >5 4 2 B E 7 2 A . d o t m </ o : T e m p l a t e >
 
   <o : R e v i s i o n >1 </ o : R e v i s i o n >
 
   <o : T o t a l T i m e >0 </ o : T o t a l T i m e >
 
   <o : C r e a t e d >2 0 1 7 - 0 4 - 2 0 T 0 7 : 1 4 : 0 0 Z </ o : C r e a t e d >
 
   <o : P a g e s >1 </ o : P a g e s >
 
   <o : W o r d s >1 6 4 9 </ o : W o r d s >
 
   <o : C h a r a c t e r s >9 0 7 3 </ o : C h a r a c t e r s >
 
   <o : C o m p a n y >H o o g h e e m r a a d s c h a p  v a n  R i j n l a n d </ o : C o m p a n y >
 
   <o : L i n e s >7 5 </ o : L i n e s >
 
   <o : P a r a g r a p h s >2 1 </ o : P a r a g r a p h s >
 
   <o : C h a r a c t e r s W i t h S p a c e s >1 0 7 0 1 </ o : C h a r a c t e r s W i t h S p a c e s >
 
   <o : V e r s i o n >1 4 . 0 0 </ o : V e r s i o n >
 
  </ o : D o c u m e n t P r o p e r t i e s >
 
  <o : O f f i c e D o c u m e n t S e t t i n g s >
 
   <o : A l l o w P N G / >
 
  </ o : O f f i c e D o c u m e n t S e t t i n g s >
 
 </ x m l ><! [ e n d i f ] - - >
 
 <l i n k  r e l = t h e m e D a t a 
 
 h r e f = " N i e u w s b r i e f % 2 0 - % 2 0 a p r i l % 2 0 2 0 1 7 _ b e s t a n d e n / t h e m e d a t a . t h m x " >
 
 <l i n k  r e l = c o l o r S c h e m e M a p p i n g 
 
 h r e f = " N i e u w s b r i e f % 2 0 - % 2 0 a p r i l % 2 0 2 0 1 7 _ b e s t a n d e n / c o l o r s c h e m e m a p p i n g . x m l " >
 
 <! - - [ i f  g t e  m s o  9 ] ><x m l >
 
  <w : W o r d D o c u m e n t >
 
   <w : Z o o m >0 </ w : Z o o m >
 
   <w : T r a c k M o v e s / >
 
   <w : T r a c k F o r m a t t i n g / >
 
   <w : H y p h e n a t i o n Z o n e >2 1 </ w : H y p h e n a t i o n Z o n e >
 
   <w : V a l i d a t e A g a i n s t S c h e m a s / >
 
   <w : S a v e I f X M L I n v a l i d >f a l s e </ w : S a v e I f X M L I n v a l i d >
 
   <w : I g n o r e M i x e d C o n t e n t >f a l s e </ w : I g n o r e M i x e d C o n t e n t >
 
   <w : A l w a y s S h o w P l a c e h o l d e r T e x t >f a l s e </ w : A l w a y s S h o w P l a c e h o l d e r T e x t >
 
   <w : D o N o t P r o m o t e Q F / >
 
   <w : L i d T h e m e O t h e r >N L </ w : L i d T h e m e O t h e r >
 
   <w : L i d T h e m e A s i a n >X - N O N E </ w : L i d T h e m e A s i a n >
 
   <w : L i d T h e m e C o m p l e x S c r i p t >X - N O N E </ w : L i d T h e m e C o m p l e x S c r i p t >
 
   <w : C o m p a t i b i l i t y >
 
    <w : D o N o t E x p a n d S h i f t R e t u r n / >
 
    <w : B r e a k W r a p p e d T a b l e s / >
 
    <w : S p l i t P g B r e a k A n d P a r a M a r k / >
 
    <w : E n a b l e O p e n T y p e K e r n i n g / >
 
   </ w : C o m p a t i b i l i t y >
 
   <m : m a t h P r >
 
    <m : m a t h F o n t  m : v a l = " C a m b r i a  M a t h " / >
 
    <m : b r k B i n  m : v a l = " b e f o r e " / >
 
    <m : b r k B i n S u b  m : v a l = " &# 4 5 ; - " / >
 
    <m : s m a l l F r a c  m : v a l = " o f f " / >
 
    <m : d i s p D e f / >
 
    <m : l M a r g i n  m : v a l = " 0 " / >
 
    <m : r M a r g i n  m : v a l = " 0 " / >
 
    <m : d e f J c  m : v a l = " c e n t e r G r o u p " / >
 
    <m : w r a p I n d e n t  m : v a l = " 1 4 4 0 " / >
 
    <m : i n t L i m  m : v a l = " s u b S u p " / >
 
    <m : n a r y L i m  m : v a l = " u n d O v r " / >
 
   </ m : m a t h P r ></ w : W o r d D o c u m e n t >
 
 </ x m l ><! [ e n d i f ] - - ><! - - [ i f  g t e  m s o  9 ] ><x m l >
 
  <w : L a t e n t S t y l e s  D e f L o c k e d S t a t e = " f a l s e "  D e f U n h i d e W h e n U s e d = " t r u e " 
 
   D e f S e m i H i d d e n = " t r u e "  D e f Q F o r m a t = " f a l s e "  D e f P r i o r i t y = " 9 9 " 
 
   L a t e n t S t y l e C o u n t = " 2 6 7 " >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " N o r m a l " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  7 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  8 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 9 "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " h e a d i n g  9 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  7 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  8 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  N a m e = " t o c  9 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 5 "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " c a p t i o n " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 1 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " T i t l e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 1 "  N a m e = " D e f a u l t  P a r a g r a p h  F o n t " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 1 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " S u b t i t l e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 2 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " S t r o n g " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 2 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " E m p h a s i s " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 5 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " T a b l e  G r i d " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " P l a c e h o l d e r  T e x t " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " N o  S p a c i n g " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " R e v i s i o n " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " L i s t  P a r a g r a p h " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 2 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " Q u o t e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " I n t e n s e  Q u o t e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  1 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  2 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  3 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  4 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  5 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  S h a d i n g  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  L i s t  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " L i g h t  G r i d  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  1  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 4 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  S h a d i n g  2  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 5 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  1  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 6 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  L i s t  2  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 7 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  1  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 8 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  2  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 6 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " M e d i u m  G r i d  3  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 0 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " D a r k  L i s t  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  S h a d i n g  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  L i s t  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 7 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  N a m e = " C o l o r f u l  G r i d  A c c e n t  6 " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 1 9 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " S u b t l e  E m p h a s i s " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 2 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " I n t e n s e  E m p h a s i s " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 1 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " S u b t l e  R e f e r e n c e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 2 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " I n t e n s e  R e f e r e n c e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 3 "  S e m i H i d d e n = " f a l s e " 
 
    U n h i d e W h e n U s e d = " f a l s e "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " B o o k  T i t l e " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 7 "  N a m e = " B i b l i o g r a p h y " / >
 
   <w : L s d E x c e p t i o n  L o c k e d = " f a l s e "  P r i o r i t y = " 3 9 "  Q F o r m a t = " t r u e "  N a m e = " T O C  H e a d i n g " / >
 
  </ w : L a t e n t S t y l e s >
 
 </ x m l ><! [ e n d i f ] - - >
 
 <s t y l e >
 
 <! - - 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m i n - w i d t h : 7 6 8 p x ) { 
 
 	 	 . t e m p l a t e C o n t a i n e r { 
 
 	 	 	 w i d t h : 6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 b o d y , t a b l e , t d , p , a , l i , b l o c k q u o t e { 
 
 	 	 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : n o n e  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 b o d y { 
 
 	 	 	 w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 m i n - w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # b o d y C e l l { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - t o p : 1 0 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e { 
 
 	 	 	 w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n C a r t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n T o p C o n t e n t , . m c n R e c C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n B o t t o m C o n t e n t , . m c n T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n B o x e d T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n I m a g e G r o u p C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n L e f t T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n R i g h t T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n L e f t I m a g e C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n C a p t i o n R i g h t I m a g e C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n I m a g e C a r d L e f t T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r , . m c n I m a g e C a r d R i g h t T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r { 
 
 	 	 	 m a x - w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n B o x e d T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r { 
 
 	 	 	 m i n - w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e G r o u p C o n t e n t { 
 
 	 	 	 p a d d i n g : 9 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n C a p t i o n L e f t C o n t e n t O u t e r  . m c n T e x t C o n t e n t , . m c n C a p t i o n R i g h t C o n t e n t O u t e r  . m c n T e x t C o n t e n t { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - t o p : 9 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e C a r d T o p I m a g e C o n t e n t , . m c n C a p t i o n B l o c k I n n e r  . m c n C a p t i o n T o p C o n t e n t : l a s t - c h i l d  . m c n T e x t C o n t e n t { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - t o p : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e C a r d B o t t o m I m a g e C o n t e n t { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - b o t t o m : 9 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e G r o u p B l o c k I n n e r { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - t o p : 0  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 p a d d i n g - b o t t o m : 0  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e G r o u p B l o c k O u t e r { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - t o p : 9 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 p a d d i n g - b o t t o m : 9 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n T e x t C o n t e n t , . m c n B o x e d T e x t C o n t e n t C o l u m n { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - r i g h t : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 p a d d i n g - l e f t : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n I m a g e C a r d L e f t I m a g e C o n t e n t , . m c n I m a g e C a r d R i g h t I m a g e C o n t e n t { 
 
 	 	 	 p a d d i n g - r i g h t : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 p a d d i n g - b o t t o m : 0  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 p a d d i n g - l e f t : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c p r e v i e w - i m a g e - u p l o a d e r { 
 
 	 	 	 d i s p l a y : n o n e  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 w i d t h : 1 0 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 h 1 { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 2 2 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 h 2 { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 2 0 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 h 3 { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 8 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 h 4 { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 6 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 . m c n B o x e d T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r  . m c n T e x t C o n t e n t , . m c n B o x e d T e x t C o n t e n t C o n t a i n e r  . m c n T e x t C o n t e n t  p { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 4 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # t e m p l a t e P r e h e a d e r { 
 
 	 	 	 d i s p l a y : b l o c k  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # t e m p l a t e P r e h e a d e r  . m c n T e x t C o n t e n t , # t e m p l a t e P r e h e a d e r  . m c n T e x t C o n t e n t  p { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 4 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # t e m p l a t e H e a d e r  . m c n T e x t C o n t e n t , # t e m p l a t e H e a d e r  . m c n T e x t C o n t e n t  p { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 6 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # t e m p l a t e B o d y  . m c n T e x t C o n t e n t , # t e m p l a t e B o d y  . m c n T e x t C o n t e n t  p { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 6 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
 	 	 # t e m p l a t e F o o t e r  . m c n T e x t C o n t e n t , # t e m p l a t e F o o t e r  . m c n T e x t C o n t e n t  p { 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : 1 4 p x  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 %  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 
 
 } 
 
 @ m e d i a  o n l y  s c r e e n  a n d  ( m a x - w i d t h :  4 8 0 p x ) { 
 
                         t a b l e # c a n s p a m B a r  t d { f o n t - s i z e : 1 4 p x  ! i m p o r t a n t ; } 
 
                         t a b l e # c a n s p a m B a r  t d  a { d i s p l a y : b l o c k  ! i m p o r t a n t ;  m a r g i n - t o p : 1 0 p x  ! i m p o r t a n t ; } 
 
                     } 
 
 i m g 
 
 	 { o u t l i n e : n o n e ; } 
 
 a  i m g 
 
 	 { o u t l i n e : n o n e ; } 
 
 i m g 
 
 	 { - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e : b i c u b i c ; } 
 
 a [ h r e f ^ = t e l ] , a [ h r e f ^ = s m s ] { 
 
 	 	 	 c o l o r : i n h e r i t ; 
 
 	 	 	 c u r s o r : d e f a u l t ; 
 
 	 	 	 t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e ; 
 
 	 	 } 
 
 p 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 a 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 l i 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 t d 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 b o d y 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 t a b l e 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 b l o c k q u o t e 
 
 	 { - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; 
 
 	 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t : 1 0 0 % ; } 
 
 a [ x - a p p l e - d a t a - d e t e c t o r s ] { 
 
 	 	 	 c o l o r : i n h e r i t  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 f o n t - s i z e : i n h e r i t  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 f o n t - f a m i l y : i n h e r i t  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 f o n t - w e i g h t : i n h e r i t  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 	 l i n e - h e i g h t : i n h e r i t  ! i m p o r t a n t ; 
 
 	 	 } 
 
 . T E M P L A T E C O N T A I N E R 
 
 	 { m a x - w i d t h : 6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ; } 
 
 . M C N T E X T C O N T E N T 
 
 	 { w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ; } 
 
 # T E M P L A T E P R E H E A D E R 
 
 	 { b a c k g r o u n d - s i z e : c o v e r ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 5 0 % ; } 
 
 # T E M P L A T E H E A D E R 
 
 	 { b a c k g r o u n d - s i z e : c o v e r ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 5 0 % ; } 
 
 # T E M P L A T E B O D Y 
 
 	 { b a c k g r o u n d - s i z e : c o v e r ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 5 0 % ; } 
 
 # T E M P L A T E F O O T E R 
 
 	 { b a c k g r o u n d - s i z e : c o v e r ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; 
 
 	 b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 5 0 % ; } 
 
 
 
  / *  F o n t  D e f i n i t i o n s  * / 
 
  @ f o n t - f a c e 
 
 	 { f o n t - f a m i l y : H e l v e t i c a ; 
 
 	 p a n o s e - 1 : 2  1 1  6  4  2  2  2  2  2  4 ; 
 
 	 m s o - f o n t - c h a r s e t : 0 ; 
 
 	 m s o - g e n e r i c - f o n t - f a m i l y : s w i s s ; 
 
 	 m s o - f o n t - p i t c h : v a r i a b l e ; 
 
 	 m s o - f o n t - s i g n a t u r e : - 5 3 6 8 5 9 9 0 5  - 1 0 7 3 7 1 1 0 3 7  9  0  5 1 1  0 ; } 
 
 @ f o n t - f a c e 
 
 	 { f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; 
 
 	 p a n o s e - 1 : 5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ; 
 
 	 m s o - f o n t - c h a r s e t : 2 ; 
 
 	 m s o - g e n e r i c - f o n t - f a m i l y : a u t o ; 
 
 	 m s o - f o n t - p i t c h : v a r i a b l e ; 
 
 	 m s o - f o n t - s i g n a t u r e : 0  2 6 8 4 3 5 4 5 6  0  0  - 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8  0 ; } 
 
 @ f o n t - f a c e 
 
 	 { f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; 
 
 	 p a n o s e - 1 : 5  0  0  0  0  0  0  0  0  0 ; 
 
 	 m s o - f o n t - c h a r s e t : 2 ; 
 
 	 m s o - g e n e r i c - f o n t - f a m i l y : a u t o ; 
 
 	 m s o - f o n t - p i t c h : v a r i a b l e ; 
 
 	 m s o - f o n t - s i g n a t u r e : 0  2 6 8 4 3 5 4 5 6  0  0  - 2 1 4 7 4 8 3 6 4 8  0 ; } 
 
 @ f o n t - f a c e 
 
 	 { f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 p a n o s e - 1 : 2  1 5  5  2  2  2  4  3  2  4 ; 
 
 	 m s o - f o n t - a l t : A r i a l ; 
 
 	 m s o - f o n t - c h a r s e t : 0 ; 
 
 	 m s o - g e n e r i c - f o n t - f a m i l y : s w i s s ; 
 
 	 m s o - f o n t - p i t c h : v a r i a b l e ; 
 
 	 m s o - f o n t - s i g n a t u r e : - 5 3 6 8 7 0 1 4 5  1 0 7 3 7 8 6 1 1 1  1  0  4 1 5  0 ; } 
 
  / *  S t y l e  D e f i n i t i o n s  * / 
 
  p . M s o N o r m a l ,  l i . M s o N o r m a l ,  d i v . M s o N o r m a l 
 
 	 { m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p a r e n t : " " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 h 1 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  1  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 1 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 9 . 5 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 h 2 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  2  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 2 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 6 . 5 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 h 3 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  3  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 3 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 5 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 h 4 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  4  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 2 5 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 4 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 3 . 5 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 h 5 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  5  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 5 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 h 6 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - q f o r m a t : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  6  C h a r " ; 
 
 	 m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 m s o - o u t l i n e - l e v e l : 6 ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 7 . 5 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 a : l i n k ,  s p a n . M s o H y p e r l i n k 
 
 	 { m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 9 ; 
 
 	 c o l o r : b l u e ; 
 
 	 t e x t - d e c o r a t i o n : u n d e r l i n e ; 
 
 	 t e x t - u n d e r l i n e : s i n g l e ; } 
 
 a : v i s i t e d ,  s p a n . M s o H y p e r l i n k F o l l o w e d 
 
 	 { m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 9 ; 
 
 	 c o l o r : p u r p l e ; 
 
 	 t e x t - d e c o r a t i o n : u n d e r l i n e ; 
 
 	 t e x t - u n d e r l i n e : s i n g l e ; } 
 
 p 
 
 	 { m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 9 ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 s p a n . K o p 1 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  1  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  1 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 4 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 3 6 5 F 9 1 ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 m s o - t h e m e s h a d e : 1 9 1 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 s p a n . K o p 2 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  2  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  2 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 3 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 3 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 4 F 8 1 B D ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 s p a n . K o p 3 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  3  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  3 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 4 F 8 1 B D ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; } 
 
 s p a n . K o p 4 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  4  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  4 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 4 F 8 1 B D ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 f o n t - w e i g h t : b o l d ; 
 
 	 f o n t - s t y l e : i t a l i c ; } 
 
 s p a n . K o p 5 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  5  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  5 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 2 4 3 F 6 0 ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 m s o - t h e m e s h a d e : 1 2 7 ; } 
 
 s p a n . K o p 6 C h a r 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : " K o p  6  C h a r " ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l o c k e d : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - l i n k : " K o p  6 " ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C a m b r i a " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - a s c i i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - a s c i i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m a j o r - f a r e a s t ; 
 
 	 m s o - h a n s i - f o n t - f a m i l y : C a m b r i a ; 
 
 	 m s o - h a n s i - t h e m e - f o n t : m a j o r - l a t i n ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
 	 m s o - b i d i - t h e m e - f o n t : m a j o r - b i d i ; 
 
 	 c o l o r : # 2 4 3 F 6 0 ; 
 
 	 m s o - t h e m e c o l o r : a c c e n t 1 ; 
 
 	 m s o - t h e m e s h a d e : 1 2 7 ; 
 
 	 f o n t - s t y l e : i t a l i c ; } 
 
 p . r e a d m s g b o d y ,  l i . r e a d m s g b o d y ,  d i v . r e a d m s g b o d y 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : r e a d m s g b o d y ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 p . e x t e r n a l c l a s s ,  l i . e x t e r n a l c l a s s ,  d i v . e x t e r n a l c l a s s 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : e x t e r n a l c l a s s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 p . m c n i m a g e ,  l i . m c n i m a g e ,  d i v . m c n i m a g e 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n i m a g e ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 1 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 1 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 1 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 1 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 9 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 2 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 2 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 2 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 2 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 3 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 3 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 3 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 3 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 4 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 4 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 4 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 4 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 t e x t - a l i g n : c e n t e r ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 9 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 5 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 5 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 5 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 5 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 9 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 6 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 6 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 6 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 6 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 7 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 7 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 7 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 7 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 2 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; } 
 
 p . m c n t e x t c o n t e n t 8 ,  l i . m c n t e x t c o n t e n t 8 ,  d i v . m c n t e x t c o n t e n t 8 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : m c n t e x t c o n t e n t 8 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - u n h i d e : n o ; 
 
 	 m a r g i n - t o p : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - r i g h t : 0 c m ; 
 
 	 m a r g i n - b o t t o m : 7 . 5 p t ; 
 
 	 m a r g i n - l e f t : 0 c m ; 
 
 	 t e x t - a l i g n : c e n t e r ; 
 
 	 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 9 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 	 m s o - f a r e a s t - t h e m e - f o n t : m i n o r - l a t i n ; 
 
 	 c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ; } 
 
 . M s o C h p D e f a u l t 
 
 	 { m s o - s t y l e - t y p e : e x p o r t - o n l y ; 
 
 	 m s o - d e f a u l t - p r o p s : y e s ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; } 
 
 @ p a g e  W o r d S e c t i o n 1 
 
 	 { s i z e : 6 1 2 . 0 p t  7 9 2 . 0 p t ; 
 
 	 m a r g i n : 7 0 . 8 5 p t  7 0 . 8 5 p t  7 0 . 8 5 p t  7 0 . 8 5 p t ; 
 
 	 m s o - h e a d e r - m a r g i n : 3 5 . 4 p t ; 
 
 	 m s o - f o o t e r - m a r g i n : 3 5 . 4 p t ; 
 
 	 m s o - p a p e r - s o u r c e : 0 ; } 
 
 d i v . W o r d S e c t i o n 1 
 
 	 { p a g e : W o r d S e c t i o n 1 ; } 
 
  / *  L i s t  D e f i n i t i o n s  * / 
 
  @ l i s t  l 0 
 
 	 { m s o - l i s t - i d : 1 0 7 3 1 0 6 9 4 ; 
 
 	 m s o - l i s t - t e m p l a t e - i d s : 1 0 2 7 6 0 8 9 4 8 ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 1 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : S y m b o l ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 2 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : o ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 7 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C o u r i e r  N e w " ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 3 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 0 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 4 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 4 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 5 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 8 0 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 6 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 1 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 7 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 5 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 8 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 8 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 0 : l e v e l 9 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 2 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 
 
 	 { m s o - l i s t - i d : 6 3 5 8 3 5 1 1 5 ; 
 
 	 m s o - l i s t - t e m p l a t e - i d s : - 8 7 0 1 3 9 5 8 2 ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 1 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : S y m b o l ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 2 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : o ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 7 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C o u r i e r  N e w " ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 3 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 0 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 4 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 4 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 5 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 8 0 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 6 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 1 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 7 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 5 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 8 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 8 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 1 : l e v e l 9 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 2 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 
 
 	 { m s o - l i s t - i d : 1 6 7 6 1 1 0 4 4 7 ; 
 
 	 m s o - l i s t - t e m p l a t e - i d s : - 3 6 4 8 9 7 8 0 0 ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 1 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : S y m b o l ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 2 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : o ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 7 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " C o u r i e r  N e w " ; 
 
 	 m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 3 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 0 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 4 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 4 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 5 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 1 8 0 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 6 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 1 6 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 7 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 5 2 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 8 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 2 8 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 @ l i s t  l 2 : l e v e l 9 
 
 	 { m s o - l e v e l - n u m b e r - f o r m a t : b u l l e t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - t e x t : ��; 
 
 	 m s o - l e v e l - t a b - s t o p : 3 2 4 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - l e v e l - n u m b e r - p o s i t i o n : l e f t ; 
 
 	 t e x t - i n d e n t : - 1 8 . 0 p t ; 
 
 	 m s o - a n s i - f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : W i n g d i n g s ; } 
 
 o l 
 
 	 { m a r g i n - b o t t o m : 0 c m ; } 
 
 u l 
 
 	 { m a r g i n - b o t t o m : 0 c m ; } 
 
 - - >
 
 </ s t y l e >
 
 <! - - [ i f  g t e  m s o  1 0 ] >
 
 <s t y l e >
 
  / *  S t y l e  D e f i n i t i o n s  * / 
 
  t a b l e . M s o N o r m a l T a b l e 
 
 	 { m s o - s t y l e - n a m e : S t a n d a a r d t a b e l ; 
 
 	 m s o - t s t y l e - r o w b a n d - s i z e : 0 ; 
 
 	 m s o - t s t y l e - c o l b a n d - s i z e : 0 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - n o s h o w : y e s ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p r i o r i t y : 9 9 ; 
 
 	 m s o - s t y l e - p a r e n t : " " ; 
 
 	 m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  5 . 4 p t  0 c m  5 . 4 p t ; 
 
 	 m s o - p a r a - m a r g i n : 0 c m ; 
 
 	 m s o - p a r a - m a r g i n - b o t t o m : . 0 0 0 1 p t ; 
 
 	 m s o - p a g i n a t i o n : w i d o w - o r p h a n ; 
 
 	 f o n t - s i z e : 1 0 . 0 p t ; 
 
 	 f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " , " s e r i f " ; } 
 
 </ s t y l e >
 
 <! [ e n d i f ] - - ><! - -  N A M E :  1  C O L U M N  -  F U L L  W I D T H  - - >
 
 <m e t a  h t t p - e q u i v = X - U A - C o m p a t i b l e  c o n t e n t = " I E = e d g e " >
 
 <m e t a  n a m e = v i e w p o r t  c o n t e n t = " w i d t h = d e v i c e - w i d t h ,  i n i t i a l - s c a l e = 1 " >
 
 <! - - [ i f  g t e  m s o  9 ] ><x m l >
 
  <o : s h a p e d e f a u l t s  v : e x t = " e d i t "  s p i d m a x = " 1 0 2 6 " / >
 
 </ x m l ><! [ e n d i f ] - - ><! - - [ i f  g t e  m s o  9 ] ><x m l >
 
  <o : s h a p e l a y o u t  v : e x t = " e d i t " >
 
   <o : i d m a p  v : e x t = " e d i t "  d a t a = " 1 " / >
 
  </ o : s h a p e l a y o u t ></ x m l ><! [ e n d i f ] - - >
 
 </ h e a d >
 
 
 
 <b o d y  b g c o l o r = " # F A F A F A "  l a n g = N L  l i n k = b l u e  v l i n k = p u r p l e  s t y l e = ' t a b - i n t e r v a l : 
 
 3 5 . 4 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
 
 
 <d i v  c l a s s = W o r d S e c t i o n 1 >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >V a n : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >H o o g h e e m r a a d s c h a p  v a n  R i j n l a n d 
 
 &l t ; n o - r e p l y = r i j n l a n d . n e t @ m a i l 1 1 4 . a t l 7 1 . m c d l v . n e t &g t ;  n a m e n s  H o o g h e e m r a a d s c h a p 
 
 v a n  R i j n l a n d  &l t ; n o - r e p l y @ r i j n l a n d . n e t &g t ; <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >V e r z o n d e n : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >d i n s d a g  1 8  a p r i l  2 0 1 7  1 5 : 5 8 <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >A a n : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >S c h r e u r s ,  M o n i q u e <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >O n d e r w e r p : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� � � � � � � � � � � � � � � � � � �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >N i e u w s b r i e f  -  p r o j e c t  V e r b e t e r i n g  I J s s e l d i j k  G o u d a <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
 " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; c o l o r : b l a c k ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >O p v o l g i n g s m a r k e r i n g : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >F l a g  f o r  f o l l o w  u p <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' m a r g i n - l e f t : 1 2 0 . 0 p t ; t e x t - i n d e n t : - 1 2 0 . 0 p t ; t a b - s t o p s : 
 
 1 2 0 . 0 p t ; m s o - l a y o u t - g r i d - a l i g n : n o n e ; t e x t - a u t o s p a c e : n o n e ' ><b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >M a r k e r i n g s s t a t u s : <s p a n  s t y l e = ' m s o - t a b - c o u n t : 1 ' >� � � � � � � � �  </ s p a n ></ s p a n ></ b ><s p a n 
 
 s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " C a l i b r i " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - b i d i - f o n t - f a m i l y : C a l i b r i ; 
 
 c o l o r : b l a c k ' >G e m a r k e e r d <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ p >
 
 
 
 <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
 
 
 <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % " 
 
  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b a c k g r o u n d : # F A F A F A ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
  1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
  <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
   <t d  w i d t h = " 1 0 0 % "  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
   <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % " 
 
    s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
    m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ' >
 
     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' b a c k g r o u n d : # F A F A F A ; p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m ' >
 
     <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = 6 0 0 
 
      s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
      m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
       <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
       <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
        w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
        1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
         <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = 3 6 6  s t y l e = ' w i d t h : 2 7 4 . 5 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = r i g h t  w i d t h = 1 9 7  s t y l e = ' w i d t h : 1 4 7 . 7 5 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : r i g h t ; m s o - t a b l e - t o p : m i d d l e ; m s o - p a d d i n g - a l t : 
 
            0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - s i z e : 
 
             9 . 0 p t ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; 
 
             m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ' ><a 
 
             h r e f = " h t t p : / / m a i l c h i . m p / r i j n l a n d / n i e u w s b r i e f - p r o j e c t - v e r b e t e r i n g - i j s s e l d i j k - g o u d a ? e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
             t a r g e t = " _ b l a n k " ><s p a n  s t y l e = ' c o l o r : # 6 5 6 5 6 5 ' >V i e w  t h i s  e m a i l  i n  y o u r 
 
             b r o w s e r </ s p a n ></ a > <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         </ t d >
 
        </ t r >
 
       </ t a b l e >
 
       </ d i v >
 
       </ t d >
 
      </ t r >
 
     </ t a b l e >
 
     </ d i v >
 
     </ t d >
 
    </ t r >
 
    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 1 ' >
 
     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' b a c k g r o u n d : w h i t e ; p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
     b a c k g r o u n d : c o v e r ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
     b a c k g r o u n d - s i z e :  c o v e r ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 
 
     5 0 % '  i d = t e m p l a t e H e a d e r >
 
     <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = 6 0 0 
 
      s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
      m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
      m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
       <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
       - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
       <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
        w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
        1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
        - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
         <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
             s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g  b o r d e r = 0 
 
             w i d t h = 5 6 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 2 5 " 
 
             s r c = " h t t p s : / / g a l l e r y . m a i l c h i m p . c o m / 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 / i m a g e s / c 0 8 a f 2 4 c - 9 f 3 0 - 4 b e b - a 3 8 a - a 3 6 7 b 1 e 8 1 d 4 3 . j p g " 
 
             s t y l e = ' m a x - w i d t h :  1 0 0 0 p x ; o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
             b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 
 
             0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; h e i g h t : a u t o ; p a d d i n g - b o t t o m : 0 i n ; t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
             n o n e ; v e r t i c a l - a l i g n : b o t t o m ; d i s p l a y : i n l i n e '  c l a s s = m c n I m a g e 
 
             a l i g n = m i d d l e ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
             - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
             s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g  b o r d e r = 0 
 
             w i d t h = 5 6 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 2 6 " 
 
             s r c = " h t t p s : / / g a l l e r y . m a i l c h i m p . c o m / 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 / i m a g e s / 1 8 c 7 0 7 d 4 - 0 0 6 1 - 4 a 2 d - 9 2 3 3 - a 6 5 a d f d 0 2 7 0 c . p n g " 
 
             s t y l e = ' m a x - w i d t h :  6 5 7 p x ; o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
             b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 
 
             0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; h e i g h t : a u t o ; p a d d i n g - b o t t o m : 0 i n ; t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
             n o n e ; v e r t i c a l - a l i g n : b o t t o m ; d i s p l a y : i n l i n e '  c l a s s = m c n I m a g e 
 
             a l i g n = m i d d l e ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         </ t d >
 
        </ t r >
 
       </ t a b l e >
 
       </ d i v >
 
       </ t d >
 
      </ t r >
 
     </ t a b l e >
 
     </ d i v >
 
     </ t d >
 
    </ t r >
 
    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 2 ' >
 
     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' b a c k g r o u n d : w h i t e ; p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
     b a c k g r o u n d : c o v e r ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
     b a c k g r o u n d - s i z e :  c o v e r ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 
 
     5 0 % '  i d = t e m p l a t e B o d y >
 
     <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = 6 0 0 
 
      s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
      m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
      m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
       <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
       - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
       <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
        w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
        1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
        - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
         <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >B e s t e  n i e u w s b r i e f l e d e n , <b r >
 
               F i j n  d a t  u  n o g  s t e e d s  b e t r o k k e n  b e n t  b i j  o n s 
 
               d i j k v e r s t e r k i n g s p r o j e c t .  W e  b r e n g e n  u  g r a a g  o p  d e  h o o g t e  v a n  d e 
 
               o n t w i k k e l i n g e n  o p  g e b i e d  v a n  d e  a a n b e s t e d i n g ,  w e r k z a a m h e d e n  e n 
 
               o n s  p r o j e c t t e a m .  N a t u u r l i j k  s t a a n  w e  a l t i j d  v o o r  u  k l a a r  b i j 
 
               v r a g e n .  N e e m  g e r u s t  c o n t a c t  m e t  o n s  o p  o f  b r e n g  e e n  b e z o e k  a a n 
 
               o n s  p r o j e c t k a n t o o r . <b r >
 
               &n b s p ; <b r >
 
               K o r i n e  H e n g s t <b r >
 
               O m g e v i n g s m a n a g e r <b r >
 
               H o o g h e e m r a a d s c h a p  v a n  R i j n l a n d  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
             - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
             s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g  b o r d e r = 0 
 
             w i d t h = 4 0 0  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 2 7 " 
 
             s r c = " h t t p s : / / g a l l e r y . m a i l c h i m p . c o m / 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 / i m a g e s / 0 d b 1 2 f 8 1 - c c a 6 - 4 e 1 b - b 7 f c - 5 5 2 7 2 9 f c 3 8 c 0 . j p g " 
 
             s t y l e = ' m a x - w i d t h :  4 0 0 p x ; o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
             b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 
 
             0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; h e i g h t : a u t o ; p a d d i n g - b o t t o m : 0 i n ; t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
             n o n e ; v e r t i c a l - a l i g n : b o t t o m ; d i s p l a y : i n l i n e '  a l i g n = c e n t e r 
 
             c l a s s = m c n I m a g e ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >V e r l e g g e n 
 
               e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >S t e d i n  w e r k t  s i n d s  6  j a n u a r i  a a n 
 
               d e  v o o r b e r e i d i n g e n  v o o r  d e  d i j k v e r s t e r k i n g .  V o o r d a t  d e  a a n n e m e r 
 
               a a n  d e  s l a g  k a n ,  m o e t e n  e e r s t  d e  e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s  i n  d e  g r o n d 
 
               w o r d e n  v e r p l a a t s t .  D e  e l e k t r i c i t e i t s k a b e l s  z i j n  i n  d i t  g e v a l  t w e e 
 
               5 0 k V  o l i e d r u k v e r b i n d i n g e n .  O m l e g g e n  n a a r  e e n  a n d e r  l e i d i n g e n t r a c � 
 
               z o u  h e e l  v e e l  t i j d  k o s t e n .  D a a r o m  w o r d e n  d e  k a b e l s  t w e e  m e t e r 
 
               v e r s c h o v e n .  G e e n  s i m p e l  k l u s j e ,  w a n t  d e  v e r b i n d i n g s s t u k k e n  t u s s e n 
 
               d e  k a b e l s ,  d e  z o g e n o e m d e  m o f f e n ,  z i j n  b i j  v e r p l a a t s i n g  k w e t s b a a r . 
 
               O o k  m o g e n  d e  o l i e d r u k k a b e l s  n i e t  b e s c h a d i g e n  o m  l e k k a g e  v a n  d e 
 
               o l i e ,  d i e  z o r g t  v o o r  d e  k o e l i n g  v a n  d e  k a b e l ,  t e  v o o r k o m e n .  I n 
 
               e e n  s l e u f  v a n  d r i e  m e t e r  b r e e d  e n  m e e r  d a n  e e n  m e t e r  d i e p  w o r d e n 
 
               d e  k a b e l s  v a n  d e  e n e  k a n t  n a a r  d e  a n d e r e  k a n t  v a n  d e  s l e u f 
 
               v e r l e g d .  D a n  l i g g e n  d e  h o o g s p a n n i n g s k a b e l s  u i t  d e  g e v a r e n z o n e  a l s 
 
               a a n n e m e r  M o u r i k  s t a r t .  E e n  w e g a f s l u i t i n g  i s  o n v e r m i j d e l i j k  b i j 
 
               d e z e  k a b e l v e r l e g g i n g .  E e n  a c t u e e l  b e e l d  v a n  d e  o m l e i d i n g e n  v i n d 
 
               j e  o p  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 4 3 9 3 4 c 5 8 8 6 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >d e  w e b s i t e  v a n  d e  g e m e e n t e </ s p a n ></ a >.  E i n d 
 
               a p r i l  i s  S t e d i n  k l a a r  m e t  d e  v o o r b e r e i d i n g e n .  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
             - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
             s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g  b o r d e r = 0 
 
             w i d t h = 5 0 0  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 2 8 " 
 
             s r c = " h t t p s : / / g a l l e r y . m a i l c h i m p . c o m / 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 / i m a g e s / 9 b 1 f 9 b 2 6 - 6 2 f e - 4 b 8 7 - 8 b 5 1 - b e 2 7 3 5 d 3 b 6 d 1 . j p g " 
 
             s t y l e = ' m a x - w i d t h :  5 0 0 p x ; o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
             b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 
 
             0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; h e i g h t : a u t o ; p a d d i n g - b o t t o m : 0 i n ; t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
             n o n e ; v e r t i c a l - a l i g n : b o t t o m ; d i s p l a y : i n l i n e '  a l i g n = c e n t e r 
 
             c l a s s = m c n I m a g e ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >&n b s p ;  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >V e e l 
 
               m e d i a - a a n d a c h t  v o o r  s t a r t  w e r k z a a m h e d e n  I J s s e l d i j k <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >3 1  j a n u a r i  j l .  g a v e n 
 
               d i r e c t e u r - g e n e r a a l  R i j k s w a t e r s t a a t  J a n  H e n d r i k  D r o n k e r s  e n 
 
               R i j n l a n d s  h o o g h e e m r a a d  M a r c o  K a s t e l e i n  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 2 6 0 7 b 7 f f 8 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >h e t  s t a r t s e i n  v o o r  d e  w e r k z a a m h e d e n </ s p a n ></ a >
 
               a a n  d e  I J s s e l d i j k  i n  G o u d a .  H e t  w a s  d i e  d a g  p r e c i e s  6 4  j a a r 
 
               g e l e d e n  d a t  d e  w a t e r s n o o d r a m p  h e e f t  p l a a t s g e v o n d e n .  R i j n l a n d  w i l 
 
               m e t  h a a r  w e r k  e e n  d e r g e l i j k e  r a m p  n a t u u r l i j k  v o o r k o m e n .  D a a r o m 
 
               z i j n  w e r k z a a m h e d e n  z o a l s  d e  V e r b e t e r i n g  I J s s e l d i j k  G o u d a 
 
               n o o d z a k e l i j k .  H e t  s t a r t s e i n  w a s  e e n  m o o i e  m a n i e r  o m  a a n d a c h t  t e 
 
               v r a g e n  v o o r  h e t  w e r k  v a n  R i j n l a n d ,  h e t  e f f e c t  d a t 
 
               k l i m a a t v e r a n d e r i n g  h i e r o p  h e e f t  e n  d e  m a n i e r  w a a r o p  w i j 
 
               s a m e n w e r k e n  m e t  d e  i n w o n e r s .  O n d e r  a n d e r e  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 4 e d 7 b d f a 0 7 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >N O S </ s p a n ></ a >,  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 6 5 c 6 6 6 d 7 3 c &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >N u . n l </ s p a n ></ a > e n  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 1 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = c a 7 3 7 6 7 6 3 9 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >D e  G o u d a </ s p a n ></ a > b e s t e e d d e n  a a n d a c h t  a a n 
 
               d e  w e r k z a a m h e d e n .  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >A a n n e m e r 
 
               M o u r i k  a a n  d e  s l a g <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >A a n n e m e r  M o u r i k  G r o o t - A m m e r s 
 
               h e e f t  v a n  H o o g h e e m r a a d s c h a p  R i j n l a n d  d e  o p d r a c h t  g e k r e g e n  o m  d e 
 
               I J s s e l d i j k  i n  G o u d a  o p  v e r s c h i l l e n d e  t r a j e c t e n  t e  v e r s t e r k e n . 
 
               I n m i d d e l s  w o r d t  e r  d r u k  g e w e r k t  a a n  d e  v o o r b e r e i d i n g  v a n  h e t 
 
               u i t v o e r i n g s t r a j e c t . <b r >
 
               &n b s p ; <b r >
 
               P l a n n i n g <b r >
 
               D e  I J s s e l d i j k  w o r d t  o p  3  t r a j e c t e n  v e r b e t e r d :  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               <u l  t y p e = d i s c >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 1  l e v e l 1  l f o 1 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >S l u i s e i l a n d : 
 
                    O p  h e t  S l u i s e i l a n d  w o r d t  d e  b e s t a a n d e  d i j k  o p n i e u w 
 
                    v o r m g e g e v e n .  D e z e  w e r k z a a m h e d e n  s t a r t e n  e i n d &n b s p ; j u n i ; <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 1  l e v e l 1  l f o 1 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >S c h i e l a n d s 
 
                    H o g e  Z e e d i j k :  A a n  d e  b i n n e n z i j d e  v a n  d e  S c h i e l a n d s  H o g e 
 
                    Z e e d i j k  t e r  h o o g t e  v a n  h e t  P i j n a c k e r  H o r d i j k  g e m a a l  w o r d t 
 
                    e e n  s t e u n b e r m  a a n g e l e g d  t e r  v e r b e t e r i n g  v a n  d e  b i n n e n w a a r t s e 
 
                    s t a b i l i t e i t .  D e z e  w e r k z a a m h e d e n  s t a r t e n  o o k  e i n d &n b s p ; j u n i ; <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 1  l e v e l 1  l f o 1 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >G o e j a n v e r w e l l e d i j k : 
 
                    V a n a f  m o l e n  t  S l o t  t o t  a a n  d e  K r u g e r l a a n  w o r d t  d e  d i j k 
 
                    v e r b e t e r d  d o o r  m i d d e l  v a n  e e n  g r o n d v e r b e t e r i n g s t e c h n i e k , 
 
                    S o i l m i x .  O o k  w o r d t  e e n  n i e u w e ,  g e f u n d e e r d e  k a d e m u u r 
 
                    a a n g e l e g d . &n b s p ; D e z e  w e r k z a a m h e d e n  s t a r t e n  n a  d e 
 
                    z o m e r v a k a n t i e . <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
               </ u l >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
             - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
             s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g  b o r d e r = 0 
 
             w i d t h = 5 0 0  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 2 9 " 
 
             s r c = " h t t p s : / / g a l l e r y . m a i l c h i m p . c o m / 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 / i m a g e s / e f 4 9 b b 6 3 - d 1 d 5 - 4 f 3 7 - b 8 5 d - 2 8 6 0 b c f 4 f 2 6 b . j p g " 
 
             s t y l e = ' m a x - w i d t h :  5 0 0 p x ; o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
             b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 
 
             0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; h e i g h t : a u t o ; p a d d i n g - b o t t o m : 0 i n ; t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
             n o n e ; v e r t i c a l - a l i g n : b o t t o m ; d i s p l a y : i n l i n e '  a l i g n = c e n t e r 
 
             c l a s s = m c n I m a g e ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >P r o e f 
 
               S o i l m i x <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >B i j  d e  G o e j a n v e r w e l l e d i j k  w o r d t 
 
               d e  d i j k  v e r b e t e r d  d o o r  m i d d e l  v a n  S o i l m i x .  H e t  t o e p a s s e n  v a n  d e z e 
 
               t e c h n i e k  b i j  d i j k v e r b e t e r i n g e n  i s  e e n  i n n o v a t i e v e  m e t h o d e .  M e t 
 
               e e n  f r e e s  w o r d t  d e  g r o n d  l o s  g e w o e l d  e n  c e m e n t / z a n d  t o e g e v o e g d . 
 
               H i e r d o o r  z a l  d e  s t e r k t e  v a n  d e  g r o n d  t o e n e m e n .  O p  d e z e  m a n i e r 
 
               w o r d e n &n b s p ;  p a n e l e n  g e v o r m d  d i e  i e t s j e  u i t  e l k a a r  s t a a n .  D e  d i j k 
 
               w o r d t  d a a r d o o r  v e i l i g e r . <b r >
 
               &n b s p ; <b r >
 
               O m d a t  S o i l m i x  e e n  i n n o v a t i e v e  d i j k v e r s t e r k i n g s - m e t h o d e  i s ,  w o r d t 
 
               v o o r u i t l o p e n d  o p  d e  d a a d w e r k e l i j k e  u i t v o e r i n g  e e n  p r a k t i j k p r o e f 
 
               u i t g e v o e r d .  D e  p r o e f  b e s t a a t  u i t  h e t  f a b r i c e r e n  v a n  8 
 
               S o i l m i x p a n e l e n .  D e  p a n e l e n  w o r d e n  m e t  v e r s c h i l l e n d e 
 
               s a m e n s t e l l i n g e n  g e f a b r i c e e r d .  N a  h e t  u i t h a r d e n  w o r d t  b e p a a l d  w e l k 
 
               p a n e e l  d e  g u n s t i g s t e  s t e r k t e - e i g e n s c h a p p e n  h e e f t .  D i t  b e p a a l t 
 
               w e l k e  s a m e n s t e l l i n g  z a l  w o r d e n  g e b r u i k t  v o o r  d e  v e r d e r e 
 
               d i j k v e r b e t e r i n g .  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >E x c u r s i e m i d d a g 
 
               n a a r  p r o e f l o c a t i e <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >I n  d e  w e e k  v a n  2 4  a p r i l  v i n d t  d e 
 
               p r o e f  p l a a t s .  I n  d i e  w e e k  i s  e r  e e n  m o m e n t  w a a r o p 
 
               b e l a n g s t e l l e n d e n ,  o n d e r  b e g e l e i d i n g ,  b i j  d e  m a c h i n e  k u n n e n 
 
               k i j k e n .  U i t e r a a r d  w o r d t  h e t  p r i n c i p e  v a n  g r o n d v e r b e t e r i n g 
 
               t o e g e l i c h t  e n  i s  e r  r u i m t e  v o o r  u w  v r a g e n . <b r >
 
               U  b e n t  v a n  h a r t e  u i t g e n o d i g d  o m  o p  2 4  a p r i l  d e e l  t e  n e m e n  a a n 
 
               d e z e  e x c u r s i e .  O m d a t  d e  u i t v o e r i n g s t i j d  v a n  d e  p r o e f  e r g  k o r t  i s 
 
               ( m a x i m a a l  3  t o t  5  d a g e n ) ,  i s  e r  � � n  m o m e n t  w a a r o p  d e z e 
 
               m o g e l i j k h e i d  w o r d t  g e b o d e n .  N a  d e  z o m e r v a k a n t i e ,  w a n n e e r  d e 
 
               u i t v o e r i n g  o v e r  d i j k s t r e k k i n g  a a n  d e  G o e j a n v e r w e l l e d i j k  w o r d t 
 
               u i t g e v o e r d ,  w o r d e n  e r  n o g  e e n  a a n t a l  e x c u r s i e s  g e o r g a n i s e e r d . <b r >
 
               &n b s p ; <b r >
 
               B e n t  u  g e � n t e r e s s e e r d  i n  d e  e x c u r s i e ,  d a n  k u n t  u  z i c h  p e r  m a i l <b r >
 
               ( <a  h r e f = " m a i l t o : i n f o - v i j g @ m o u r i k . c o m " >i n f o - v i j g @ m o u r i k . c o m </ a >) 
 
               a a n m e l d e n .  A l s  u  a a n g e m e l d  b e n t  b i j  o n s ,  o n t v a n g t  u  i n f o r m a t i e 
 
               ( t i j d s t i p ,  d a t u m  e t c )  o p  u w  m a i l a d r e s .  M o c h t  h e t  e e r s t v o l g e n d 
 
               e x c u r s i e m o m e n t  u  n i e t  s c h i k k e n ,  d a n  k u n t  u  l a t e r  d i t  j a a r  m e t  e e n 
 
               v a n  d e  a n d e r e  e x c u r s i e s  m e e .  U  w o r d t  d a a r  t . z . t .  o v e r 
 
               g e � n f o r m e e r d  ( g e e f  u  w e l  v a s t  o p  a l s  g e � n t e r e s s e e r d e ) .  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <h 2 ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >U i t 
 
               d e  m e d i a <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ h 2 >
 
               <u l  t y p e = d i s c >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 0  l e v e l 1  l f o 2 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                    h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 7 1 a f 0 0 5 b c 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                    t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >H o o g h e e m r a a d s c h a p 
 
                    g a a t  d i j k  b i j  G o u d a  o p  v e r n i e u w e n d e  m a n i e r  v e r s t e r k e n </ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 0  l e v e l 1  l f o 2 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                    h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 1 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 1 f 3 6 9 7 2 1 d 8 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                    t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >D r o g e 
 
                    v o e t e n  i n  t o e k o m s t  d o o r  i n n o v a t i e v e  d i j k v e r z w a r i n g  G o u d a </ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
               </ u l >
 
               <a r t i c l e ><h e a d e r >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >&n b s p ; </ h e a d e r > <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ a r t i c l e ></ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m a r g i n - l e f t : - 2 . 2 5 p t ; m a r g i n - r i g h t : - 2 . 2 5 p t ; 
 
            m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
            c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
            - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m a x - w i d t h :  1 0 0 % ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
             - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              w o r d - b r e a k : b r e a k - w o r d ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ' >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s t r o n g ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >P r o j e c t k a n t o o r  i n  G o u d a </ s p a n ></ s t r o n g ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' ><b r >
 
               S i n d s  j a n u a r i &n b s p ;  h e e f t  h e t  p r o j e c t t e a m  v a n  R i j n l a n d  v a n 
 
               a a n n e m e r  M o u r i k  h a a r  i n t r e k  g e n o m e n  o p  d e  1 e  e t a g e  v a n  &n b s p ; e e n 
 
               l e e g s t a a n d  b e d r i j f s p a n d  i n  G o u d a .  O p  d i n s d a g  e n  v r i j d a g  i s  h e t 
 
               p r o j e c t t e a m  a a n w e z i g .  U  b e n t  v a n  h a r t e  w e l k o m  o m  ( o p  a f s p r a a k ) 
 
               l a n g s  t e  k o m e n  o p  o n s  p r o j e c t k a n t o o r .  H e t  a d r e s  i s  <e m ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ' >O u d e b r u g w e g  7 ,  2 8 0 2 
 
               N P ,  G o u d a </ s p a n ></ e m >. <b r >
 
               U  k u n t  d e  p r o j e c t t e a m s  a l s  v o l g t  b e r e i k e n :  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               <u l  t y p e = d i s c >
 
                <l i  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ; m s o - m a r g i n - t o p - a l t : 
 
                    a u t o ; m s o - m a r g i n - b o t t o m - a l t : a u t o ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; m s o - l i s t : 
 
                    l 2  l e v e l 1  l f o 3 ; t a b - s t o p s : l i s t  3 6 . 0 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : 
 
                    " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' >V o o r 
 
                    i n f o r m a t i e  o v e r  d e  w e r k z a a m h e d e n : &n b s p ; <b r >
 
                    M o u r i k  G r o o t - A m m e r s <b r >
 
                    0 6  5 3  2 5  7 2  8 7 &n b s p ;  &n b s p ;  <a 
 
                    h r e f = " m a i l t o : i n f o - v i j g @ m o u r i k . c o m "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                    - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >i n f o - v i j g @ m o u r i k . c o m </ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ l i >
 
               </ u l >
 
               <p  c l a s s = M s o N o r m a l  s t y l e = ' l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
               " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # 2 0 2 0 2 0 ' >D e  w e r k z a a m h e d e n  v a n  d e 
 
               d i j k v e r b e t e r i n g  V I J G  z i j n  o o k  t e  v o l g e n  o p  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 9 a a 9 0 4 5 b 9 e &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >F a c e b o o k </ s p a n ></ a >.  V o o r  m e e r  i n f o r m a t i e 
 
               o v e r  h e t  p r o j e c t  k u n t  u  o o k  k i j k e n  o p  <a 
 
               h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 1 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 0 8 e b 8 3 f e 0 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
               t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
               s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >w w w . r i j n l a n d . n e t / i j s s e l d i j k g o u d a </ s p a n ></ a >. 
 
               <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E A E A E A  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
           - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' ></ t d >
 
             <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m '  " >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              a l i g n = l e f t  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
              2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
              c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
              m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t  6 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
               - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
               <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
                w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b a c k g r o u n d : # 4 0 4 0 4 0 ; b o r d e r - c o l l a p s e : 
 
                c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; 
 
                - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                 y e s ' >
 
                 <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 3 . 5 p t ; 
 
                 m i n - w i d t h :  1 0 0 %  !  i m p o r t a n t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ; 
 
                 l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - s i z e : 1 0 . 5 p t ; l i n e - h e i g h t : 
 
                 1 5 0 % ; f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : 
 
                 " T i m e s  N e w  R o m a n " ; c o l o r : # F 2 F 2 F 2 ' >V o o r  a l g e m e n e  i n f o r m a t i e  o v e r 
 
                 h e t  p r o j e c t  k u n t  u  t e r e c h t  o p  o n z e  w e b s i t e :  <a 
 
                 h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 1 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = a 0 f 9 f 4 e 3 e 0 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                 s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
                 s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >w w w . r i j n l a n d . n e t / i j s s e l d i j k g o u d a </ s p a n ></ a >. <b r >
 
                 <b r >
 
                 N o g  n i e t  i n g e s c h r e v e n ?  M e l d  j e  a a n  v o o r  d e  <a 
 
                 h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 2 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = d f 9 5 f 2 1 1 6 6 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                 t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n 
 
                 s t y l e = ' c o l o r : # 2 B A A D F ' >v o l g e n d e  n i e u w s b r i e f </ s p a n ></ a >. <b r >
 
                 &n b s p ;  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
                 </ t d >
 
                </ t r >
 
               </ t a b l e >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ d i v >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         </ t d >
 
        </ t r >
 
       </ t a b l e >
 
       </ d i v >
 
       </ t d >
 
      </ t r >
 
     </ t a b l e >
 
     </ d i v >
 
     </ t d >
 
    </ t r >
 
    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 3 ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' b a c k g r o u n d : # F A F A F A ; p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
     b a c k g r o u n d : c o v e r ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
     b a c k g r o u n d - s i z e :  c o v e r ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - x : 5 0 % ; b a c k g r o u n d - p o s i t i o n - y : 
 
     5 0 % '  i d = t e m p l a t e F o o t e r >
 
     <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = 6 0 0 
 
      s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
      m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
      m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
       <t d  w i d t h = 6 0 0  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' w i d t h : 4 5 0 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
       - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; m a x - w i d t h :  6 0 0 p x  ! i m p o r t a n t ' >
 
       <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
        w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
        1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
        - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
         <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
             - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
             <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
             <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
              w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
              m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
              - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
              <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
               y e s ' >
 
               <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 6 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t  0 c m  6 . 7 5 p t ; 
 
               - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
               <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
               <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
                s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
                m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                 y e s ' >
 
                 <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                 - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                 <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
                 <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                  c e l l p a d d i n g = 0  s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
                  1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                  - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                  <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                   y e s ' >
 
                   <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                   - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                    c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
                    m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
                    2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                    c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                    - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                     y e s ' >
 
                     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  7 . 5 p t  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
                     - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                      c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : 
 
                      c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                      - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                       m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                       <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 3 . 7 5 p t  7 . 5 p t  3 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                       - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                        c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  w i d t h = 0  s t y l e = ' w i d t h : 0 c m ; 
 
                        b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
                        m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
                        m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                        c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
                        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                         m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                         <t d  w i d t h = 2 4  s t y l e = ' w i d t h : 1 8 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' >
 
                         <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
                         s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                         h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 3 0 0 b e e c 3 d f &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                         t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                         - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
                         n o n e ; t e x t - u n d e r l i n e : n o n e ' ><i m g  b o r d e r = 0  w i d t h = 2 4 
 
                         h e i g h t = 2 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 3 0 " 
 
                         s r c = " h t t p : / / c d n - i m a g e s . m a i l c h i m p . c o m / i c o n s / s o c i a l - b l o c k - v 2 / c o l o r - t w i t t e r - 4 8 . p n g " 
 
                         s t y l e = ' o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
                         b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; 
 
                         b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; d i s p l a y : 
 
                         b l o c k ; h e i g h t : a u t o ; t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e '  c l a s s = " " ></ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
                         </ t d >
 
                        </ t r >
 
                       </ t a b l e >
 
                       </ t d >
 
                      </ t r >
 
                     </ t a b l e >
 
                     </ t d >
 
                    </ t r >
 
                   </ t a b l e >
 
                   </ t d >
 
                   <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                   - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                    c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
                    m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
                    2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                    c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                    - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                     y e s ' >
 
                     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  7 . 5 p t  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
                     - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                      c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : 
 
                      c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                      - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                       m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                       <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 3 . 7 5 p t  7 . 5 p t  3 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                       - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                        c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  w i d t h = 0  s t y l e = ' w i d t h : 0 c m ; 
 
                        b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
                        m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
                        m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                        c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                        - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                         m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                         <t d  w i d t h = 2 4  s t y l e = ' w i d t h : 1 8 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                         <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
                         s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                         h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 9 9 1 5 a c b f 1 2 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                         t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                         - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
                         n o n e ; t e x t - u n d e r l i n e : n o n e ' ><i m g  b o r d e r = 0  w i d t h = 2 4 
 
                         h e i g h t = 2 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 3 1 " 
 
                         s r c = " h t t p : / / c d n - i m a g e s . m a i l c h i m p . c o m / i c o n s / s o c i a l - b l o c k - v 2 / c o l o r - f a c e b o o k - 4 8 . p n g " 
 
                         s t y l e = ' o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
                         b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; 
 
                         b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; d i s p l a y : 
 
                         b l o c k ; h e i g h t : a u t o ; t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e '  c l a s s = " " ></ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
                         </ t d >
 
                        </ t r >
 
                       </ t a b l e >
 
                       </ t d >
 
                      </ t r >
 
                     </ t a b l e >
 
                     </ t d >
 
                    </ t r >
 
                   </ t a b l e >
 
                   </ t d >
 
                   <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                   - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                    c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
                    m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
                    2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                    c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                    - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                     y e s ' >
 
                     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  7 . 5 p t  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
                     - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                      c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : 
 
                      c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                      - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                       m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                       <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 3 . 7 5 p t  7 . 5 p t  3 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                       - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                        c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  w i d t h = 0  s t y l e = ' w i d t h : 0 c m ; 
 
                        b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
                        m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
                        m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                        c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                        - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                         m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                         <t d  w i d t h = 2 4  s t y l e = ' w i d t h : 1 8 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                         <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
                         s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                         h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = d 2 9 f 3 c b 6 d 9 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                         t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                         - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
                         n o n e ; t e x t - u n d e r l i n e : n o n e ' ><i m g  b o r d e r = 0  w i d t h = 2 4 
 
                         h e i g h t = 2 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 3 2 " 
 
                         s r c = " h t t p : / / c d n - i m a g e s . m a i l c h i m p . c o m / i c o n s / s o c i a l - b l o c k - v 2 / c o l o r - l i n k - 4 8 . p n g " 
 
                         s t y l e = ' o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
                         b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; 
 
                         b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; d i s p l a y : 
 
                         b l o c k ; h e i g h t : a u t o ; t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e '  c l a s s = " " ></ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
                         </ t d >
 
                        </ t r >
 
                       </ t a b l e >
 
                       </ t d >
 
                      </ t r >
 
                     </ t a b l e >
 
                     </ t d >
 
                    </ t r >
 
                   </ t a b l e >
 
                   </ t d >
 
                   <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                   - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                    c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
                    m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 
 
                    2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                    c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                    - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
                     y e s ' >
 
                     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  0 c m  6 . 7 5 p t  0 c m ; 
 
                     - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                     <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                      c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : 
 
                      c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                      - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                      <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                       m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                       <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 3 . 7 5 p t  7 . 5 p t  3 . 7 5 p t  6 . 7 5 p t ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                       - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                       <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0 
 
                        c e l l p a d d i n g = 0  a l i g n = l e f t  w i d t h = 0  s t y l e = ' w i d t h : 0 c m ; 
 
                        b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; 
 
                        m s o - t a b l e - l s p a c e : 2 . 2 5 p t ; m s o - t a b l e - r s p a c e : 2 . 2 5 p t ; 
 
                        m s o - t a b l e - a n c h o r - v e r t i c a l : p a r a g r a p h ; m s o - t a b l e - a n c h o r - h o r i z o n t a l : 
 
                        c o l u m n ; m s o - t a b l e - l e f t : l e f t ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                        - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                        <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; 
 
                         m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
                         <t d  w i d t h = 2 4  s t y l e = ' w i d t h : 1 8 . 0 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
                         - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
                         <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
                         s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><a 
 
                         h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e 1 . c o m / t r a c k / c l i c k ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = 1 3 9 1 d 8 f 8 5 9 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " 
 
                         t a r g e t = " _ b l a n k "  s t y l e = ' - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
                         - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' t e x t - d e c o r a t i o n : 
 
                         n o n e ; t e x t - u n d e r l i n e : n o n e ' ><i m g  b o r d e r = 0  w i d t h = 2 4 
 
                         h e i g h t = 2 4  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 3 3 " 
 
                         s r c = " h t t p : / / c d n - i m a g e s . m a i l c h i m p . c o m / i c o n s / s o c i a l - b l o c k - v 2 / c o l o r - y o u t u b e - 4 8 . p n g " 
 
                         s t y l e = ' o u t l i n e :  n o n e ; - m s - i n t e r p o l a t i o n - m o d e :  b i c u b i c ; 
 
                         b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 i n ; 
 
                         b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 i n ; b o r d e r - t o p - w i d t h : 0 i n ; d i s p l a y : 
 
                         b l o c k ; h e i g h t : a u t o ; t e x t - d e c o r a t i o n : n o n e '  c l a s s = " " ></ s p a n ></ a ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
                         </ t d >
 
                        </ t r >
 
                       </ t a b l e >
 
                       </ t d >
 
                      </ t r >
 
                     </ t a b l e >
 
                     </ t d >
 
                    </ t r >
 
                   </ t a b l e >
 
                   </ t d >
 
                  </ t r >
 
                 </ t a b l e >
 
                 </ d i v >
 
                 </ t d >
 
                </ t r >
 
               </ t a b l e >
 
               </ d i v >
 
               </ t d >
 
              </ t r >
 
             </ t a b l e >
 
             </ d i v >
 
             </ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ d i v >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
         </ t a b l e >
 
         <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
         d i s p l a y : n o n e ; m s o - h i d e : a l l ' ><o : p >&n b s p ; </ o : p ></ s p a n ></ p >
 
         <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
          w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
          1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
          - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
          <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
           y e s ' >
 
           <t d  s t y l e = ' p a d d i n g : 7 . 5 p t  1 3 . 5 p t  1 8 . 7 5 p t  1 3 . 5 p t ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; 
 
           - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
           <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
            w i d t h = " 1 0 0 % "  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; 
 
            b o r d e r : n o n e ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E E E E E E  1 . 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 
 
            1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; 
 
            - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' >
 
            <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : 
 
             y e s ' >
 
             <t d  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E E E E E E  1 . 5 p t ; p a d d i n g : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ; 
 
             m i n - w i d t h :  1 0 0 % ; - m s - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ; - w e b k i t - t e x t - s i z e - a d j u s t :  1 0 0 % ' ></ t d >
 
            </ t r >
 
           </ t a b l e >
 
           </ t d >
 
          </ t r >
 
 <! - - 
 
                 <t d  c l a s s = " m c n D i v i d e r B l o c k I n n e r "  s t y l e = " p a d d i n g :  1 8 p x ; " >
 
                 <h r  c l a s s = " m c n D i v i d e r C o n t e n t "  s t y l e = " b o r d e r - b o t t o m - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - l e f t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - r i g h t - c o l o r : n o n e ;  b o r d e r - b o t t o m - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - l e f t - w i d t h : 0 ;  b o r d e r - r i g h t - w i d t h : 0 ;  m a r g i n - t o p : 0 ;  m a r g i n - r i g h t : 0 ;  m a r g i n - b o t t o m : 0 ;  m a r g i n - l e f t : 0 ; "  / >
 
 - - >
 
         </ t a b l e >
 
         </ t d >
 
        </ t r >
 
       </ t a b l e >
 
       </ d i v >
 
       </ t d >
 
      </ t r >
 
     </ t a b l e >
 
     </ d i v >
 
     </ t d >
 
    </ t r >
 
   </ t a b l e >
 
   </ d i v >
 
   </ t d >
 
  </ t r >
 
 <! - -  / /  E N D  T E M P L A T E  - - >
 
 </ t a b l e >
 
 
 
 </ d i v >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' m a r g i n - b o t t o m : 1 2 . 0 p t ; t e x t - a l i g n : c e n t e r ' ><s p a n 
 
 s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><b r >
 
 <b r >
 
 <b r >
 
 <b r  s t y l e = ' m s o - s p e c i a l - c h a r a c t e r : l i n e - b r e a k ' >
 
 <! [ i f  ! s u p p o r t L i n e B r e a k N e w L i n e ] ><b r  s t y l e = ' m s o - s p e c i a l - c h a r a c t e r : l i n e - b r e a k ' >
 
 <! [ e n d i f ] ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
 
 
 <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 1  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0  w i d t h = " 1 0 0 % " 
 
  s t y l e = ' w i d t h : 1 0 0 . 0 % ; b a c k g r o u n d : w h i t e ; b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; b o r d e r : n o n e ; 
 
  m s o - b o r d e r - t o p - a l t : s o l i d  # E 5 E 5 E 5  . 7 5 p t ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 
 
  0 c m  0 c m  0 c m  0 c m '  i d = c a n s p a m B a r W r a p p e r >
 
  <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
   <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' b o r d e r : n o n e ; b o r d e r - t o p : s o l i d  # E 5 E 5 E 5  1 . 0 p t ; m s o - b o r d e r - t o p - a l t : 
 
   s o l i d  # E 5 E 5 E 5  . 7 5 p t ; p a d d i n g : 1 5 . 0 p t  0 c m  1 5 . 0 p t  0 c m ' >
 
   <d i v  a l i g n = c e n t e r >
 
   <t a b l e  c l a s s = M s o N o r m a l T a b l e  b o r d e r = 0  c e l l s p a c i n g = 0  c e l l p a d d i n g = 0 
 
    s t y l e = ' b o r d e r - c o l l a p s e : c o l l a p s e ; m s o - y f t i - t b l l o o k : 1 1 8 4 ; m s o - p a d d i n g - a l t : 0 c m  0 c m  0 c m  0 c m ' 
 
    i d = c a n s p a m B a r >
 
    <t r  s t y l e = ' m s o - y f t i - i r o w : 0 ; m s o - y f t i - f i r s t r o w : y e s ; m s o - y f t i - l a s t r o w : y e s ' >
 
     <t d  v a l i g n = t o p  s t y l e = ' p a d d i n g : 0 c m  1 5 . 0 p t  3 . 7 5 p t  1 5 . 0 p t ' >
 
     <p  c l a s s = M s o N o r m a l  a l i g n = c e n t e r  s t y l e = ' m a r g i n - b o t t o m : 1 2 . 0 p t ; t e x t - a l i g n : 
 
     c e n t e r ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ' ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - s i z e : 8 . 5 p t ; l i n e - h e i g h t : 1 5 0 % ; 
 
     f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ; m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ; 
 
     c o l o r : # 6 0 6 0 6 0 ' >T h i s  e m a i l  w a s  s e n t  t o  <a 
 
     h r e f = " m a i l t o : m o n i q u e . s c h r e u r s @ r i j n l a n d . n e t "  t a r g e t = " _ b l a n k " >m o n i q u e . s c h r e u r s @ r i j n l a n d . n e t </ a >
 
     <b r >
 
     <a 
 
     h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / a b o u t ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = e a 2 d d 7 1 3 7 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 &a m p ; c = b b f c 6 b 1 5 1 1 " 
 
     t a r g e t = " _ b l a n k " ><e m ><s p a n  s t y l e = ' f o n t - f a m i l y : " H e l v e t i c a " , " s a n s - s e r i f " ' >w h y 
 
     d i d  I  g e t  t h i s ? </ s p a n ></ e m ></ a >&n b s p ; &n b s p ; &n b s p ; &n b s p ; <a 
 
     h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / u n s u b s c r i b e ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = e a 2 d d 7 1 3 7 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 &a m p ; c = b b f c 6 b 1 5 1 1 " >u n s u b s c r i b e 
 
     f r o m  t h i s  l i s t </ a >&n b s p ; &n b s p ; &n b s p ; &n b s p ; <a 
 
     h r e f = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / p r o f i l e ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = e a 2 d d 7 1 3 7 5 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " >u p d a t e 
 
     s u b s c r i p t i o n  p r e f e r e n c e s </ a > <b r >
 
     H o o g h e e m r a a d s c h a p  v a n  R i j n l a n d  �  A r c h i m e d e s w e g  1  �  L e i d e n ,  M A  2 3 3 3  C M  � 
 
     N e t h e r l a n d s  <o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
     </ t d >
 
    </ t r >
 
   </ t a b l e >
 
   </ d i v >
 
   </ t d >
 
  </ t r >
 
 </ t a b l e >
 
 
 
 </ d i v >
 
 
 
 <p  c l a s s = M s o N o r m a l ><s p a n  s t y l e = ' m s o - f a r e a s t - f o n t - f a m i l y : " T i m e s  N e w  R o m a n " ' ><i m g 
 
 b o r d e r = 0  w i d t h = 1  h e i g h t = 1  i d = " _ x 0 0 0 0 _ i 1 0 3 4 " 
 
 s r c = " h t t p : / / r i j n l a n d . u s 1 0 . l i s t - m a n a g e . c o m / t r a c k / o p e n . p h p ? u = 6 3 f 9 1 c a c f 6 e 2 d 2 0 5 9 e 6 d e 2 e c 3 &a m p ; i d = b b f c 6 b 1 5 1 1 &a m p ; e = 8 5 f 2 1 4 5 1 6 0 " ><o : p ></ o : p ></ s p a n ></ p >
 
 
 
 </ d i v >
 
 
 
 </ b o d y >
 
 
 
 </ h t m l >