Deelgebied Goejanverwelledijk

Het probleem  

De dijk is hier instabiel en op een bepaald stuk niet hoog genoeg, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kan stromen.  

De Oplossing

De dijkversterking wordt gedaan door middel van een soilmix oplossing. Soilmix is een grondverbeteringstechniek waarbij grond gemengd wordt met cement. Na het uitharden van het cement heeft de slappe grond de eigenschappen van beton gekregen. Het mengen gebeurt met een frees met roterende koppen die langzaam naar beneden wordt gedrukt. Tegelijkertijd wordt het cement toegevoegd. Op deze manier ontstaan blokken verstevigde grond.

De constructiehoogte langs de kruin komt maximaal 1 meter in het zicht. Het huidige struinpad wordt opgeknapt en er komen twee trappen om vanaf het fietspad op het struinpad te kunnen komen. Bij het gemaal en onder de Haastrechtsbrug komen passages zodat er een doorlopend pad langs de rivier ontstaat vanaf het centrum tot aan het huidige pad bij de begraafplaats.