Deelgebied Goejanverwelledijk

Het probleem  

De dijk was hier instabiel en op een bepaald stuk niet hoog genoeg, waardoor verschuivingen konden plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kon stromen.  

De Oplossing

De dijkversterking is gedaan door middel van een soilmix oplossing. Soilmix is een grondverbeteringstechniek waarbij grond gemengd wordt met cement. Na het uitharden van het cement heeft de slappe grond de eigenschappen van beton gekregen. Het mengen is gedaan met een frees met roterende koppen die langzaam naar beneden wordt gedrukt. Tegelijkertijd werd het cement toegevoegd. Op deze manier zijn blokken met verstevigde grond ontstaan.

Er zijn twee trappen aangelegd om vanaf het fietspad op het struinpad te kunnen komen. Het huidige struinpad wordt momenteel nog opgeknapt. Bij het gemaal en onder de Haastrechtsbrug zijn looppassages aangelegd, zodat er een doorlopend pad langs de rivier ontstaat vanaf het centrum tot aan het huidige pad bij de begraafplaats.