Deelgebied Schielandse Hogezeedijk

De dijk ligt tussen het Weidebloemkwartier, het gemaal en het bedrijvencomplex dat buitendijks is gelegen op de zelling. De werkzaamheden zijn afgerond. Er is onlangs ingezaaid.

Het probleem  

De dijk was instabiel, waardoor verschuivingen konden plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kon stromen.  

De oplossing  

De aanpassing bestaat uit een binnenwaartse versterking in de bocht van de dijk door middel van een steunberm. Deze berm komt voor een deel uit in het wiel (=overblijfsel van vroegere dijkdoorbraak). Het wiel is van cultuurhistorische waarde en diende behouden te blijven. Door de vorm van het wiel aan te passen en te vergroten, is het gedempte oppervlak gecompenseerd en de oorspronkelijke vorm van het wiel teruggebracht. Rond het wiel is een voetpad aangelegd en een brug naar het parkje gerealiseerd.

Als eerste heeft de aannemer het wiel gebaggerd. Met zand is een steunberm gebouwd om de dijk stabiel te maken. Onderaan de steunberm liggen stenen. Om te voorkomen dat de stenen van de steunberm wegzakken in de bodem is een zinkstuk gebruikt. De steunberm is verder opgebouwd met zand en is afgewerkt met een dikke kleilaag.