Deelgebied Schielandse Hogezeedijk

De dijk ligt tussen het Weidebloemkwartier, het gemaal en het bedrijvencomplex dat buitendijks is gelegen op de zelling

Het probleem  

De dijk is instabiel, waardoor verschuivingen kunnen plaatsvinden en water uit de Hollandsche IJssel het achterland in kan stromen.  

De oplossing  

De aanpassing bestaat uit een binnenwaartse versterking in de bocht van de dijk door middel van een steunberm. Deze berm komt voor een deel uit in het wiel (=overblijfsel van vroegere dijkdoorbraak). Het wiel is van cultuurhistorische waarde en dient behouden te blijven. Door de vorm van het wiel aan te passen en te vergroten wordt het gedempte oppervlak gecompenseerd en de oorspronkelijke vorm van het wiel teruggebracht. Rond het wiel wordt een voetpad aangelegd en er komt een brug naar het parkje.

Als eerste baggert de aannemer het wiel. Al het slib wordt verwijderd, zodat we het nieuwe zand op de vaste bodem kunnen aanbrengen. Met het zand bouwen we een steunberm om de dijk stabiel te maken. Onderaan de steunberm komen stenen. Om te voorkomen dat de stenen van de steunberm wegzakken in de bodem gebruiken we een zinkstuk. We fabriceren het zinkstuk op de oever. Dit zinkstuk drijft daarna eerst op het water. Op het zinkstuk brengen we stenen aan, waarmee het geheel naar de bodem zinkt. De steunberm bouwen we verder op met zand en werken we af met een dikke kleilaag.

Vanwege de stabiliteit en zettingen in de ondergrond moeten we de steunberm in verschillende fases opbouwen. Om dit zettingsproces te versnellen gebruiken we verticale drainage. Het water wordt hierdoor sneller afgevoerd uit de dijk naar het wiel.