Deelgebied Sluiseiland

Het probleem  

Deze dijkversterking is inmiddels afgerond. Voor de werkzaamheden liep de dijk van de Julianasluis tot aan het Pijnacker Hordijk Gemaal.  Deze was niet stabiel genoeg om het gebied achter de dijk en de provinciale weg die over het eiland loopt te beschermen tegen wateroverlast.

Oplossing  

De dijkversterking bestond deels uit het versterken van de bestaande dijk aan de oostzijde van het eiland. Het dijktrace is verlengd tot aan het gemaal. Aan de westzijde is het grondlichaam van de N207 versterkt met grond zodanig dat deze kan gaan fungeren als dijklichaam. Met deze laatste aanpassing is dus de dijk verlegd, van de rand naar het midden van het eiland.

sluiseiland