HWBP

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) is een gemeenschappelijk programma van Rijkswaterstaat en de waterschappen en maakt deel uit van het Deltaprogramma. Het doel van het HWBP is om waterkeringen (dijken, sluizen, stuwen en gemalen) aan te pakken en te versterken om Nederland te beschermen tegen overstromingen. In heel Nederland wordt in totaal ruim 730 kilometer dijk en 250 waterkerende kunstwerken, zoals sluizen, stuwen en gemalen, aangepakt.