Mallegatsluis

Het probleem  

De sluis vormt samen met de aangrenzende dijken een zogenaamde primaire waterkering. Dit betekent dat de sluis, net als de naastgelegen dijk, het water moet kunnen tegenhouden wanneer dit te hoog staat. De Sluis moet dus voldoende stabiel en hoog zijn. Daarom doet Rijnland onderzoek naar de constructieve staat van de Mallegatsluis en kijkt of er constructieve aanpassingen nodig zijn.  

Naast het constructieve onderzoek, voert Rijnland een faalkansanalyse uit. Er bestaat een risico dat de sluis niet sluit wanneer dat wel nodig is. Dit noem je een ‘faalkans’.  De oorzaak kan technisch van aard zijn. Maar de oorzaak kan ook liggen aan het onjuist menselijk handelen. Bijvoorbeeld wanneer er  geen of onduidelijke protocollen zijn.  

Rijnland neemt ook maatregelen om deze zogenoemde ‘faalkans’ terug te dringen. Op dit moment zijn we nog in de onderzoeksfase. De onderzoeken moeten uitwijzen welke maatregelen aan de sluis precies nodig zijn.  

De oplossing  

De richtlijnen omtrent kunstwerken zijn relatief nieuw. Daarom zal in een uitgebreide faalkansanalyse allereerst het veiligheidstekort van de bestaande situatie nader worden geanalyseerd. De sluis heeft achter de vloeddeur een hefdeur ten behoeve van het schutten. Hoewel deze hefdeur geen formele status als primaire waterkering heeft, zou dit wel mogelijk gemaakt kunnen worden.

Mallegatsluis