Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van twee van de sluizen op het afgekeurde keringstraject (keersluis en Mallegatsluis). Het voornemen is om ook de Havensluis vanaf 2019 in het onderzoek te betrekken. De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten eventueel worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met deze opgave gaat het projectteam medio 2019 verschillende oplossingen uitwerken. Naar verwachting worden de eventuele aanpassingen aan de sluizen in 2022 gedaan. 

Dijkversterking

De uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden is afgerond. Voor een overzicht van de verrichte werkzaamheden: zie de pagina wat gebeurt waar.