Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

De uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden vindt momenteel plaats en zal medio 2018 worden afgerond.

Wegafsluiting

Het werk verloopt voorspoedig. Behoudens meer vertraging door vorst of andere issues verwachten wij dat maandag 30 april de verkeersafzettingen verwijderd zijn. Nadien vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Medio juni zal de oplevering worden gevierd. De meest actuele omleidingsroute vindt u hiernaast onder het kopje 'huidige wegafsluiting'.

Fase 1 - Dijkversterking

De dijkversterking is in januari 2017 gestart met het verleggen van de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Aansluitend heeft de aannemer op de Goejanverwelledijk  de soilmixpanelen aangebracht.  Momenteel wordt gewerkt aan de basaltmuur en de onderdoorgang bij de brug. Als laatste volgt het struinpad.

De werkzaamheden aan de Schielands Hoge Zeedijk zijn zo goed als afgerond. Het wandelpad wordt op een later moment aangelegd. Ook de bestaande trap nabij het gemaal wordt nog hersteld. Deze werkzaamheden worden later uitgevoerd vanwege de grond die nu nog aan het zetten is (zie ook wat gebeurt waar). 

In 2017 zijn de werkzaamheden op het Sluiseiland uitgevoerd en afgerond. Ook is het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad aangelegd.

Fase 2 - Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen op het afgekeerde keringstraject (keersluis nabij Boezemgemaal en Mallegatsluis). De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende oplossingen uitwerken. 
Naar verwachting worden de aanpassingen aan de sluizen in 2021 gedaan. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.