Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

Het grootste gedeelte van de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden is afgerond.

Opening

Op woensdag 27 juni zal de oplevering van de verbeterde dijken (Fase 1) worden gevierd. De uitnodiging vindt u op de pagina Actueel.

Fase 1 - Dijkversterking

De dijkversterking is in januari 2017 gestart met het verleggen van de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Aansluitend heeft de aannemer op de Goejanverwelledijk  de soilmixpanelen aangebracht.  Momenteel wordt gewerkt aan afrondende werkzaamheden, zoals de basaltmuur en het het struinpad.

De werkzaamheden aan de Schielands Hoge Zeedijk zijn zo goed als afgerond. De basis voor het wandelpad is aangelegd. Het pad moet nog worden afgemaakt en is nog niet begaanbaar.  Ook de bestaande trap nabij het gemaal is hersteld. 

In 2017 zijn de werkzaamheden op het Sluiseiland uitgevoerd en afgerond. Ook is het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad aangelegd.

Voor een overzicht van de verrichte werkzaamheden: zie de pagina wat gebeurt waar.

Fase 2 - Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van twee van de sluizen op het afgekeurde keringstraject (keersluis en Mallegatsluis). Het voornemen is om ook de Havensluis vanaf 2019 in het onderzoek te betrekken. De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten eventueel worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met deze opgave gaat het projectteam verschillende oplossingen uitwerken. 
Naar verwachting worden de eventuele aanpassingen aan de sluizen in 2022 gedaan. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.