Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

De uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden vindt momenteel plaats en zal medio 2018 worden afgerond.

Wegafsluiting

Een wegafsluiting is tijdens de werkzaamheden onvermijdelijk. De meest actuele informatie over de geldende omleidingsroute vanwege onze dijkversterking vindt u op de website van de gemeente en op onze Facebookpagina. Omwonenden worden door de aannemer per brief op de hoogte gehouden van details.

Fase 1 - Dijkversterking

De dijkversterking is in januari 2017 gestart met het verleggen van de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Aansluitend is de aannemer gestart op de Goejanverwelledijk met het aanbrengen van soilmixpanelen.  Deze zijn bijna gereed en dan wordt gewerkt aan het struinpad, de onderdoorgang bij de brug en de basaltmuur. 
Momenteel wordt ook gewerkt aan de tweede ophoogslag bij de Schielands Hogezeedijk (zie ook wat gebeurt waar). In de tussentijd heeft de grond moeten "rusten" om zijn zetting te halen. De verwachting is dat er drie ophoogslagen nodig zijn. Door monitoring bepaalt de aannemer wanneer de laatste ophoogslag wordt aangebracht. 
In juli 2017 zijn de werkzaamheden op het Sluiseiland uitgevoerd en afgerond. Ook is het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad aangelegd.

Fase 2 - Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen op het afgekeerde keringstraject (keersluis nabij Boezemgemaal en Mallegatsluis). De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende oplossingen uitwerken. Daaruit wordt de beste oplossing gekozen, waar vervolgens het ontwerp en de uitvoering op gebaseerd wordt.
Naar verwachting worden de aanpassingen aan de sluizen in 2021 gedaan. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.