Planning IJsseldijk Gouda

Planning IJsseldijk Gouda

Verbetering IJsseldijk Gouda

Het grootste gedeelte van de uitvoering van de dijkversterkingswerkzaamheden is afgerond.

Wegafsluiting verwijderd

20 april jl. is de verkeersafzetting verwijderd . Momenteel vinden nog enkele afrondende werkzaamheden plaats. Op woensdag 27 juni zal de oplevering worden gevierd. De uitnodiging vindt u op de pagina Actueel.

Fase 1 - Dijkversterking

De dijkversterking is in januari 2017 gestart met het verleggen van de kabels langs de Goejanverwelledijk en de Schielands Hoge Zeedijk. Aansluitend heeft de aannemer op de Goejanverwelledijk  de soilmixpanelen aangebracht.  Momenteel wordt gewerkt aan afrondende werkzaamheden, zoals de basaltmuur en het het struinpad.

De werkzaamheden aan de Schielands Hoge Zeedijk zijn zo goed als afgerond. De basis voor het wandelpad is aangelegd. Het pad moet nog worden afgemaakt en is nog niet begaanbaar.  Ook de bestaande trap nabij het gemaal is hersteld. 

In 2017 zijn de werkzaamheden op het Sluiseiland uitgevoerd en afgerond. Ook is het laatste stukje van het ontbrekende wandelpad aangelegd.

Voor een overzicht van de verrichte werkzaamheden: zie de pagina wat gebeurt waar.

Fase 2 - Aanpassing sluizen

Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de staat van de sluizen op het afgekeerde keringstraject (keersluis nabij Boezemgemaal en Mallegatsluis). De resultaten van het onderzoek bepalen de zogenaamde opgave: wat is er mis, welke maatregelen en ingrepen moeten worden gedaan om weer aan de gestelde normen te voldoen. Met de opgave gaat het projectteam verschillende oplossingen uitwerken. 
Naar verwachting worden de aanpassingen aan de sluizen in 2021 gedaan. Zodra meer bekend is over de planning van dit traject, kunt u dat hier terugvinden.