Vraag & antwoord

Meest gestelde vragen

Het projectopgave

Het project “Verbetering IJsseldijk Gouda” (VIJG) betreft de versterking van de noordelijke dijk langs de Hollandse IJssel in Gouda, tussen de Julianasluis en de Goverwellebrug. De opgave is gesplitst in verschillende ‘sporen’ gefaseerd in de tijd. Hierover vindt u meer informatie bij 'Het project'.

Waarom is de dijkverbetering noodzakelijk?

Op welke manier is de dijk verbeterd?

Is er natuur-/wandelgebied rondom de dijk verdwenen?

Hoe hebben jullie de wensen en eisen vanuit de omgeving meegenomen?

Dijkverbetering

De dijk is op verschillende manieren versterkt. Dit verschilt per spoor en deelgebied. In spoor 1 is op Sluiseiland en bij de Hoge Schielandse Zeedijk de dijk versterkt door grondaanvulling en bij de Goejanverwelledijk is  de innovatieve techniek soilmix toegepast.

Op welke manier is de dijk versterkt?

Waarom neemt het project zoveel tijd in beslag? 

En verder…

Overige relevantie vragen en antwoorden over het project Verbetering IJsseldijk Gouda (VIJG).   

Is de gemeente Gouda ook betrokken?          

De gemeente heeft ook plannen, bijvoorbeeld voor het historisch stadsfront. Wordt daar rekening mee gehouden?      

Hoe is er in het ontwerp rekening gehouden met de getijdenwerking van de Hollandse IJssel? 

Ik woon aan de overkant van de Goejanverwelledijk. Wordt daar ook iets gedaan aan dijkversterking/hoogwaterpreventie?      

Is Rijnland ook verantwoordelijk voor de sluizen? Zo ja, worden die ook aangepakt?      

Wat kost een dergelijk project?      

Wat is momenteel het gevaar totdat de plannen werkelijk zijn uitgevoerd, zal het gebied bij mijn huis snel overstromen

Verbetering IJsseldijk Gouda