Wat gebeurt waar?

Wat gebeurt waar?

Het project bestaat uit een dijkversterking en het aanpassen van sluizen. Het gedeelte van de IJsseldijk dat afgekeurd is, loopt van de Julianasluis tot aan de Waaiersluis, langs de bebouwde kom van Gouda. 

Per deelgebied kunt u meer lezen over het probleem en de oplossing. Een beschrijving van de meest actuele werkzaamheden vindt u op de pagina Planning.

Dijkversterking

Aanpassen sluizen

 deelgebieden

Groene cirkels: dijkversterking. Sluiseiland; Schielandse Hogezeedijk; werkzaamheden 2017-2018
Rode cirkels:  aanpassen sluizen. Keersluis bij het boezemgemaal en de Mallegatsluis; werkzaamheden 2020-2021
Tussenliggend traject: Bedrijventerrein Schielandse Hogezeedijk en de kade binnenstad (Nieuwe Veerstal); Verwachting is geen of zeer beperkte werkzaamheden plaatsvinden; 2023 en verder.