Wat gebeurt waar?

Wat gebeurt waar?

Het project bestaat uit een dijkversterking en het aanpassen van sluizen. Het gedeelte van de IJsseldijk dat afgekeurd is, loopt van de Julianasluis tot aan de Waaiersluis, langs de bebouwde kom van Gouda. 

Onderzoek sluizen

Dit onderdeel bevindt zich in de verkenningsfase.

Dijkversterking

Deze werkzaamheden zijn afgerond. Er is een overzicht  gemaakt van wat wij precies hebben gedaan. 

deelgebieden

Groene cirkels: dijkversterking.  Werkzaamheden afgerond.
Rode cirkels:  onderzoek sluizen. Mogelijke werkzaamheden 2022.
Tussenliggend traject: gebied voor het bedrijventerrein Schielandse Hogezeedijk en de kade binnenstad (Nieuwe Veerstal); Verwachting is geen of zeer beperkte werkzaamheden; 2023 en verder.