Nieuwkoop

Veilige dijken voor droge voeten

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kade langs de Nieuwkoopse plassen is onderzocht. Deze voldoet niet aan de norm en moet verbeterd worden.

Ligging

De te verbeteren kade bevindt zich langs de Nieuwkoopse plassen tussen Noorden en Zuideinde.

Overzichtskaart kadeverbetering Nieuwkoop

Stand van zaken werkzaamheden

Afgelopen juni zijn de werkzaamheden voor de kadeverbetering in Nieuwkoop – Noorden gestart. Op moment vinden er werkzaamheden plaats op of nabij:

Zuideinde tot aan de speeltuin
Fase 1 voor dit gedeelte is afgerond en dat betekent dat de dijk is opgehoogd of dat het binnentalud is aangevuld met klei. Dit gedeelte van de kade is weer ingezaaid en begroeid met gras.

De terreinen van zowel de speeltuin als de kinderboerderij zijn volledig opgehoogd en aangepast. Momenteel wordt de laatste hand aan de afwerking van deze terreinen gelegd.

Doordat er in de ondergrond zeer slappe veenlagen zitten, is tijdens het aanbrengen van de klei plaatselijk de slappe veenlaag opzij geperst en in de teensloot omhoog gekomen. Bij dit soort persingen beweegt de bovengrond ook. In de regel zakt de bovenlaag variërend van enkele centimeters tot enkele decimeters. Dit heeft zich met name bij de Fleurstraat voorgedaan. De bagger is hier weer voor het grootste gedeelte uit de sloot verwijderd en het gezakte gedeelte is weer aangevuld. Tijdens de uitvoering van fase 2 (voorjaar 2016) worden de laatste werkzaamheden voor dit gedeelte afgerond.

Het deel vanaf de speeltuin tot aan de kerk wordt voorzien van een nieuw fietspad. Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf half maart 2016. Het fietspad wordt verwijderd, de dijk vervolgens opgehoogd, waarna het nieuwe fietspad aangelegd kan worden. Ruim van te voren wordt zowel via onze nieuwsbrief, deze website, en de gemeentelijke nieuwsbladen, de omleidingsroutes e.e.a. gecommuniceerd.

Langs de Hogedijk thv Simon van Capelweg naar Noorden
Op dit moment wordt de benodigde klei voor dit deel aangevoerd. Ook op dit traject zijn op verschillende locaties oppersingen ontstaan. Naar verwachting is de benodigde klei half oktober aangevoerd, waarna de dijk geprofileerd en ingezaaid wordt. Het gedeelte van de gedempte vijver kan nog niet helemaal afgewerkt worden. De laatste werkzaamheden voor deze afwerking vindt plaats in het tweede kwartaal van 2016.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de kadeverbetering Nieuwkoop? Kijk dan hiernaast onder de Downloads 'Vraag & Antwoord' of uw vraag erbij staat. Indien dit niet het geval is, kunt u deze vraag online stellen. Uw vraag wordt binnen 48 uur beantwoord.

Spoedeisende situaties

Neem in het geval van een spoedeisende situatie contact met ons op door te bellen met (071) 306 35 35. Tijdens kantoortijd (8:00-17:00 uur) krijgt u een medewerker van ons meldpunt te spreken. Buiten kantoortijd wordt u doorverbonden naar een medewerker van de Servicelijn die onze wachtdienstmedewerker oproept.