Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Nieuwkoop ligt in de gemeente Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn, tussen de Nieuwkoopse Plassen en Nieuwveen. De dijk (Hogedijk) die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de polder en loopt van de zuidelijke Hogedijk in Aarlanderveen tot aan de Zevenhovenseweg bij Korteraar in het noorden.

Kaartje polder

Wat gaat we doen bij de Hogedijk?

De ontwerpen over de dijkverbetering zijn besproken met de perceeleigenaren en betrokken partijen. De inzagetermijn voor het ontwerp-projectplan is voorbij. Binnenkort ligt het definitieve projectplan ter inzage. Daarna volgt de aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2020.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering in de polder Nieuwkoop? Dan kunt u mailen naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: werkzaamheden Polder Nieuwkoop. Ook kunt u bellen met het Klant Contact Team van Rijnland, tel. 071 – 3063535.