Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

Veilige dijken voor droge voeten

Rijnland werkt continu aan haar dijken. De dijken moeten veilig zijn, zodat u droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Nieuwkoop ligt in de gemeente Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn, tussen de Nieuwkoopse Plassen en Nieuwveen. De dijk (Hogedijk) die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de polder en loopt van de zuidelijke Hogedijk in Aarlanderveen tot aan de Zevenhovenseweg bij Korteraar in het noorden.

Kaartje polder

Wat gaat we doen bij de Hogedijk?

De ontwerpen over de dijkverbetering zijn besproken met de perceeleigenaren en betrokken partijen. De inzagetermijn voor het definitief-projectplan is op 9 januari 2020 afgerond. U vindt het definitieve projectplan en de bijbehorende ontwerptekeningen aan  de rechterzijde van deze pagina. In het plan staat omschreven wat we precies gaan doen aan de Hogedijk en waarom we dat doen.

De aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden start eind januari. De aannemer is dan eind april bekend. Hij  zal zich vervolgens gaan voorbereiden op de werkzaamheden. De start van de uitvoering zal in de loop van het tweede kwartaal plaatsvinden en de werkzaamheden lopen het hele jaar door. Aan sommige onderdelen van het traject wordt tot in het voorjaar van 2021 gewerkt.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering in de polder Nieuwkoop? Dan kunt u mailen naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: werkzaamheden Polder Nieuwkoop. Ook kunt u bellen met het Klant Contact Team van Rijnland, tel. 071 – 3063535.