Polder Nieuwkoop, in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Nieuwkoop ligt in de gemeente Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn, tussen de Nieuwkoopse Plassen en Nieuwveen. De dijk (Hogedijk) die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de polder en loopt van de zuidelijke Hogedijk in Aarlanderveen tot aan de Zevenhovenseweg bij Korteraar in het noorden.

Kaartje polder

Wat gaat we doen bij de Hogedijk?

We bevinden ons momenteel in de onderzoeksfase van het project. De dijk is ingemeten door landmeters en een eerste flora en fauna onderzoek heeft plaatsgevonden. Vervolgens wordt er gekeken naar welke grondonderzoeken plaats dienen te vinden. Op basis van al deze gegevens wordt een eerste ontwerp gemaakt. Dit eerste ontwerp wordt besproken met alle belanghebbenden (d.m.v. overleggen / keukentafelgesprekken /  inloopavond) voordat deze uiteindelijk definitief wordt gemaakt. Vervolgens wordt overgegaan tot de aanbesteding van het werk en de uitvoering. Naar verwachting vindt de uitvoering plaats in 2019.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbetering in polder Nieuwkoop? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team.