Polder Nieuwkoop in Nieuwkoop/Alphen aan den Rijn

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verbeteren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van polder Nieuwkoop zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Ligging

Polder Nieuwkoop ligt in de gemeente Nieuwkoop, en Alphen aan den Rijn, tussen de Nieuwkoopse Plassen en Nieuwveen. De dijk (Hogedijk) die we moeten verbeteren ligt aan de westkant van de polder en loopt van de zuidelijke Hogedijk in Aarlanderveen tot aan de Zevenhovenseweg bij Korteraar in het noorden.

Kaartje polder

Wat gaat we doen bij de Hogedijk?

De eerste ontwerpen over de dijkverbetering zijn besproken met alle betrokken partijen. Het ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitieve versie. Hierop volgt de aanbesteding voor de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting wordt er eind 2019 / begin 2020 gestart met de werkzaamheden.

In april zijn er proefsleuven gegraven om mogelijke kabels en leidingen te lokaliseren. Gekeken wordt of het nodig is dat kabels en leidingen moeten worden verlegd. .

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijkverbetering in de polder Nieuwkoop? Dan kunt u mailen naar dijkverbetering@rijnland.net onder vermelding van: werkzaamheden Polder Nieuwkoop. Ook kunt u bellen met het Klant Contact Team van Rijnland, tel. 071 – 3063535.