Polder de Noordplas in Zoetermeer, Zoeterwoude, Alphen aan den Rijn

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van de polder de Noordplas zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

Polder de Noordplas is een grote droogmakerij tussen Zoetermeer en Boskoop. De polder kent een grotendeels agrarische bestemming. De Gelderswoudseweg ligt in Gelderswoude, ten noordwesten van het dorp Benthuizen.

Kaart met locatie Gelderwoudseweg

Planning

De werkzaamheden startten in november 2016. De kruin van de dijk langs de Gelderswoudseweg is opgehoogd en er is een plasberm aangelegd (natte oeverstrook). De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond, zie ook het nieuwsbericht op de website. 

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de polder de Noordplas? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team, .