Polder Vierambacht in Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar, Rijnsaterwoude

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken in de Polder Vierambacht zijn onderzocht. Ze voldoen (gedeeltelijk) niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

Polder Vierambacht ligt ten zuidoosten van de Braassemermeer, ingesloten door dijken in en langs Woubrugge, Alphen aan den Rijn, Ter Aar en Rijnsaterwoude. De dijken in  Polder Vierambacht zijn opgedeeld in een aantal deeltracés. Per deeltracé wordt een ontwerp vastgesteld voordat de uitvoeringswerkzaamheden starten.

Om voldoende aandacht te kunnen geven aan de specifieke kenmerken van het gebied in  Polder Vierambacht, is het project verdeeld in 8 deeltrajecten. Hieronder zijn de verschillende deeltracés te zien op kaart.

Kaarjte kadeverbetering Vierambacht

DeeltrajectStatus
Deeltraject 1: Woudsedijk-Zuid Afgerond
Deeltraject 2: Woudsedijk/Woudsedijk-Zuid Afgerond
Deeltraject 3: Landlustpad Afgerond
Deeltraject 4: Uiteindsche en Middelpolder Afgerond
Deeltraject 5: Ridderbuurt   Afgerond
Deeltraject 6: Vaarsloot Afgerond
Deeltraject 7: Vierambachtweg Zuidzijde Afgerond
Deeltraject 8: Polder Vierambacht West    Afgerond

Hieronder worden de twee deeltracés beschreven die als laatste in uitvoering waren, maar inmiddels ook afgerond zijn.:

Deeltraject 2: Woudsedijk-Zuid

Het ontwerp projectplan is in juli 2015 ter inzage gelegd. De werkzaamheden bestonden hoofdzakelijk uit het versterken van het binnentalud en het verhogen en reconstrueren van de weg. De uitvoering is in het vierde kwartaal van 2015 opgestart. De dijk is opgehoogd in fases waardoor er tussentijds voldoende tijd was voor de grond om te zetten. Eind 2017 is deeltraject 2, Woudsedijk-Zuid, opgeleverd. Lees ook het nieuwsbericht 'Dijkverbetering Woudsedijk in Woubrugge afgerond en opgeleverd.

Lees het nieuwsbericht op de website van Rijnland over de aanleg van vissteigers langs de Woudsedijk

Deeltraject 8: Polder Vierambacht West

Deeltraject 8, Polder Vierambacht West is inmiddels helemaal afgerond. In de eerste fase is het binnentalud aangevuld. Deze fase is afgerond in mei 2016. In de tweede fase zijn beschoeiing en damwanden geplaatst op diverse locaties. De start hiervan was december 2016. In de derde fase is de kruin van de kade opgehoogd en de weg heringericht/geasfalteerd, al het (particuliere) straatwerk opgehoogd naar de nieuwe hoogte en de afrasteringen terug geplaatst. Deze fase is gestart in april 2017 en was gereed in december 2017.

Op 2 mei 2017 vond er een bewonersavond plaats. Bekijk de None (pdf, 3.9 MB)van de avond en de None (pdf, 371 kB)van de asfalteringswerkzaamheden Boddens Hosangweg

Lees het nieuwsbericht op de website van Rijnland over de afronding van de asfalteringswerkzaamheden aan de Boddens Hosangweg

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen van de Polder Vierambacht,  dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team .