Projecten in onderzoek

Op de interactieve kaart op deze website vindt u naast projecten in voorbereiding en in uitvoering, ook projecten die ‘in onderzoek’ zijn. Dat betekent dat er op deze locaties onderzoek wordt gedaan naar de staat van de dijk.

Dat kan bijvoorbeeld door de dijk in te meten. Uit deze metingen en nader onderzoek (berekeningen) blijkt of het dijktraject wel of niet voldoet aan de vereiste veiligheidsnormen. Na de onderzoeksfase kan blijken dat de dijk voldoet en de locatie wordt dan van de kaart verwijderd. Als de dijk niet voldoet aan de normen en er gaan op termijn werkzaamheden plaatsvinden, verandert de status van het project naar ‘in voorbereiding’ en uiteindelijk naar ‘in uitvoering’.

Heeft u hier vragen over? Neemt u dan gerust contact op met omgevingsmanager Adrian Boogaard via het Klant Contact Team, info@rijnland.net of (071) 306 35 35.