Ridderveld en de Bijlen in Alphen a/d Rijn

Het Hoogheemraadschap van Rijnland werkt continu aan haar dijken, zodat iedereen droge voeten houdt. De dijken en kades moeten veilig zijn. Nu en in de toekomst. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. Ook moeten we in Nederland voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Vanwege meer woningen in de polders en de aanleg van wegen zijn de veiligheidsnormen voor alle dijken in Nederland aangescherpt. De dijken van de polder Ridderveld en de Bijlen zijn onderzocht en voldoen niet aan de norm. Daarom worden de dijken verbeterd.

Het project

De eerste voorbereidingen zijn getroffen om de dijken van de polder Ridderveld en de Bijlen te verbeteren. Aanleiding hiervoor is dat de gemeente Alphen a/d Rijn het voornemen heeft om het pad aan de westkant van de Zegerplas te verbreden. Met de verbreding van het pad wordt tegelijkertijd groot onderhoud uitgevoerd aan de dijk, waarbij de hoogte en de stabiliteit worden aangepakt.

Kaartje dijken polder Ridderveld en Bijlen

Planning

De werkzaamheden zijn inmiddels gestart. De gemeente Alphen a/d Rijn heeft de regie over het project, dat samen met Rijnland wordt uitgevoerd.

Hoe werkt Rijnland samen met andere partijen?

Het hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor groot onderhoud en verbetering van de kade (dijklichaam). De gemeente Alphen a/d Rijn is verantwoordelijk voor het pad aan de westkant van de Zegerplas. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken is er gekozen voor een integrale aanpak van de uitvoering.

Meer informatie

Heeft u een vraag over de werkzaamheden aan de dijk? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland. Tel. 071- 306 3535. U kunt ook mailen naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. werkzaamheden polder Ridderveld en de Bijlen.