Rijnsaterwoudschepolder in Kaag en Braassem

Veilige dijken voor droge voeten

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van de Rijnsaterwoudschepolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De Rijnsaterwoudschepolder is gelegen ten oosten van het Braassemermeer bij Rijnsaterwoude in de gemeente Kaag en Braassem. In een eerdere fase is de dijk van de Rijnsaterwoudschepolder verbeterd: het Molenpad en langs de oever aan het Braassemermeer. De waterkeringen bij het Molenpad en het Kerkplein beschermen het achterland tegen water uit de Leidsche Vaart en het polder- en boezemwater tussen de Wassenaarschepolder en de Rijnsaterwoudeschepolder. Momenteel wordt er gewerkt aan het project Rijnsaterwouschepolder Noord, waarin een oplossing gezocht wordt voor de wateroverlast en waterveiligheid van de Rijnsaterwoudschepolder Noord. 

Kaart dijkverbetering Rijnsaterwoudschepolder

Planning

  • Keukentafelgesprekken voor uitwerken ontwerp en aansluiten wensen bewoners op perceelniveau
  • Voorlopig ontwerp (VO) opstellen met adviesbureau
  • Projectplan (besluit) opstellen en inloopavond
  • Aanbesteding opstarten
  • Medio 2018 uitvoering
  • Gemeente Kaag en Braassem reconstructie Herenweg: uitvoering project Herenweg en project RSWP Noord gezamenlijk of achter elkaar

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de Rijnsaterwoudschepolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team