Ringdijk in Boskoop

De komende zomer verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland een deel van de Ringdijk van Boskoop ten oosten van de Snijdelwijk. De dijken moeten veilig zijn, zodat u in Boskoop ook in de toekomst droge voeten houdt.

Wat gaan we doen

De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het aanbrengen van een damwand. Waar deze precies wordt aangebracht is te zien op onderstaande kaart.

kaart

Inloopavond

Het projectplan is dit voorjaar definitief vastgesteld. Voorafgaand aan de werkzaamheden is er een inloopavond op donderdag 20 juni 2019. Tijdens deze avond wordt er een toelichting gegeven op de werkzaamheden en wat de planning is. Er is geen vast programma deze avond. U kunt tussen 19.00 en 20.30 uur binnenlopen en vragen stellen aan de medewerkers van Rijnland, de gemeente Alphen a/d Rijn en de aannemer, die allen aanwezig zijn. Ook kunt u de kaarten van het project bekijken.

De inloopavond wordt gehouden op de locatie:
MFC De Plataan
Snijdelwijklaan 2
2771 SX Boskoop

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Ringdijk in Boskoop dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Linnaeuskade/Ringdijk