Schinkelpolder in Aalsmeer

Op dit moment onderzoekt het hoogheemraadschap van Rijnland de sterkte van een deel van de dijk langs de Schinkelpolder in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Er is gelukkig geen acuut gevaar voor de waterveiligheid in dit gebied.

Wat gaan we doen?

In voorbereiding op de dijkverbetering van de dijk langs de Schinkelpolder doet RPS advies- en ingenieursbureau onderzoek naar de exacte sterkte van de dijk. De afgelopen maanden zijn er grondboringen uitgevoerd. Met deze boringen hebben zij informatie verzameld over de bodemkwaliteit en sterkte. Aan de hand van deze gegevens bepalen we of de dijk nog sterk genoeg is en of het nodig is om de dijk te versterken. 

Onderzoeken

In de eerste maanden van 2021 volgt er een flora- en fauna onderzoek. In deze periode zijn de bomen kaal en zijn eventuele verblijfsplaatsen van eekhoorns in de bomen goed zichtbaar. Dit onderzoek gebeurt met behulp van een hoogwerker. 

Bewonersbijeenkomst

In februari 2021 organiseren we een digitale bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we de resultaten van het onderzoek. Mocht het nodig zijn om de dijk te versterken dan vertellen wij tijdens de bijeenkomst ook wat de planning is en wanneer de dijkverbetering uitgevoerd wordt. Want bij een dijkverbetering komt heel wat kijken.   

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Schinkelpolder in Aalsmeer dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar .