Schinkelpolder in Aalsmeer

Op dit moment is het hoogheemraadschap van Rijnland bezig met de voorbereiding van een dijkverbetering bij de Schinkelpolder in Aalsmeer. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat u en de omgeving droge voeten houden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten ons voorbereiden op de gevolgen van klimaatverandering. Er is gelukkig geen acuut gevaar voor de waterveiligheid in dit gebied.

Schetsontwerp

De afgelopen maanden zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Aan de hand van deze gegevens is een eerste schetsontwerp gemaakt. In dit schetsontwerp is te zien op welke plekken de dijk versterkt moet worden.

Bij het schetsontwerp is de hele dijkverbetering ingetekend zoals die eruit komt te zien als wij de dijk alleen met klei versterken. Dit heeft onze voorkeur. Op sommige plaatsen gaat dit niet lukken, daarom werken wij de komende maanden het schetsontwerp verder uit. Soms zal het nodig zijn om de versteviging en ophoging van de dijk anders  aan te pakken. Bijvoorbeeld met een stalen damwand. Dit zijn stalen platen in de dijk. 

Informatiebijeenkomst

Op maandag 17 mei 2021 is er een tweede online informatiebijeenkomst over de dijkverbetering. Hiervoor organiseren wij een webinar via het internet. Tijdens deze live-presentatie laten wij onder andere de eerste schetsontwerpen zien. Bewoners, die de bijeenkomst bijwonen kunnen vragen stellen over het voorlopig ontwerp.  

 • Webinar: Dijkverbetering Schinkelpolder
 • Datum: maandag 17 mei
 • Locatie: Online vanuit huis
 • Tijdstip: 19.00 uur

Via deze link kunt u op 17 mei om 19 uur deelnemen aan dit webinar.

Planning

De planning voor de Schinkelpolder ziet er als volgt uit:

 • Mei 2021: Schetsontwerp klaar
 • Juli/Augustus 2021: Tuintafel gesprekken met eigenaren
 • September 2021: Ruimtelijk Kwaliteitskader gereed
 • Oktober 2021: Voorlopig ontwerp gereed + informatiebijeenkomst;
 • November 2021: Aanvragen vergunningen, mogelijkheid bezwaar bewoners;
 • Januari 2022: Definitief ontwerp gereed
 • Juni 2022: Aannemer geselecteerd
 • September 2022: Start uitvoerende werkzaamheden 

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Schinkelpolder in Aalsmeer dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535. Of stuur een mail naar .