Slaaghpolder in Leiden

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. De dijk langs de Slaaghsloot en Stinksloot in Leiderdorp aan de kant van de volkstuinvereniging “Ons Buiten” zal volgend jaar over de gehele lengte verhoogd en verstevigd worden.

Kaart met ligging stinksloot

Vooronderzoek

Bij het verbeteren van de dijken komt heel wat kijken. De komende maanden zullen hiervoor nog diverse onderzoeken uitgevoerd worden. Hierbij zal er worden gekeken naar de beste oplossing en periode om de dijkverbetering uit te voeren. Dit met zo min mogelijk overlast voor omwonenden en het gebied.

Wat gaan we doen

De wens is om in het eerste kwartaal 2020 aan de slag te gaan. Bij aanvang zullen eerst materialen worden aangevoerd. Omwonenden worden hierover tijdig geïnformeerd. De werkzaamheden worden uitgevoerd  door aannemingsbedrijf Gebr. Schouls B.V.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze kadeverbetering kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Slaaghpolder.