Slaaghpolder in Leiden

De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. Rijnland verbetert de dijken in Zuid-Holland waar we te maken hebben met bodemdaling. De dijk langs de Slaaghsloot en Stinksloot in Leiderdorp aan de kant van de volkstuinvereniging “Ons Buiten” zal volgend jaar over de gehele lengte verhoogd en verstevigd worden.

Kaart met ligging stinksloot

Bewonersbijeenkomst

Tijdens de informatiebijeenkomst in november zijn bewoners geïnformeerd over de toekomstige dijkverbetering in de Slaaghpolder. Bij het verbeteren van de dijken komt heel wat kijken. In samenwerking met onder andere de landschapsarchitecten van Bosch Slabbers is een voorbeeld ontwerp gemaakt hoe de Slaaghpolder er uit zou kunnen komen te zien.

Wat gaan we doen

Vanaf dinsdag 10 maart start het bedrijf BoomOntzorging.com met de kap- en snoeiwerkzaamheden langs de Stinksloot en Slaaghsloot aan de kant van de volkstuinen (zie afbeelding). Dit houdt in dat de bomen op de dijk worden gekapt, geknot of terug gesnoeid. Dit kappen is nodig om een veilige dijkverbetering mogelijk te maken. Uiteraard zal dit zorgvuldig gebeuren met oog voor de natuurlijke omgeving.

Broedseizoen

Naar verwachting zijn de kap- en snoeiwerkzaamheden in de week van 16 maart afgerond en wordt er een pauze ingelast in verband met het broedseizoen.

Uitvoering

In de week van 24 augustus wordt gestart met de daadwerkelijke dijkverbetering. De dijkverbetering wordt uitgevoerd door aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV.

Informatiebijeenkomst

Voorafgaand aan Fase 2 is er een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst wordt het definitief ontwerp gepresenteerd waarop te zien is waar de bomen komen en hoe de herinrichting van het gebied eruit komt te zien.

Meer informatie

Heeft u vragen over deze kadeverbetering kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Slaaghpolder.