Toetsing Regionale Keringen

Het hoogheemraadschap van Rijnland voert het project Toetsing Regionale Keringen (TReK) uit. Hiervoor toetsen we objecten (kunstwerken, waterkerende- en niet waterkerende objecten) op veiligheid, in en op de ruim 1200 kilometer regionale keringen binnen Rijnlands beheergebied.

TReK is in juni 2017 gestart en wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. De toetsing betreft alle regionale keringen die de polders in Rijnlands gebied beschermen tegen het water in ons boezemsysteem.

Waarom een toetsing?

Objecten in en op de waterkeringen kunnen een negatieve invloed hebben op de stabiliteit van keringen. Ook kunnen er andere faalmechanismen optreden, zoals piping of afschuiving. Dit geldt voor waterkerende kunstwerken (sluizen, gemalen, molens), waterkerende constructies (damwanden) en niet-waterkerende objecten (huizen, bomen en kabels/leidingen).

Voorheen bekeken onze medewerkers de veiligheid van kunstwerken alleen in hun eigen deelgebied. Met TReK ontstaat voor het eerst een overall toetsbeeld voor heel Rijnland, op basis van een gestandaardiseerde toetsmethode. Dit geeft beter zicht op de invloed van objecten op onze regionale keringen.

Project in drie sporen

Spoor 1 van TReK betreft de kunstwerken. Van oktober 2018 tot naar verwachting eind 2019 gaan we het veld in om de kunstwerken te toetsen.

Spoor 2 betreft de niet-waterkerende objecten. Deze tweede fase bereiden we voor via een reeks pilots. Deze moeten uitwijzen wat er in het veld komt kijken bij een daadwerkelijke toetsing. Daarnaast inventariseren we wat er al bekend is over de te toetsen objecten, in onze archieven en GIS-systeem. Medio 2019 moet dit leiden tot een plan van aanpak, waarna we begin 2020 kunnen beginnen met de toetsing in het veld.

Spoor 3 betreft de bijzondere waterkerende objecten. De voorbereidingen hiervan beginnen we in de loop van 2019. Hiervoor werken we samen met andere waterschappen en provincies.

Contact

Voor meer informatie over TReK kunt u contact opnemen met ons Klant Contact Team via 071-3063535.