Toetsing Regionale Keringen

Het project Toetsing Regionale Keringen (TRK) houdt zich de komende jaren bezig met de toetsing van objecten in en op de 1208 km regionale keringen die Rijnland rijk is.

Waarom een toetsing?

In en op de waterkeringen bevinden zich objecten die een negatieve invloed kunnen hebben op de stabiliteit van keringen en/of andere faalmechanismen kennen. Dit geldt zowel voor de waterkerende kunstwerken (sluizen, inlaten, coupures, duikers) als voor de niet-waterkerende (huizen, bomen en kabels/leidingen) en de waterkerende constructies (damwanden). De invloed van deze objecten op de veiligheid is nu onbekend, omdat we die nog nooit getoetst hebben. 

Voorheen bekeken Rijnlands medewerkers de veiligheid van de kunstwerken in hun eigen beheergebied. Met deze toetsing willen we voor het eerst tot een over-all beeld komen. Na de toetsing heeft Rijnland beter zicht op de invloed van objecten op onze regionale keringen. 

Stand van zaken

Op dit moment werkt het projectteam TRK aan een plan van aanpak voor de toetsing. Onderdeel hiervan is een reeks pilots die moeten uitwijzen wat er in het veld allemaal komt kijken bij een daadwerkelijke toetsing. Daarnaast vindt een inventarisatie plaats van de te toetsen objecten om te bepalen wat hierover reeds bekend is in Rijnlands archieven en GIS-systeem. Het plan van aanpak is naar verwachting klaar in april 2018, waarna de werkelijke toetsing in het veld kan beginnen.  

Zodra meer details bekend zijn over het project, wordt deze webpagina bijgewerkt.

Fasering

Het project TRK is gestart in juni 2017 en wordt naar verwachting eind 2022 afgerond. 

Contact

Voor meer informatie over het project TRK neemt u contact op met omgevingsmanager Joris Gouman, via 071-3063316.