Veenderpolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Veenderpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Roelofarendsveen en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in de Veenderpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Het project

De Groenewoudskade in Roelofarendsveen maakt onderdeel uit van dijkverbetering Veenderpolder. Het hoogheemraadschap gaat de weg op dezelfde hoogte aanleggen als de dijk naast de weg (de ‘tuimelkade’) en brengt de ophoogslagen op de weg aan. Daarna zal de gemeente de weg afwerken met een definitieve deklaag.

Planning

Het ontwerp-projectplan ligt van 2 december 2019 t/m 13 januari 2020  ter inzage. Mocht u bezwaar hebben dan kunt u hierop reageren. Na afloop van de termijn worden de zienswijzen behandeld en volgt het definitieve projectplan. De verwachting is dat begin 2020 met de uitvoering wordt gestart.

 

 Kaart veenderpolder