Veenderpolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Veenderpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Roelofarendsveen en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in de Veenderpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Werkzaamheden Groenewoudskade, Roelofarendsveen

Werkzaamheden aan de Groenewoudskade in Roelofarendsveen, vanaf huisnummer 11 tot aan de Aderweg, zijn medio augustus 2017 gestart. Deze werkzaamheden sluiten aan op het deel dat enkele jaren geleden is opgepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2018 afgerond.

Het project

De Groenewoudskade in Roelofarendsveen maakt onderdeel uit van dijkverbetering Veenderpolder. Het hoogheemraadschap gaat de weg op dezelfde hoogte aanleggen als de dijk naast de weg (de ‘tuimelkade’) en brengt de ophoogslagen op de weg aan. Daarna zal de gemeente de weg afwerken met een definitieve deklaag.

Vorig jaar is het binnentalud (de polderzijde) van de dijk met circa 50 centimeter opgehoogd ten behoeve van de stabiliteit. Ook is de weg met circa 30 cm opgehoogd. Hierna is een tijdelijke asfaltlaag aangebracht zodat de weg weer in gebruik kon worden genomen. Afgelopen periode hebben we de klei van het binnentalud laten inklinken (de zogenaamde ‘zettingsperiode’). Inmiddels is het zover dat bovenaan het binnentalud een volgende ophoogslag aangebracht kan worden, naar het niveau van de uiteindelijke weghoogte. Deze werkzaamheden starten op maandag 11 juni 2018. Vervolgens brengt de gemeente de definitieve asfaltlagen op de weg aan. De weg is naar verwachting vanaf 11 juni circa vier weken dicht.

Omleidingsroute

Voor aanwonenden worden er tijdens de werkzaamheden tijdelijke voorzieningen aangebracht zodat de woningen bereikbaar blijven. Voor recreanten wordt een omleidingsroute aangelegd, aangegeven door middel van bebording. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind juli 2018 afgerond.