Veenderpolder in gemeente Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Veenderpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat Roelofarendsveen en omgeving droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering.

Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in de Veenderpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Werkzaamheden Groenewoudskade, Roelofarendsveen

Werkzaamheden aan de Groenewoudskade in Roelofarendsveen, vanaf huisnummer 11 tot aan de Aderweg, zijn medio augustus 2017 gestart. Deze werkzaamheden sluiten aan op het deel dat enkele jaren geleden is opgepakt. Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2017 afgerond.

Het project

De Groenewoudskade in Roelofarendsveen maakt onderdeel uit van dijkverbetering Veenderpolder. Het hoogheemraadschap gaat de weg op dezelfde hoogte aanleggen als de dijk naast de weg (de ‘tuimelkade’) en brengt de ophoogslagen op de weg aan. Daarna zal de gemeente de weg afwerken met een definitieve deklaag.

Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Eerst is het binnentalud van de dijk aan de beurt ten behoeve van de stabiliteit. Dit talud wordt met gemiddeld 50 cm centimeter opgehoogd. Deze werkzaamheden duren tot ongeveer half september. Ook in deze periode, na de ophoging van het binnentalud, wordt de weg met ca. 30 cm opgehoogd. Hierna brengen we een tijdelijke asfaltlaag aan zodat de weg weer kan worden gebruikt. Nadat we de klei van het binnentalud hebben laten inklinken (de zogenaamde ‘zettingsperiode’) wordt vanaf medio november bovenaan het binnentalud een tweede ophoogslag aangebracht, naar het niveau van de tuimelkade en de uiteindelijke weghoogte. Het inklinken van het binnentalud van de dijk wordt gemonitord met meetapparatuur. Deze zettingsperiode kan in de praktijk korter of langer duren. Als alles goed is ‘gezet’, wordt de volgende en laatste ophoogslag van ca. 30 cm op de weg aangebracht en brengt de gemeente de definitieve asfaltlagen op de weg aan. Voor aanwonenden zijn er tijdelijke voorzieningen aangebracht, zodat zij hun woning kunnen blijven bereiken. Voor recreanten is een omleidingsroute aangelegd, aangegeven door middel van bebording.

Werkzaamheden Veenderpolder

De werkzaamheden in de Veenderpolder worden in de tweede helft van 2017 voorbereid. Naar verwachting starten de uitvoeringswerkzaamheden in de loop van 2018.