Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Uitvoering fase II

De uitvoering van de werkzaamheden van Fase II zijn gegund aan aannemersbedrijf Van der Lee BV. Zij gaan aan de slag op een manier, dat de overlast voor de omgeving zo minimaal mogelijk is. De openbare weg is door laden en lossen af en toe gestremd, maar het verkeer kan altijd gebruik maken van de Voorweg.

Planning uitvoerende werkzaamheden Fase II

De werkzaamheden starten bij de Amerikaweg en eindigen bij de Vlamingstraat. De verwachting is dat we de werkzaamheden rond november afronden. De aannemer houdt bewoners aan de Voorweg en de Vlamingstraat op de hoogte van de exacte planning. De verwachting is dat de werkzaamheden er de komende weken als volgt uitzien:

  • Voorweg 184 tot 172: week 14 t/m 17
  • Voorweg 170 tot 134: week 18 t/m 22
  • Voorweg 124 tot 64: week 23 t/m 29
  • Voorweg 54 tot 12: week 30 t/m 35
  • J.L. Van Rijweg 7 tot 1: week 35 en 37
  • Vlamingstraat 72 tot 4: week 37 t/m 43
  • overig: week 42 en 45

Afronding fase I

Fase I van de dijkverbetering is inmiddels zo goed als afgerond. De aannemer voert nog een aantal kleine werkzaamheden uit, zodat alles goed is afgerond. Daarnaast is er bij Voorweg 196-204 een stalen damwand aangebracht. In de loop van april is fase I helemaal klaar.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de bewoners. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. nieuwsbrief kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.

Filmpjes

Voorweg/Wilsveen 4 mei 2020

Voorweg/Wilsveen 1 oktober 2020 

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.