Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Uitvoering van Fase I

De uitvoering van de werkzaamheden van Fase I zijn in volle gang. De aannemer ligt goed op schema en de werkzaamheden verlopen voorspoedig. Bekijk het filmpje om een indruk te krijgen van het verloop van de dijkverbetering en wat daarbij komt kijken. De aannemer verwacht de eerste fase nog dit jaar te kunnen afronden. 

Aanbesteding Fase 2

Op het ontwerp van Fase 2 zijn overwegend positieve reacties gekomen. Voor deze fase worden nu de laatste op- en aanmerkingen van bewoners verwerkt. Daarna zal er een bestek worden gemaakt. In het bestek  staat precies omschreven hoeveel materiaal er nodig is voor het verbeteren van de dijk. Vervolgens kan ook Fase 2 worden aanbesteed en kunnen aannemers zich inschrijven om de opdracht te verkrijgen voor het uitvoeren van de  werkzaamheden. De verwachting is dat in februari het werk gegund wordt aan een aannemer. 

Planning uitvoerende werkzaamheden Fase 2

De uitvoerende werkzaamheden voor Fase 2 gaan waarschijnlijk in februari/maart 2021 van start. Nadat de werkzaamheden zijn aanbesteed, dient de aannemer een plan in waarin hij vermeld hoe en wanneer hij de werkzaamheden gaat uitvoeren.  Een globale planning wordt begin volgend jaar verwacht.  

Omgevingsvergunning

Er is ook een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden aangevraagd bij gemeente Zoetermeer. Voor inzage in deze vergunning kunt u terecht bij de Omgevingsbalie van de gemeente Zoetermeer. Zij zijn telefonisch bereikbaar via nummer 14 079.

Wat gaan we doen?

Nieuwsbrief

Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de bewoners. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. nieuwsbrief kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.