Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Wat gaan we doen

We hebben geconstateerd dat een deel van de waterkering langs de Wilsveen/Voorweg waarschijnlijk aan verbetering toe is. Het gaat om de dijk langs de Molenvaart, die ligt tussen Wilsveen 5 en Vlamingstraat 4.

Deel 1

Het hele traject is opgesplitst in twee delen. Voor het eerste deel (de rode lijn in de afbeelding) is inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Dit ontwerp is op 22 januari 2020 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst in SnowWorld in Zoetermeer.

Voor deze eerste fase is een ontwerp-projectplan opgesteld. Deze ligt ter inzage en kunt u  bekijken: ontwerp-projectplan.  Daarnaast zijn de benodigde omgevingsvergunningen aangevraagd en is het aanbestedingstraject voor een aannemer in gang gezet. Het is de bedoeling dat in september van dit jaar te starten met de werkzaamheden.

Deel 2

Voor het tweede deel (de blauwe lijn in de afbeelding) zijn in december en januari keukentafelgesprekken gevoerd met de bewoners van de percelen. Op basis van de gesprekken is een schetsontwerp opgesteld. De tekeningen kunnen digitaal inzien: schetsontwerp. Op deze website ziet u hoe de dijkverbetering in de toekomst eruit komt te zien en kunt u tot 1 juni 2020 uw reactie geven. Op basis van de reacties wordt het schetsontwerp verder uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Daarna volgt het definitieve ontwerp.

De technische tekeningen zijn via e-mail aan de bewoners toegezonden. Wilt u deze tekeningen ook ontvangen? Dan kunt u een mail sturen aan: dijkverbetering@rijnland.net

Toelichting werkzaamheden

Bij een dijkverbetering komt heel wat bij kijken. Wat er precies gaat gebeuren en wie daarbij op betrokken zijn, kunt u zien in onderstaand filmpje.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de bewoners. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. nieuwsbrief kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.