Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Wat gaan we doen

We hebben geconstateerd dat een deel van de waterkering langs de Wilsveen/Voorweg waarschijnlijk aan verbetering toe is. Het gaat om de dijk langs de Molenvaart, die ligt tussen Wilsveen 5 en Vlamingstraat 4.

Deel 1

Het hele traject is gesplitst in twee delen. Voor het eerste deel (de rode lijn in de afbeelding) is inmiddels het voorlopig ontwerp gereed. Dit ontwerp is op 22 januari 2020 gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst in SnowWorld in Zoetermeer.

Vervolgens zullen de vergunningen worden aangevraagd en zal er een aannemer worden geselecteerd. De planning is om in september 2020 te starten met de werkzaamheden.

Deel 2

Voor het tweede deel (de blauwe lijn in de afbeelding) zijn in december en januari keukentafelgesprekken gevoerd met de bewoners van de percelen. Op basis van de gesprekken wordt een schetsontwerp opgesteld. Dit schetsontwerp zal in april worden gepresenteerd tijdens een bewonersbijeenkomst in SnowWorld in Zoetermeer.

Op basis van de reacties wordt het schetsontwerp uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp hopen we in juni te kunnen presenteren.

De exacte data van de bewonersbijeenkomsten worden via de nieuwsbrief bekend gemaakt zodra deze zijn gepland.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief verzonden. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. nieuwsbrief kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.