Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Wat gaan we doen

We hebben geconstateerd dat een deel van de waterkering langs de Wilsveen/Voorweg waarschijnlijk aan verbetering toe is. Het gaat om de dijk langs de Molenvaart, die ligt tussen Wilsveen 5 en Vlamingstraat 4.

Vooronderzoek

In het eerste kwartaal van 2019 wordt er onderzocht hoe groot de kans is dat het water bij hevige regenval en/of harde wind over de dijk heen stroomt. Ook gaan wij onderzoeken of de dijk zelf nog sterk genoeg is om de waterdruk aan te kunnen. Als de dijk niet sterk genoeg is kan deze breken. Het vooronderzoek is in maart 2019 afgerond. Over de noodzakelijke dijkverbetering worden de bewoners aan de Voorweg geïnformeerd. Ook worden zij betrokken bij de wijze waarop de dijk versterkt gaat worden. De dijk loopt bij veel bewoners door hun tuin of is er onderdeel van.

Bewonersbijeenkomst

Op dinsdag 2 april is er een bewonersbijeenkomst geweest in SnowWorld in Zoetermeer. Tijdens deze informatieavond zijn bewoners van de Voorweg/Wilsveen en omgeving geïnformeerd over de kadeverbetering aan de Wilsveen/Voorweg/ Vlamingstraat. Bij het verbeteren van de dijken komt heel wat kijken. Tijdens deze avond is er een presentatie gegeven over de werkzaamheden aan de dijkverbetering. Hierbij werden onder meer hoogtekaarten getoond, waarop te zien is wat de hoogteverschillen van de dijk over het gehele traject langs de Voorweg en de Wilsveen. Bekijk de hoogtekaarten (pdf, 5.1 MB).

Voorlopige planning

Ook is er tijdens de bewonersbijeenkomst een voorlopige planning bekend gemaakt. Omdat nog niet bekend is hoeveel tijd de onderzoeken en ontwerpfases in beslag gaan nemen, is dit een globale planning. Bekijk de planning (pdf, 579 kB)

Wensen en ideeën

Omdat de meeste bewoners direct aan de dijk wonen is het van belang dat alle wensen en ideeën in kaart worden gebracht. Het is niet gezegd dat al deze wensen en ideeën uitvoerbaar zijn, maar vanuit Rijnland worden afspraken gemaakt voor een inventarisatie. Dat gebeurt door het bedrijf DPI. Zij helpen het Hoogheemraadschap met zogeheten keukentafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken kunnen zij concreet ingaan op individuele situaties en specifieke wensen. Wilt u een afspraak maken voor zo’n keukentafelgesprek? Neem dan contact met ons op. 

Meer informatie

Heeft u vragen over de kadeverbetering waterkering Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.