Voorweg/Wilsveen in Zoetermeer

De komende periode verbetert het Hoogheemraadschap van Rijnland de dijk langs de Wilsveen in Leidschendam-Voorburg en de Voorweg/Vlamingstraat in Zoetermeer. De dijken moeten veilig zijn, zodat u ook in de toekomst droge voeten houdt. In Zuid-Holland hebben we te maken met bodemdaling. De dijk aan de Voorweg en Wilsveen is onderzocht en moet over de gehele linie verhoogd worden.

Wat gaan we doen

Definitief ontwerp fase 2

De dijkversterking is uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Van de hele dijk is een interactieve kaart gemaakt met visuals (ingekleurde tekeningen). Voor een aantal locaties zijn er 3D tekeningen gemaakt, die verwerkt zijn in de interactieve kaart, zodat u een goed beeld krijgt  van de toekomstige situatie. Het definitieve ontwerp en de interactieve kaart met 3D-tekeningen kunt u hier bekijken. Deze zijn ook te vinden in de rechterkolom onder  ‘Ontwerp’.

Ontwerp-projectplan fase 2

Voordat wij tot uitvoering overgaan wordt er een ontwerp-projectplan vastgesteld. In dit projectplan staat beschreven wat wij gaan doen, op welke manier wij dat aanpakken en welke maatregelen nodig zijn om het ontwerp goed in te passen in de omgeving. Het ontwerp-projectplan ligt zes weken ter inzage. Het plan kunt u bekijken door in de rechter kolom op ‘Bekendmaking fase 2’ te klikken.

Bekendmaking m.e.r. beoordelingsbesluit

Samen met het projectplan, is er ook het m.e.r. beoordelingsbesluit genomen. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit waartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingediend, tenzij aangetoond kan worden dat deze beoordeling een belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft. De officiële bekendmaking van het m.e.r. besluit kunt u bekijken door onder Officiële documenten in de rechterkolom ‘Bekendmaking m.e.r. besluit aan te klikken.

Omgevingsvergunning

Er wordt ook een omgevingsvergunning voor de werkzaamheden aangevraagd bij gemeente Zoetermeer. Voor inzage in deze vergunning kunt u terecht bij de Omgevingsbalie van de gemeente Zoetermeer. Zij zijn telefonisch bereikbaar via nummer 14 079.

Nieuwsbrief

Elke twee maanden wordt er een nieuwsbrief verzonden aan de bewoners. Wilt u deze ook ontvangen? Stuur dan een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. nieuwsbrief kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.

Meer informatie

Heeft u vragen over de dijk en kadeverbetering van Wilsveen/Voorweg? Dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net o.v.v. kadeverbetering Wilsveen/Voorweg.