Wassenaarschepolder: Vriezekoop-Zuid in gemeente Kaag en Braassem

Veilige dijken voor droge voeten

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken rond de Wassenaarschepolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Actueel

Dit project is inmiddels afgerond, de onderhoudsperiode loopt tot december 2018.

Ligging

De Wassenaarschepolder ligt ten oosten van de Braassemermeer en wordt omringd door ongeveer 13 kilometer dijken die de polder beschermen tegen overstromingen vanuit het boezemwater. De dorpskernen van Langeraar, Rijnsaterwoude en Leimuiden vallen binnen of grenzen aan de Wassenaarschepolder. Vriezekoop-Zuid bevindt zich in het noordelijkste punt van de polder langs de Drecht, in de gemeente Kaag en Braassem.

kaart wassenaarsche polder

Planning

Inmiddels zijn meerdere deeltrajecten in de Wassenaarschepolder afgerond, waaronder de dijken in Langeraar langs de Willem van der Veldeweg en de dijken langs de Leidsche Vaart.

Ook de dijkverbetering langs de Vriezekoop-Zuid is afgerond. Oplevering vond plaats op 20 december 2017; de onderhoudsperiode loopt tot 20 december 2018

Meer weten?

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de Wassenaarschepolder, Vriezekoop-Zuid? U kunt dan contact opnemen met het Klant Contact Team, .