Waterloospolder in gemeente Kaag en Braassem, Teylingen

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van de Waterloospolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Actueel

Dit project is inmiddels afgerond, de onderhoudsperiode van het laatste gedeelte waar extra wachttijd nodig was eindigt op 12 januari 2019.

Ligging

De dijken van de Waterloospolder liggen in de gemeente Kaag en Braassem en gemeente Teylingen. De dijken van de Waterloospolder liggen aan meerdere watergangen en meren, te weten: Zweiland, Spijkerboor, Sever, Koppoel, Zomersloot en Zevenhuizervaart.

Op een deel van de dijken van de Waterloospolder liggen wegen: de Achterdijk in Rijpwetering (ca. 120 m) en de Boekhorsterweg in Oud Ade (ca. 130 m). De dijken hebben een totale lengte van ruim 6 km. Over de gehele lengte is de dijk verbeterd.

Kaart waterloos polder

Planning

Dit project is inmiddels helemaal afgerond (de onderhoudsperiode van het laatste gedeelte waar extra wachttijd nodig was eindigt op 12 januari 2019).. Lees ook het nieuwsbericht op de website

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de Waterloospolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team,  (071 3063535)