Waterloospolder in gemeente Kaag en Braassem, Teylingen

De dijken moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle dijken in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de dijken van de Waterloospolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet aan de norm en moeten verbeterd worden.

Ligging

De dijken van de Waterloospolder liggen in de gemeente Kaag en Braassem en gemeente Teylingen. De dijken van de Waterloospolder liggen aan meerdere watergangen en meren, te weten: Zweiland, Spijkerboor, Sever, Koppoel, Zomersloot en Zevenhuizervaart.

Op een deel van de dijken van de Waterloospolder liggen wegen: de Achterdijk in Rijpwetering (ca. 120 m) en de Boekhorsterweg in Oud Ade (ca. 130 m). De dijken hebben een totale lengte van ruim 6 km. Over de gehele lengte is de dijk verbeterd.

Kaart waterloos polder

Planning

Op sommige plekken was veel klei nodig om de gewenste hoogte en sterkte te krijgen. Om ervoor te zorgen dat de sterkte blijvend is, is de klei in delen aangebracht zodat het tussentijds de tijd heeft om in te klinken en daardoor steviger te worden. Tussen deze zogenaamde ophoogslagen waren rusttijden daarom noodzakelijk. De uitvoering van de kadeverbetering is gepland vanaf december 2016. Het project is, met uitzondering van een klein gedeelte waar extra wachttijd nodig is, inmiddels afgerond. Lees ook het nieuwsbericht op de website

Meer informatie

Heeft u een vraag over de dijkverbeteringen in de Waterloospolder? Dan kunt u terecht bij het Klant Contact Team,  (071 3063535)