Zaanse Rietveld langs de Gouwe

De kades moeten de veiligheid van nu ook in de toekomst kunnen bieden. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van de klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle kades zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle kades onderzoeken en zo nodig verzwaren. Alle kades in ons gebied zijn dan in 2020 op orde. Ook de kades van het Zaanse Rietveld langs de Gouwe zijn onderzocht. Op een of meerdere plaatsen voldoen de kades niet aan de norm voor toekomstige veiligheid en moeten ze worden verbeterd.

Traject

Langs de Gouwe, tussen het aquaduct in Alphen aan den Rijn en de Otwegwetering in Boskoop, voldoet op een aantal stukken de binnenwaartse stabiliteit van de waterkering niet aan de normen. Daarnaast is de kade op een aantal plekken niet hoog genoeg. Om de kade weer te laten voldoen aan de bestaande veiligheidsnormen, wordt samen met de provincie Zuid-Holland gewerkt aan een damwandconstructie die de stabiliteit en hoogte van de waterkering garandeert, en daarnaast de vaarweg van de Gouwe beschermt 

Ligging

Voor het blauwe vak zijn inmiddels afspraken gemaakt over een gezamenlijk ontwerp voor de damwand constructie. Deze constructie garandeert zowel de waterkerende functie als de vaarwegfunctie. Uitvoering zal naar verwachting plaatsvinden vanaf mei 2017 en eind 2017 gereed zijn. De aannemer die het werk uitvoert is De Klerk Waterbouw. Voor het oranje deel wordt momenteel door Rijnland en de provincie Zuid-Holland aan een gezamenlijk ontwerp gewerkt. De verwachting is dat de uitvoering in 2018 start en het werk ook dat jaar opgeleverd wordt.

Kijk voor meer informatie en de exacte locaties waar werkzaamheden uitgevoerd gaan worden op de website van de provincie Zuid-Holland: Oeververvanging Gouwe

Kaart ligging kadeverbetering

Aangebrachte damwandplanken langs de Gouwe, juli 2017

Aangebrachte damwandplanken langs de Gouwe, juli 2017