Zuid-Schalkwijkerweg Haarlem

De dijken moeten veilig zijn. Voor nu en in de toekomst. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarom zijn er nieuwe veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. De komende jaren blijven we alle dijken onderzoeken en daar waar nodig verbeteren. Ook de dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg is onderzocht. Deze voldoet niet overal aan de norm en moet verbeterd worden.

Ligging

De Zuid-Schalkwijkerweg ligt ten westen van de wijk Schalkwijk in Haarlem. De dijk van de Zuid-Schalkwijkerweg heeft een lengt van ca. 1,5 kilometer.

Wat gaan we doen?

Het beheer en onderhoud van de Zuid-Schalkwijkerweg ligt bij de gemeente Haarlem. Het Hoogheemraadschap van Rijnland is verantwoordelijk voor het onderhoud en de verbetering van de dijk. Omdat de Zuid-Schalkwijkerweg aan groot onderhoud toe is wordt er samen opgetrokken met de gemeente. De gemeente en Rijnland kijken gezamenlijk hoe en waar de dijk verbeterd moet worden alsmede naar een reconstructie van de weg en de verkeersveilige inrichting van de Zuid-Schalkwijkerweg.

Planning

Het is nog onbekend wanneer de werkzaamheden starten.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de kadeverbetering van de Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem dan kunt u contact opnemen met het Klant Contact Team van Rijnland op telefoonnummer 071-306 3535 of stuur een mail naar dijkverbetering@rijnland.net met als onderwerp: Zuid-Schalkwijkerweg in Haarlem.