Zweilanderpolder in Teylingen, Kaag en Braassem

Het hoogheemraadschap van Rijnland verbetert de dijken in de Zweilanderpolder. De dijken moeten veilig zijn, nu en in de toekomst, zodat de Zweilanderpolder droge voeten houdt. De bodemdaling in West-Nederland gaat door en we moeten voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast is de laatste 50 jaar de economische waarde van de polders enorm toegenomen door o.a. woningbouw en intensivering van de infrastructuur. Daarom zijn er nieuwe aangescherpte veiligheidsnormen vastgesteld, waarop alle dijken zijn getoetst. Ook de dijken in de Zweilanderpolder zijn onderzocht. Ze voldoen niet overal aan de norm en moeten worden verbeterd.

Actueel

Dit project is opgeleverd en afgerond; de onderhoudsperiode loopt tot januari 2019.

Ligging

De Zweilanderpolder is gelegen aan de Kagerplassen, nabij Warmond en Oud Ade in de gemeenten Teylingen en Kaag en Braasem. De polder heeft voornamelijk groene kades: dijken met weinig bebouwing.

Kaart traject Zweilandpolder

 
Vooral het zuidelijke stuk van de Zweilanderpolder is onvoldoende op hoogte en stabiliteit bevonden. Ook een deel in het noorden van de polder is onvoldoende op hoogte en stabiliteit. De hoogte waar dijken aan moeten voldoen staat vastgelegd in de legger van Rijnland. In onze legger geven we voor alle dijken aan hoe hoog en hoe breed deze dienen te zijn. De dijken van de Zweilanderpolder worden conform ‘groot onderhoud’  aangepast naar de afmetingen in de legger.

 Planning

Dit project is opgeleverd en afgerond; de onderhoudsperiode loopt tot januari 2019.

Meer informatie

Heeft u een vraag over dit project? Dan kunt u contact opnemen via het .