Poldergemaal De Leyens te Zoetermeer

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Vandaaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gemaal De Leyens is eind jaren zeventig gebouwd en heeft een capaciteit van 180 m3/min (= 180.000 pakken melk per minuut!) wat geleverd wordt door 2 vijzels en een pomp. Het gemaal is uitgerust met een automatische krooshekreiniger om aangevoerd kroosvuil te verwijderen.

Na de realisatie van de waterbuffer Nieuwe Driemanspolder zorgt gemaal De Leyens samen met gemaal Driemanspolder voor de gecombineerde bemaling van het westelijk deel van de gemeente Zoetermeer, het buitengebied van de Nieuwe Driemanspolder en de Drooggemaakte Grote Polder. Tezamen circa 1950 hectare (= 2437 voetbalvelden!).

Het gemaal watert af op de Zoetermeerse Plas, deze plas fungeert bij hevige neerslag als buffer voor de Rijnlandse boezem. De Zoetermeerse Plas wordt bemalen door gemaal Nieuwe Polder die het water afvoert naar het boezemwater van Rijnland. Vanuit de boezem wordt het water naar het Noordzeekanaal, de Noordzee of de Hollandsche IJssel gepompt.

Maalgebied

Voortgang

De verwachting is dat de werkzaamheden in het eerste kwartaal van 2019 afgerond worden.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij.