Vakgemaal Roodenburg

Met gemalen zorgt Rijnland ervoor dat er voldoende zoet water in het gebied is op de juiste plekken, het water in dit gebied op peil blijft en dat wateroverlast zo veel mogelijk wordt voorkomen. Bij te veel water wordt het overtollige water vanuit de polders uitgemalen naar de boezem (grote meren, plassen en kanalen). Van daaruit wordt het overtollige water afgevoerd naar zee. Wanneer er een tekort aan zoet water in dit gebied dreigt, kan Rijnland bij boezemgemaal Gouda water binnenlaten dat via de inlaten van de polders verder het Rijnlands gebied in wordt gesluisd.

Gebiedsbeschrijving en capaciteit

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat gemaal Roodenburg aan de Joop Vervoornpad te Leiden, naast de sportvelden, vervangen.  Dit is nodig omdat het huidige verouderd is. De gemeente Leiden en Rijnland hebben hiervoor een overeenkomst opgesteld. Het gemaal is nu in eigendom en beheer van de gemeente Leiden en dit gaat na de vervanging over naar het waterschap.

Vakgemaal Roodenburg ligt in de Slaaghpolder. De capaciteit van het gemaal blijft ongewijzigd  1 m3/min. Het peilvak dat het gemaal Roodenburg bemaalt bestaat in hoofdzaak uit sportvelden. 

Maalgebied

 Roodenburg 2

Voortgang

Voor dit project is aannemingsbedrijf Gebr. Beentjes  aangenomen. De werkzaamheden voor het realiseren van een nieuw poldergemaal starten in november 2019. De verwachting is dat de werkzaamheden in januari 2020 afgerond kunnen worden.

Veranderend klimaat

Het klimaat verandert sneller dan gedacht. We hebben steeds vaker te maken met perioden van hevige neerslag of juist extreme droogte. Het hoogheemraadschap van Rijnland speelt in op de klimaatverandering bij al zijn taken en werkzaamheden. Ervoor zorgen dat de gemalen voldoende capaciteit hebben hoort daar ook bij. 

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit project? Dan kunt u contact opnemen via de mail poldergemalen2@rijnland.net of telefonisch met ons Klant Contact Team via telefoonnummer 071-30 3535.