Kust

Rijnland beheert de zeewering tussen Wassenaar en IJmuiden en beschermt daarmee een groot deel van de Randstad. We houden de zeewering, in totaal ruim 40 kilometer, in goede conditie. De zeespiegel stijgt de komende eeuw en de kust groeit mee. Waar nodig versterken we de ‘zwakke schakels', zodat de zeewering ook in de toekomst voldoende veiligheid biedt.

Kustversterking bij Katwijk

Na de versterking van Noordwijk in 2007 is de laatste zwakke schakel in onze zeewering de boulevard van Katwijk. Daarom werken we daar op dit moment aan kustversterking. De kustversterking Katwijk is in 2015 zijn afgerond.

Visie en doelstellingen

Wilt u meer weten over onze visie, doelstellingen en werkwijze met betrekking tot de kust? Download dan de kustnota op pagina de Nota Waterkeringen en Kustnota. In deel 1 staan onze visie en doelstellingen. In deel 2 staat wat wel en niet is toegestaan in, op en om de keringen.

Meer informatie?

Voor meer informatie en vragen over het kustbeleid kunt u contact opnemen met afdeling Beleid, team Advies en Onderzoek kwantiteit, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net

 

zeereep