Kustversterking Katwijk

Laatste zwakke schakel Katwijk opgeleverd

De waterkering bij Katwijk voldeed niet aan de normen. Daarom besloten het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de gemeente Katwijk en Rijnland de waterkering te versterken. Dat was niet alleen van belang voor Katwijk, maar ook voor grote delen van de rest van de Randstad. Na bijna anderhalf jaar is Kustwerk Katwijk in februari 2015 afgerond. Daarmee zijn alle Zwakke Schakels aan de Zuid-Hollandse kust aangepakt en de kust van Zuid-Holland weer veilig voor de toekomst.

Unieke en innovatieve oplossing
De waterkering in Katwijk aan Zee lag niet pal langs de kustlijn, maar liep door het dorp. Ook voldeed het niet meer aan de veiligheidsnormen. Dat betekende dat zo'n drieduizend mensen buitendijks woonden. Bij een superzware storm, gecombineerd met een zeer hoge waterstand, kon het gebied buiten de waterkering overstromen en in de buurt van de Boulevard zelfs afslaan. Daarom was besloten een Dijk-in-Duin aan te leggen langs de Boulevard van Katwijk om het achterland te beschermen en het centrum van Katwijk ‘binnendijks’ te krijgen.

Tussen de Dijk-in-duin en de Boulevard is een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Tegelijkertijd is het duingebied verbreed ene opnieuw ingericht. Een unieke en innovatieve combinatie binnen één project. Deze oplossing past goed in de omgeving en biedt veel mogelijkheden om het wonen, werken en recreëren in Katwijk te optimaliseren. Het achterland is nu weer veilig volgens de wettelijke veiligheidsnormen en zowel de economie als het toerisme en de bereikbaarheid van Katwijk hebben een nieuwe impuls gekregen. In 2013 is gestart met de uitvoering van de kustversterking en eind februari 2015 is het project afgerond.

De realisatie van Kustwerk Katwijk in vogelvlucht

Kust Katwijk met parkeergarages

De realisatie van Kustwerk Katwijk in vogelvlucht  

Kustwerk Katwijk is gereed van zandsuppletie tot parkeergarage  

Timelapse zandsuppletie en Dijk-in-Duin Katwijk  

 Zwakke schakels Nederlandse kust