Vervangen gemaal “Sixlaan”

Het hoogheemraadschap van Rijnland is voornemens om het gemaal “Sixlaan” te vervangen door een gemaal nabij de Woelwijklaan. Hiervoor heeft een projectplan ter inzage gelegen. Het projectplan is ook definitief vastgesteld. Inmiddels is een aannemer geselecteerd. Dit is aannemingsbedrijf gebr. Schouls B.V. uit Leiden. Deze gaat het werk uitvoeren.