Inmeten waterstaatkundige objecten

Aan de slag in ons werkgebied

De werkzaamheden bestaan uit het periodiek landmeetkundig inmeten van ruim objecten in en langs watergangen. Het betreft peilschalen, bruggen, dammen, duikers en inlaten, stuwen en sluizen en aquaducten. Hiervan vindt naast een controle van de ligging, een opname plaats van de afmeting, materiaalsoort en hoogteligging. Ook worden van ieder object meerdere foto's gemaakt. De meetinformatie is van belang bij het opstellen van watergebiedsplannen en peilbesluiten, voor modellering van het gebied, bij beheertaken zoals peilbeheer en bij incidenten en calamiteiten.

Stand van zaken

De metingen vinden verspreid over het gehele gebied van Rijnland plaats.

Belangrijkste werkzaamheden

  • Uitvoeren van landmeetkundige metingen aan waterstaatkundige objecten in of langs watergangen en/of waterkeringen
  • Het plaatsen en controleren van peilschalen
  • Maken van foto's van deze objecten
  • Na kennisgeving het eventueel betreden van percelen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren
  • Betrokken landmeters zijn op basis van de Rijnlandse keur gerechtigd tot het betreden van percelen om bovengenoemde metingen en opnamen uit te voeren, desgevraagd kunnen zij zich legitimeren

Meer informatie?

Voor meer informatie over het inmeten van waterstaatkundige objecten en peilschalen kunt u contact opnemen met Afdeling Beleid, team Monitoring, via telefoonnummer (071) 306 30 63 of via info@rijnland.net.