Bovenlanden Aalsmeer / Westeinderplassen

We maken het water nog schoner en gezonder

We wonen aan het water, genieten op de fiets of in ons bootje van de waternatuur en gaan op een mooie zomerdag graag zwemmen. Plekken waar we dat zoal doen, zijn Bovenlanden Aalsmeer en de Westeinderplassen. Om nog lang van dit mooie water te kunnen blijven genieten, gaan we er aan de slag.

Waar gaan we aan de slag en waarom?

Het gebied Bovenlanden Aalsmeer loopt vanaf de Mr. Jac. Takkade in Aalsmeer tot en met de Rietlanden bij Leimuiden. Westelijk vormt de Ringvaart de begrenzing, oostelijk de Westeinderplassen. De ecologische waterkwaliteit in dit gebied en in de Westeinderplassen is niet in balans. Uit onderzoek blijkt dat het goed zou zijn als er meer waterplanten en in het water levende kleine dieren voorkomen, zoals slakken, libellenlarven, kokerjuffers en muggenlarven.

Daarom gaan we er aan de slag, samen met de omgeving. In de periode 2016-2018 onderzoeken we samen met vertegenwoordigers uit het gebied welke maatregelen we kunnen nemen en welke daarvan het meest positieve effect hebben, waardoor op termijn de ecologische waterkwaliteit vooruit geholpen wordt.

Wat gaan we doen?

In 2018 werken we een aantal concrete maatregelen uit. Om het aantal in het water levende kleine dieren te vergroten, worden onder andere natuurvriendelijke oevers ontwikkeld. Deze oevers hebben een gelei­delijke overgang van water naar land. Dat geeft (water)dieren en -planten alle ruimte, zodat een rijk en gevarieerd leven ontstaat. Daarnaast  onderzoeken we bijvoorbeeld hoe bepaalde stukken oever die al bestaan, beschermd kunnen worden tegen afkalving.

Wat is de planning?

Onze planning is dat de concrete maatregelen uiterlijk in het 4e kwartaal van 2018 zijn uitgewerkt en -mits er financiering voor gevonden wordt- uiterlijk in het 2e kwartaal van 2021 gerealiseerd zijn.

Wat merkt u ervan?

Zodra we concreter aan kunnen geven welke effecten de maatregelen hebben op het gebruik van de plas en de omgeving, plaatsen we dat op deze webpagina.

Waar vindt u meer informatie?

Heeft u vragen over Bovenlanden Aalsmeer, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.