De Nieuwe Meer

We maken het water nog schoner en gezonder

De ecologische waterkwaliteit in de Nieuwe Meer kan beter: de inrichting van de oevers is niet optimaal en er groeien weinig waterplanten. Daarom gaan we er aan de slag. In de periode 2016-2021 onderzoeken we welke maatregelen we kunnen nemen en welke het meest positieve effect hebben. En we voeren de maatregelen uit. Zodat op termijn de waterkwaliteit en ecologie verbeteren.

De Nieuwe Meer ligt tussen Amsterdam en Schiphol en vormt de verbinding tussen de Schinkel en de Ringvaart van de Haarlemmermeer. In het water van de Nieuwe Meer zitten te veel voedingsstoffen (= voedsel voor algen), zoals fosfor. Toch groeien er niet veel algen. Dit komt door de luchtmenginstallatie. Hierdoor zijn er geen problemen met de zwemwaterkwaliteit. De ecologische waterkwaliteit* kan echter beter. De inrichting van de oevers is niet optimaal en er groeien weinig waterplanten. Vissoorten die in de plas voorkomen, zijn vooral blankvoorns en brasems. 

* Een goede ecologische waterkwaliteit houdt in dat de leefomgeving voor waterdieren en -planten zo prettig mogelijk is. Ook houdt het in dat het aantal waterdieren en -planten in evenwicht is, en dat er genoeg variatie is in de verschillende dier- en plantsoorten. 

Wat gaan we doen?

De luchtmenginstallatie zorgt ervoor dat er geen grote problemen zijn met algengroei of de helderheid van het water. De installatie zien we echter niet als een duurzame oplossing. Daarom onderzoeken we of er alternatieve maatregelen mogelijk zijn. Daarnaast is er met betrokkenen, gebruikers en beheerders gesproken om concrete maatregelen te benoemen die de ecologie kunnen verbeteren. Ideeën zijn onder andere een kwaliteitsverbetering van de zuidelijke oever. Maar ook experimenten om de plantengroei te bevorderen kunnen worden opgepakt. 

Respecteer het ankerverbod voor een blauwalgenvrij Nieuwe Meer

afbeelding De Nieuwe Meer

In de Nieuwe Meer bevindt zich een luchtmenginstallatie. Deze is bedoeld om giftige blauwalgen in het water te bestrijden. Grote compressoren blazen lucht in de plas via leidingen die op de bodem liggen. Zonder deze installatie of wanneer deze niet goed werkt, kunnen de blauwalgen zich ontwikkelen en voor stinkende drijflagen zorgen. De algen zijn giftig. Teveel aan blauwalgen kan een gezondheidsrisico vormen voor zwemmers en voor (huis)dieren.

Luchtmenginstallatie

Luchtmengsinstallaties zorgen er voor dat er in de plas een stroming ontstaat van het oppervlak naar beneden en weer terug. Compressoren op de kant persen lucht in leidingen die op de bodem van de plas liggen. In de leidingen zitten gaatjes waardoor luchtbellenschermen ontstaan die het water in beweging brengen en zorgen voor de stroming. De blauwalgen, die in de bovenste waterlaag voldoende licht hebben om te groeien, worden door de stroming meegevoerd naar het diepe en donkere deel van de plas. Daar kunnen ze niet meer groeien en zo wordt de algenconcentraties in de plas sterk teruggedrongen.

Beschadigde leidingen.

De leidingen die op de bodem liggen kunnen beschadigd raken door ankerende schepen. De ankers trekken de leiding kapot of verplaatsen deze. Het gevolg is dat de installatie niet meer goed werkt en dat er blauwalgenoverlast  ontstaat. Het herstellen van de leidingen brengt hoge kosten met zich mee.

Ankerverbod.

Om te voorkomen dat de leidingen beschadigen door ankerende schepen geldt voor het gedeelte ten noorden van de vaargeul (zie blauwe lijn in onderstaande figuur) een ankerverbod.

Plattegrond De Nieuwe Meer

Nieuwe Installatie

De luchtmenginstallatie is aangelegd in 1993 en wordt na het zwemseizoen 2020 vervangen door een nieuwe installatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een nieuwe techniek. De leiding met gaatjes wordt vervangen door schotels, waaruit de bellen opstijgen. Dit zorgt voor een betere menging en is minder gevoelig voor storingen. Door de schotels verhoogd aan te leggen maakt het voor Vattenfall mogelijk meer koude uit de plas te winnen. Lees hier het artikel uit het Rijnland magazine.

Waar vindt u meer informatie?

Meer informatie vindt u in de downloads rechts op de pagina. In het gebiedsdocument leest u meer over de mogelijke maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit. 

Heeft u vragen over het Nieuwe Meer, neem dan contact op met ons Klant Contact Team via telefoonnummer (071) 306 35 35.