Informatieavond Langeraarse Plassen

Dinsdag 6 oktober hebben wij een digitale bijeenkomst gehad over de plannen in de Noordplas (de middelste plas) in Langeraar. Tijdens de bijeenkomst zijn de omwonenden meegenomen door de plannen.

De bijeenkomst is geopend met een filmpje van Sjaak Langeslag, hoogheemraad in het dagelijks bestuur van Rijnland. Het filmpje van Sjaak en 4 andere filmpjes staan rechts in het menu. Ook is er een presentatie gedeeld met aanleiding, wat is reeds uitgevoerd, wat gaan we nu doen en hoe gaat het uitgevoerd worden. Deze presentatie staat ook rechts in het menu. Vervolgens zijn er veel vragen gesteld en beantwoord.

De belangrijkste afspraken die gemaakt zijn, zijn:

  • Bij alle nieuwe informatie zullen wij de omwonenden via een email informeren, tegelijk wordt deze informatie op de website gedeeld;
  • Voor vragen over de uitvoering en baggerlocaties kunt u contact opnemen met de aannemer J.P. Schilder, Caroline Schilder kunt u hiervoor bellen (06-43542776) of mailen (c.schilder@jpschilder.nl);
  • De planning van de uitvoering is nog niet rond, als die verder uitgewerkt is, gaan Rijnland met de aannemer samen met de Surfclub om de tafel om het gebruik van de plas en de veiligheid van de surfers goed af te stemmen;
  • De afstand van de oever die tijdens het baggeren wordt aangehouden is 10 meter.
  • Op de plattegrond (rechts in het menu te openen) staan de afmetingen en de locatie van de slibvang in de plas. In de natuurzone komen 2 legakkers (A en B), de hoogte van deze akkers wordt ongeveer 50 cm. Op de plasdras akkers (C en D) zal riet en lisdodde gaan groeien tot ongeveer 1,5 m hoog. De afmeting van deze akkers zijn ongeveer 15 m breed en 70 tot 100 m lang. De rest van de natuurzone staat onder water.

Langeraarse Plassen vogelvlucht: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langeraarse Plassen brug Kerkpad aanzicht:

 

Langeraarse Plassen aanzicht informatiecentrum:

Hieronder staan de filmpjes van de presentatie, samengevoegd als één lange video.