Voedingstoffenaanvoer van buitenaf

Het water in de Reeuwijkse Plassen bevat veel voedingsstoffen. Deze komen voor een belangrijk deel mee met het aangevoerde water uit de omliggende gebieden. Veel voedingsstoffen in het water zorgt voor veel algengroei en dat is ongunstig voor de waterkwaliteit. Daarom koppelen we naastgelegen polders en gebieden af.

Daarmee verminderen we niet alleen de aanvoer van voedingsstoffen van buitenaf, dit zorgt ook dat er meer voedselarm regenwater in de plassen blijft. Daarnaast zetten we in op de uitvoering van flexibel peilbeheer. Dit met het doel om nog minder water in te laten.

Afkoppelen naastgelegen polders en gebieden

In de tweede helft van 2011 hebben we de eerste stappen gezet in het verminderen van de voedingsstoffenaanvoer door het afkoppelen van de polders Reeuwijk West en Abessinië. De volgende stappen zijn het stopzetten van de waterafvoer vanuit de Reeuwijkse Plassen naar natuurgebied Stein Noord en het blokkeren van de wateraanvoer uit recreatiegebied Goudse Hout naar de Reeuwijkse Plassen. Deze gebieden krijgen nieuwe waterverbindingen voor de afvoer of inlaat van hun water. Eindresultaat van deze maatregelen is dat alleen via de Goudse stadsboezem nog water in en uit de Reeuwijkse Plassen stroomt. Op de kaart rechts op deze pagina ziet u waar de gebieden liggen.

Flexibel peilbeheer

Regenwater bevat minder voedingsstoffen dan het water vanuit andere plassen. Daarom onderzoeken we of het waterpeil in de Reeuwijkse Plassen iets meer zou kunnen variëren. In perioden van veel regen kan het peil dan een beetje stijgen, waarmee een buffer gecreëerd wordt voor droge tijden. In droge tijden is dan minder inlaatwater nodig vanuit het hoofdwatersysteem. Zo blijven relatief schone plassen schoon.

Planning

De voorbereidingen voor het stopzetten van de wateraanvoer vanuit de Reeuwijkse Plassen naar natuurgebied Stein Noord zijn gestart. In november en december 2013 is een klein deel van de eerste werkzaamheden uitgevoerd. In 2014 staan de overige werkzaamheden op de planning. De voorbereidingen voor het blokkeren van de wateraanvoer vanuit recreatiegebied Goudse Hout zijn in januari 2014 gestart.

Het onderzoek naar flexibel peilbeheer is afgerond. De voorbereidingen voor de uitvoering starten in de winter van 2013/2014. Afhankelijk van verschillende procedures en mogelijke bezwaren, verwachten we in 2015 te starten met de uitvoering. In 2016 moet het gereed zijn.

Meer informatie?

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan rechts op deze pagina aan voor ontvangst van de digitale nieuwsbrief. Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over de werkzaamheden in het Reeuwijkse plassengebied? Neem dan contact op met Rijnland via telefoonnummer (071) 306 3535 of via .