Klinkenbergerplas

Werken aan water

De Klinkenbergerplas ligt tussen gemeente Teylingen en Oegstgeest. Ze bestaat uit een grote en een kleine plas. In de zomer voldoet de zwemwaterkwaliteit niet altijd aan de gestelde normen, vanwege de vorming van blauwalgen. Rijnland heeft zich aangesloten bij een onderzoek dat de waterkwaliteit moet verbeteren: het toepassen van waterstofperoxide.

Onderzoek: nieuwe methode bestrijden blauwalg

Het toepassen van waterstofperoxide aan het water ter bestrijding van blauwals is een nieuw methode, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam en ARCADIS. De aanpak is gebaseerd op het met waterstofperoxide selectief verstoren van de stofwisseling van de blauwalg, waardoor deze niet meer kan groeien en dood gaat. Door waterstofperoxide in lage concentraties aan het water toe te voegen, zullen blauwalgen afsterven en wordt drijflaagvorming voorkomen. Een voordeel is dat de natuurlijke gelaagdheid van een (diepe) plas intact gehouden wordt, wat bijdraagt aan een duurzaam watersysteem. Voor dit onderzoek is een STW-beurs (Stichting Technische wetenschappen) aangevraagd en gehonoreerd.

Rijnland is positief over de methode en participeert daarom in het onderzoek. Het onderzoek is een samenwerking tussen Rijnland en Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira, Waternet, STOWA, gemeente Oegstgeest en de provincie Zuid-Holland. Indien de resultaten veelbelovend zijn, kan deze methode blijvend ingezet worden voor de Klinkenbergerplas.

Klinkenbergerplas

Planning

Het onderzoek is in 2016 van start gegaan en duurt vier jaar.

Grondwater beïnvloedt waterkwaliteit

De waterkwaliteit in de Klinkenbergerplas wordt sterk beïnvloed door aanstromend grondwater; een analyse van zowel de grote als de kleine plas heeft hiervoor aanwijzingen opgeleverd. In het grondwater zit veel fosfaat, dat een voedingstof is voor algen. Dit kan leiden tot bloeien en drijflagen van blauwalgen. Vanwege het recreatiedoel en de geïsoleerdheid van de kleine plas, wordt vanuit Rijnland het verder verbeteren van de waterkwaliteit van de kleine plas als weinig zinvol gezien. Dit geldt niet voor de grote Klinkenbergerplas. De enige effectieve en uitvoerbare maatregel om blauwalgen in die plas tegen te gaan, is om de symptomen te bestrijden.

Waterrecreatie

Rijnland heeft de taak om de waterkwaliteit op ruim 40 officiële zwemlocaties in het werkgebied op orde te brengen en houden. Dat geldt ook voor de twee officiële zwemwaterlocaties van Klinkenbergerplas (beide gelegen in de grote plas). Het water controleren we in het zwemseizoen (1 mei - 1 oktober) minimaal een keer in de twee weken op ziekteverwekkende bacteriën en blauwalgen. De provincie bepaalt op basis van onze informatie of de zwemwaterkwaliteit aan de gestelde eisen voldoet en geeft een zwemadvies. Klik rechts op deze pagina op Zwemwater en Pleziervaart voor meer informatie.