Plassen en meren algemeen

Binnen het gebied van Rijnland liggen diverse plassen en meren. De meeste hiervan maken onderdeel uit van het boezemsysteem van Rijnland. Enkele liggen in de polders. De plassen en meren zijn bij uitstek geschikt voor recreatie en kunnen goede omstandigheden bieden voor (water)planten en (water)dieren.

Koudenhoorn

Kaderrichtlijn Water

In Europees verband zijn afspraken gemaakt over het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie. Dit richt zich met name op de grotere wateren, zoals plassen en meren (waterlichamen genoemd). In het Rijnlandse gebied ligt een aantal plassen en meren waarin we de waterkwaliteit en ecologie verbeteren. Lees meer bij: KRW.

Ook in plassen en meren die niet aangewezen zijn als KRW-waterlichaam, voeren we maatregelen uit om de waterkwaliteit en ecologie te verbeteren. Zo leggen we natuurvriendelijke oevers aan en zorgen voor het beheer en onderhoud ervan. Daarnaast werken wij actief aan een gezonde visstand. Lees meer bij: Natuurvriendelijke oevers en Vis

Zwemwater

Het kan heel verfrissend zijn om op een warme dag een duik te nemen in plas of meer. In ons werkgebied liggen ruim 40 officiële zwemwaterlocaties.  Deze controleren we van 1 mei tot 1 oktober regelmatig op ziekteverwekkende bacteriën of blauwalgen. Op basis van onze metingen geven de provincies op borden bij de zwemwateren aan of er veilig gezwommen kan worden of niet. Lees meer bij: Zwemwater

Blauwalgen

Het voorkomen van blauwalgen in zwemwateren en andere (KRW) plassen en meren is voor ons een aandachtspunt. Blauwalgen ontstaan bij warm weer in voedselrijkwater met weinig licht en/of doorstroming en kunnen leiden tot hinderlijke drijflagen. Blauwalgen kunnen stoffen produceren die giftig zijn voor mens en dier. Niet voor niets pakt Rijnland het blauwalgenprobleem met prioriteit aan de komende jaren. We gaan hiermee een stap verder dan de zorgplicht die we hebben. Lees meer bij: Blauwalgen