Zegerplas

Het is fijn fietsen en wandelen langs de Zegerplas in Alphen aan den Rijn. Op en in de plas is het heerlijk varen en lekker zwemmen. Tevens is de Zegerplas een prima duikstek. Onder meer vanwege de steeds beter wordende waterkwaliteit, het afwisselende onderwaterlandschap en de interessante onderwaterplanten en –dieren, zoals de wolhandkrab en kleine modderkruiper die zijn waargenomen.

Aanleg onderwaternatuurpark

Om de Zegerplas nog aantrekkelijker te maken voor duikers, heeft de Alphense duikvereniging Atlantis het initiatief genomen om aan de noordoostkant van de plas een onderwaternatuurpark te realiseren. Voor een succesvol resultaat werken zij samen met partners die ervaring hebben van waterkwaliteit en biodiversiteit, zoals het hoogheemraadschap van Rijnland. Als waterbeheerder streeft Rijnland een goede ecologische toestand voor de plas na. Rijnland stelt zich dan ook positief op ten aanzien van dit initiatief.

Het initiatief van Atlantis bestaat uit:

  • Doen van metingen en observaties om de waterkwaliteit en biodiversiteit in kaart te brengen, onder andere via meet- en kweekstations onderwater
  • Stimuleren van de biodiversiteit, bijvoorbeeld door het aanleggen van kunstriffen (betonnen rioolbuizen en laten afzinken van schepen)
  • Zichtbaar maken van het onderwaterleven door bijvoorbeeld voorlichting te geven in het bezoekerscentrum Veenweide

Maatregelen voor betere waterkwaliteit

In het water van de Zegerplas zitten te veel voedingsstoffen. Hierdoor kunnen blauwalgen overmatig gaan groeien en drijflagen vormen. Zwemmers, duikers maar ook huisdieren kunnen ziek worden bij aanraking van zo’n drijflaag. Om blauwalgen tegen te gaan, heeft Rijnland in 2008 een luchtmenginstallatie in het water geplaatst. Op de langere termijn staan meer maatregelen op de Rijnlandse agenda om de waterkwaliteit nog verder te verbeteren, zoals het stopzetten van de wateruitwisseling van de plas met het Aarkanaal, de Kromme Aar en gemaal Ridderveld en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.

Waterrecreatie en -natuur

Een goede waterkwaliteit zorgt voor helderder water, waardoor zonlicht kan doordringen en oever- en waterplanten meer kans krijgen om te groeien en overleven. Als planten rijkelijk en voldoende gevarieerd voorkomen, leidt dit tot een gevarieerder dierenleven om en in de plassen. En van die weelderige (onder)waternatuur kunnen wij met zijn allen dan weer wandelend, varend, zwemmend en duikend genieten!

Meer informatie

Meer informatie over de aanleg van het onderwaternatuurgebied, leest u op de website van duikvereniging Atlantis