Zoetermeerseplas

Op warme dagen komen blauwalgen in de Zoetermeerseplas (recreatiegebied Noord Aa) steeds vaker voor. Deze algen zijn niet wenselijk, zeker niet in zwemwater. Om de algen tegen te gaan, is in 2018 een proef gestart met waterstofperoxide.

De gemeente Zoetermeer heeft in 2016 en 2017 jaar een proef uitgevoerd met ultrasone geluidsgolven om de vervelende alg te bestrijden. De hoeveelheid blauwalgen lijkt minder geworden, maar ze zijn nog niet verdwenen. Daarom is in juli 2018 een proef gestart met waterstofperoxide. Op meerdere plekken in
Nederland zijn op een zelfde wijze blauwalgen met succes bestreden.

Onderzoek: nieuwe methode bestrijden blauwalg

Het toepassen van waterstofperoxide aan het water ter bestrijding van blauwalg is een nieuwe methode, ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam  en ARCADIS. De aanpak is gebaseerd op het met waterstofperoxide selectief verstoren van de stofwisseling van de blauwalg, waardoor deze niet meer kan groeien en dood gaat. Door waterstofperoxide in lage concentraties aan het water toe te voegen, zullen blauwalgen afsterven en wordt drijflaagvorming voorkomen. Een voordeel is dat de natuurlijke gelaagdheid van een (diepe) plas intact gehouden wordt, wat bijdraagt aan een duurzaam watersysteem.

Nauwe samenwerking

In deze proef werken verschillende partijen nauw samen: hoogheemraadschap van Rijnland, Universiteit van Amsterdam, Arcadis, Kemira en de gemeente Zoetermeer. De proef wordt gefinancierd door NWO Toegepaste en Technische Wetenschappen.

Geen risico voor gezondheid

Waterstofperoxide doodt in zeer lage concentraties specifiek blauwalgen. Blauwalgen missen een stof waarmee ze waterstofperoxide kunnen afbreken. Andere algen hebben deze stof wel en zijn daardoor minder gevoelig voor de peroxide. De concentratie waterstofperoxide die we aan de plassen toevoegen, is zo laag dat er geen risico bestaat voor de gezondheid van mens en dier. De peroxide breekt binnen ongeveer één tot twee dagen volledig af tot water en zuurstof. Dus ook in het milieu blijft niets van de stof over.

Ziek van de blauwalg

Blauwalgen zorgen jaarlijks voor veel overlast voor zwemmers en recreanten. Ze kunnen een drijflaag vormen en giftige stoffen produceren. Zwemmers en watersporters kunnen ziek worden wanneer ze hiermee in aanraking komen. Ook honden zijn er gevoelig voor. Als een drijflaag gaat rotten, kan dit voor stankoverlast zorgen.

Meer informatie

Zie voor meer informatie ook de website van gemeente Zoetermeer: www.zoetermeer.nl/blauwalg