Achtergrond Kolksluis

De Kolksluis is nog steeds een scheepvaartsluis. Voor de bediening van deze sluis zorgen de vrijwilligers van de Stichting Kolksluis Spaarndam. De sluis heeft een monumentaal karakter, net als veel omliggende huizen en de kastanjebomen op de Oostkolk.

Beschermd dorpsgezicht

De Kolksluis heeft een monumentale status en draagt in belangrijke mate bij aan de karakteristieke, historische uitstraling van Spaarndam. De nieuwe kademuren moeten dus passen in het beschermde dorpsgezicht.

Monumentale kastanjebomen

Voor de renovatie in 1927 stonden er lindebomen op de Oostkolk. Na de renovatie bleven deze lindebomen in eerste instantie staan. Helaas bleken ze binnen 4 jaar na afloop van de werkzaamheden niet meer levensvatbaar. Ze werden vervangen door de huidige kastanjebomen. Het vervangen van de kademuren dit najaar betekent opnieuw een risico voor de levensduur van de bomen. De bomen zijn ondiep geworteld en sterk met de kademuren verweven.

We hebben regelmatig overleg met de Bomenwachters en de Bomenridders om te kijken, hoe we de belangen rondom de 7 kastanjes aan de Oostkolk kunnen borgen. Zowel vanuit het project als de gemeente Haarlem zijn er bomenexperts toegevoegd aan het team. Met vereende krachten onderzoeken we, of en hoe de kastanjebomen de renovatie kunnen doorstaan.

Verschillende belangen en meerdere oplossingsrichtingen

In de presentatie voor de informatieavonden in juni 2020 hebben we de onderzoeken naar de historische waarde van de Kolksluis en de kastanjebomen, inclusief resultaten tot nu, toe op een rij gezet: download de presentatie hier. (pdf, 3.2 MB) 

Meer informatie over de ontwerpopties vindt u in de variantenstudie. (pdf, 1.4 MB)