De Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

Nieuwe kademuren noodzakelijk

De laatste grote renovatie vond plaats in 1927. De toen geplaatste kademuren met houten kwelschermen en houten funderingspalen zijn inmiddels aan het einde van hun levensduur. Kwel komt van het werkwoord kwellen, het doorsijpelen van water. Kwelschermen voorkomen het doorsijpelen van water door de kademuren. De verouderde schermen van de Kolksluis vertonen flinke kieren tussen de houten planken. Daartussen spoelde het water grond weg. Zo ontstaan er verzakkingen en zogenaamde spoelgaten. Duikinspecties toonden bovendien aan dat de houten funderingspalen van de kademuren verzwakt zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de kademuren af. Daarom hebben we in november en december 2020 een noodmaatregel uitgevoerd en de kolk met zand gevuld. Lees meer

Niet meer schutten

Tot de oplevering van de nieuwe kademuren kan er in de Kolksluis niet geschut worden. 

Nieuwe bomen

Begin 2021 heeft Rijnland met diverse belanghebbenden een bomenplan voor de Oostkolk ontwikkeld. Onafhankelijk bomenexpert Huib Sneep stond Rijnland bij. Dankzij de vruchtbare gesprekken met de bomenbelangenverenigingen, bewoners, Dorpsraad, gemeente Haarlem en collega’s van Rijnland ligt er nu een herplant-plan dat aansluit bij de wensen van de bewoners en het karakteristieke, beschermde dorpsgezicht.

Zeven lindebomen nemen straks de plaats van de huidige kastanjebomen in. Ze vormen een combinatie van krimlindes en winterlindes. De keuze voor deze bomen biedt veel voordelen:

  • De bomen passen in het historische beeld, tot 1927 stonden er lindebomen langs de kade.
  • Er zijn geen bomenziekten bekend bij deze bomen.
  • De kroon biedt schaduw en de lindebloesem ruikt heerlijk.
  • De bomen hebben een grote ecologische waarde voor insecten.
  • De schuine takken van de lindebomen zijn minder in trek bij duiven.

Meer informatie over de nieuwe bomen vindt u in de speciale nieuwsbrief 'Nieuwe bomen Oostkolk' die u hiernaast kunt downloaden.

Omgevingsvergunningen en kapvergunning

Voor het definitief ontwerp van de Oostkolk ligt er sinds 19 januari 2021 een aanvraag omgevingsvergunning inclusief kapvergunning  bij de gemeente Haarlem. De vergunning voor de Westkolk is verleend.

Parkeren langs kade Westkolk niet veilig

De houten funderingspalen onder de kademuur van de Westkolk zijn dusdanig verzwakt dat zware belasting niet verstandig is. Daarom heeft de gemeente Haarlem op ons advies een parkeerverbod ingesteld. Tot de kademuur hersteld is, kan er langs het water niet geparkeerd worden. Zie het vraag-en-antwoord-blad onder Downloads hiernaast.

kolksluis parkeren