De Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

kaart kolksluis

Nieuwe kademuren noodzakelijk

De laatste grote renovatie vond plaats in 1927. De toen geplaatste kademuren met houten kwelschermen zijn inmiddels aan het einde van hun levensduur. Kwel komt van het werkwoord kwellen, het doorsijpelen van water. Kwelschermen voorkomen het doorsijpelen van water door de kademuren. De verouderde schermen van de Kolksluis vertonen flinke kieren tussen de houten planken. Daartussen spoelt het water nu grond weg. Zo ontstaan er verzakkingen en zogenaamde spoelgaten. Een duikinspectie toonde bovendien aan dat de houten funderingspalen van de kademuren verzwakt zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de kademuren af. Daarom is parkeren langs het water op de Westkolk tijdelijk verboden.

Verschillende belangen en meerdere oplossingsrichtingen

Zoveel mensen, zoveel meningen als het gaat om het meest geschikte ontwerp voor de kademuren. Een ding staat als een paal boven water: de urgentie om de kademuren te vervangen in het kader van veiligheid. Maar hoe? Het lijkt erop dat het behoud van de huidige monumentale kadelijn van de Oostkolk en het behoud van de monumentale kastanjebomen niet samengaan. De meningen van de bewoners langs de Kolksluis zijn verdeeld. Dus ligt er een complexe ontwerppuzzel bij het Bouwteam.

In de aanloop naar een voorkeursvariant voor het ontwerp zijn we met diverse belangengroepen en experts in gesprek. Meer informatie over de ontwerpopties vindt u in de variantenstudie. (pdf, 1.4 MB)

Parkeren langs kade Westkolk niet langer veilig

Onderzoek toonde aan, dat de houten funderingspalen onder de kademuur van de Westkolk dusdanig verzwakt zijn, dat bij zware belasting voldoende draagkracht niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft de gemeente Haarlem op ons advies een parkeerverbod ingesteld. Tot de kademuur hersteld is, kan er niet langs het water geparkeerd worden. Download de FAQ (pdf, 166 kB) voor meer informatie.

kolksluis parkeren