De Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Op een later moment worden ook de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt.

Nieuwe kademuren noodzakelijk

De laatste grote renovatie vond plaats in 1927. De toen geplaatste kademuren met houten kwelschermen en houten funderingspalen zijn inmiddels aan het einde van hun levensduur. Kwel komt van het werkwoord kwellen, het doorsijpelen van water. Kwelschermen voorkomen het doorsijpelen van water door de kademuren. De verouderde schermen van de Kolksluis vertonen flinke kieren tussen de houten planken. Daartussen spoelt het water nu grond weg. Zo ontstaan er verzakkingen en zogenaamde spoelgaten. Duikinspecties toonden bovendien aan dat de houten funderingspalen van de kademuren verzwakt zijn. Hierdoor neemt de draagkracht van de kademuren af. Daarom is parkeren langs het water op de Westkolk tijdelijk verboden. En voeren we een noodmaatregel uit. Lees meer

Verschillende belangen en meerdere oplossingsrichtingen

Zoveel mensen, zoveel meningen als het gaat om het meest geschikte ontwerp voor de kademuren. Een ding staat als een paal boven water: de urgentie om de kademuren te vervangen in het kader van veiligheid. Maar hoe? Inmiddels is gebleken dat het behoud van de huidige monumentale kadelijn van de Oostkolk en het behoud van de monumentale kastanjebomen niet samengaan.

In de aanloop naar een voorkeursvariant voor het ontwerp zijn we met diverse belangengroepen en experts in gesprek gegaan. Meer informatie over de ontwerpopties vindt u in de variantenstudie. (pdf, 1.4 MB)

Bestuurlijk besluit ontwerp kademuur Oostkolk

De gemeente Haarlem wil de monumentale kademuur op dezelfde plaats houden, het liefst met behoud van de kastanjebomen. Rijnland vindt het risico op zettingen bij de uitvoering van deze ontwerpvariant te groot. De zettingen zouden mogelijk schade kunnen veroorzaken aan de monumentale panden die dicht op de Oostkolk-kade staan. Op basis van het uitgangspunt van de gemeente Haarlem om de kademuur niet te verplaatsen, de conditie van de bomen en het risico op zettingen dat Rijnland niet wenst te nemen, is een uitvoering zonder kastanjebomen de enige mogelijkheid. Deze conclusie is tussen het bestuur van Rijnland en het gemeentebestuur van Haarlem besproken.

Omgevingsvergunning en kapvergunning

Op basis van onze conclusie en de onderbouwing hiervan stemt gemeente Haarlem in met het uitwerken van de variant waarbij de bomen gekapt worden zodat de positie van de kademuur behouden blijft. Naar verwachting zal Rijnland begin volgend jaar de omgevingsvergunning voor de Oostkolk aanvragen.

Nieuwe bomen

Rijnland is zich sterk bewust van de gezichtsbepalende waarde van de huidige bomen in het beschermde dorpsgezicht. Voor het plaatsen van nieuwe bomen gaan we in gesprek met een adviesraad, bestaande uit een bomenexpert, bomenbelangenverenigingen, de aannemer en de gemeente. Daarnaast hebben we een 4-tal bewoners van de Oostkolk en de Westkolk gevraagd om deel te nemen in een klankbordgroep, samen met de Dorpsraad. De gesprekken vinden in het eerste kwartaal van 2021 plaats.

Parkeren langs kade Westkolk niet veilig

Onderzoek toonde aan, dat de houten funderingspalen onder de kademuur van de Westkolk dusdanig verzwakt zijn, dat bij zware belasting voldoende draagkracht niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft de gemeente Haarlem op ons advies een parkeerverbod ingesteld. Tot de kademuur hersteld is, kan er niet langs het water geparkeerd worden. Download de FAQ (pdf, 166 kB) voor meer informatie.

kolksluis parkeren