Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor 2021.

Noodmaatregel 2020

Tijdens duikinspecties in 2020 werd vastgesteld dat de funderingspalen van de Kolkssluis-kademuren dermate slecht zijn, dat een noodmaatregel nodig was. Begin dit jaar leidde de slechte staat van de fundering onder de Westkolk-kademuren al tot een parkeerverbod langs het water. Inmiddels is een noodmaatregel uitgevoerd die de kademuren stabiel moeten houden tot we de kademuren gaan slopen en nieuwe muren plaatsen.

Kolksluis is gevuld met zand

Tijdens de noodmaatregel die we in november en december 2020 uitvoerden, hebben we de Kolksluis gevuld met zand, tot net onder de waterlijn. Zo houden we de kademuren stabiel, totdat we ze gaan vervangen. Tegelijkertijd brachten we damwanden aan bij beide sluishoofden, zodat het zand niet weg kan spoelen. Meer informatie over de noodmaatregel leest u hier.

Bouwkundige vooropnamen

Voordat we de noodmaatregel uitvoerden, lieten we bouwkundige vooropnamen maken van alle huizen in de directe omgeving. Meer over de vooropnamen en de monitoring tijdens de uitvoering leest u hier.

Niet meer schutten

Tot de oplevering van de nieuwe kademuren kan er in de Kolksluis niet geschut worden. 

Start vervangen kademuren Kolksluis

Het ontwerp voor de kademuren van de Westkolk is klaar. De vergunningsaanvraag voor de Westkolk is op 8 september 2020 ingediend. Rijnland en aannemer Beens Groep werken nu aan een definitief ontwerp voor de kademuren van de Oostkolk. We willen de vergunningsaanvraag voor de Oostkolk begin 2021 indienen.

Recent aanvullend onderzoek naar de conditie van de kademuren en de bomen aan de Oostkolk onderstreept de urgentie van een oplossingsgerichte voortgang. Zonder bezwaarprocedure ontvangen we de vergunning 20 weken later. De exacte startdatum hangt mede af van het verloop van het vergunningentraject.

Voorbereiding

Terwijl we werken aan het definitieve ontwerp voor de kademuren houden de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden. En we nemen waar nodig extra maatregelen om de veiligheid voor bewoners en bezoekers te waarborgen.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep, toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten en staat open voor nieuwe inzichten van de aangehaakte experts. Samen met Beens Groep werken we aan het definitieve ontwerp voor de kademuren.

Uitvoering vervangen kademuren

De Kolksluis ligt in de kern van Spaarndam en is omringd door woonhuizen en bedrijven. Daarnaast trekt Spaarndam toeristen. Werkzaamheden aan de kademuren moeten op een relatief kleine oppervlakte gebeuren en hebben direct invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving.

Meer informatie over de planning van de uitvoering en de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied tijdens de werkzaamheden volgt.