Planning Kolksluis

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staat gepland voor 2020-2021.

Voorbereiding

De voorbereidingen voor het vervangen van de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam zijn in volle gang. In de afgelopen tijd is met diverse belanghebbenden gesproken. We hebben uitgebreid onderzoek laten uitvoeren, onder andere naar de technische staat van de kademuren en de historische waarde van de Kolksluis. Daarnaast zijn de conditie en levensverwachting van de monumentale bomen op de Oostkolk onderzocht.

Terwijl we werken aan het definitieve ontwerp voor de kademuren houden de grondwaterstand rondom de Kolksluis nauwlettend in de gaten. We meten de huidige zettingen van de huizen rondom de Kolksluis, zodat we weten met welke condities we in de uitvoering rekening moeten houden.

Bouwteam

Sinds mei 2020 is aannemer Beens Groep, toegevoegd aan het Rijnlandse projectteam. Deze aannemer heeft veel ervaring met gelijksoortige projecten en staat open voor nieuwe inzichten van de aangehaakte experts. Samen met Beens Groep werken we aan het definitieve ontwerp voor de kademuren, zodat we in het najaar van 2020 de benodigde vergunningen kunnen aanvragen.

Uitvoering

De Kolksluis ligt in de kern van Spaarndam en is omringd door woonhuizen en bedrijven. Daarnaast trekt Spaarndam toeristen. Werkzaamheden aan de kademuren moeten op een relatief kleine oppervlakte gebeuren en hebben direct invloed op de leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving.

In tegenstelling tot de vorige renovatie, vindt uitvoering van de werkzaamheden vanaf het water plaats. Zo wordt de inzet van zwaar bouwverkeer voorkomen en blijft de omgeving van de Kolksluis goed bereikbaar. De materialen en werktuigen komen per schip naar de Rietpol. Daar worden ze overgeladen op beunbakken en pontons die via de Balkbrug de Kolksluis invaren. De Balkbrug blijft zoveel mogelijk toegankelijk voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie over de planning van de uitvoering en de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied tijdens de werkzaamheden volgt.