Schroefinjectieankers en zakelijk recht

Schroefinjectieankers zijn verankeringselementen die onder andere bij oeverconstructies, zoals kademuren, worden toegepast. Ze houden de damwand en daarmee de kade stabiel bij druk vanuit de grond erachter.

Doorsnede Kolksluis met damwanden en ankers

In 2021 start Rijnland met het vervangen van de kademuren. Om de kademuren veilig en stabiel te maken, verankeren wij de damwanden van de nieuwe kademuren met zogenaamde schroefinjectieankers (ook wel groutinjectieankers genoemd) in de bodem. Deze ankers steken zo ver uit dat zij onder een aantal woningen aan de Oostkolk en de Westkolk terechtkomen. Wij vragen de eigenaren van deze panden om instemming voor het aanbrengen van deze ankers en dat doen wij door een zakelijk recht overeenkomst. Dat heet een recht van opstal. In het informatieblad, te downloaden in de rechterkolom op deze pagina, leggen we uit, hoe het proces eruitziet.

 Online informatiebijeenkomst

Daarnaast organiseerden wij op maandag 23 november voor eigenaren en bewoners van betrokken panden een online informatiesessie van 14.00 en 15.00 uur. Wij hebben de desbetreffende bewoners en eigenaren per brief hiervoor uitgenodigd. De presentatie en de vragen met bijbehorende antwoorden uit deze bijeenkomst kunt u downloaden in de rechterkolom op deze pagina.

 Contactpersoon zakelijk recht

Justin Vreeswijk is vanuit Rijnland de contactpersoon voor het zakelijk recht. Nadat u de conceptovereenkomst zakelijk recht ontvangen hebt, neemt hij contact op om eventuele vragen door te nemen. Wilt u alvast een afspraak met hem plannen? Stuur dan een mail met uw naam en telefoonnummer naar .