Schadepreventie

Rijnland neemt veel preventieve maatregelen om hinder en risico’s op schade te beperken.

Zo past de aannemer de wijze van uitvoering aan op de omgeving. Dit gebeurt op verschillende manieren:

  • door het werk vanaf het water uit te voeren, zodat materiaal en materieel niet over de weg aan- en afgevoerd worden;
  • het drukken van damwanden in plaats van trillen. Door deze trillingsarme werkwijze wordt de kans op schade en overlast beperkt;
  • het langzaam opbouwen van de zandlaag in de Kolksluis (dit geldt alleen voor de noodmaatregel die in 2020 uitgevoerd wordt);
  • het gefaseerd verwijderen van de huidige kademuren (deze maatregel wordt pas actueel als we de kademuren gaan vervangen en geldt niet voor de noodmaatregel);
  • het meten van afwijkingen (deformaties) tijdens de uitvoering van het werk;
  • het op gelijk peil houden van het grondwater;
  • het stabiliseren van de kademuren met schroefinjectieankers (deze maatregel wordt pas actueel als we de kademuren gaan vervangen en geldt niet voor de noodmaatregel);

De aannemer laat voorafgaand aan de start van de uitvoering bij alle panden in de directe omgeving van de Kolksluis  bouwkundige vooropnamen doen. De uitkomsten hiervan delen wij met u en worden ook bij de notaris gedeponeerd.

Tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden houden we al zoveel als mogelijk rekening met bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid voor de omgeving. Toch kunnen we schade nooit van tevoren uitsluiten. Daarom hebben we voor dit project een schadeloket en een schadeprotocol voor het geval dat er toch iets mis gaat. Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over het melden en afhandelen van mogelijke schade.

Welke soorten schade zijn er?

In het project sluizen Spaarndam kunnen twee typen schade voorkomen:

Vermogens- of inkomensschade
Uitvoeringsschade, ook wel bouwschade genoemd