Werkzaamheden sluizen Spaarndam

Al eeuwenlang zorgt het hoogheemraadschap van Rijnland voor de veiligheid van haar waterkeringen. De Woerdersluis, Kolksluis, Boezemsluis en de duiker bij gemaal ‘de oude Spaarndammer’ liggen in de Spaarndammerdijk/IJdijk en maken deel uit van een waterkering. Uit de laatste inspectieronde blijkt dat de monumentale sluizen in de dorpskern van Spaarndam op bepaalde onderdelen niet aan de veiligheidsnormen voldoen. Daarom worden werkzaamheden voorbereid.

Werkzaamheden Kolksluis

De werkzaamheden starten bij de kademuren van de Kolksluis. De kademuren langs de Oost- en de Westkolk zijn in 1927 voor het laatst vervangen. Ze hebben het einde van hun levensduur bereikt. Nieuwe kademuren zijn nodig om veilig gebruik van de kades te garanderen. De muren moeten passen in het beschermde dorpsgezicht. Meer informatie over de historie van deze sluis vindt u hier

Uw mening telt!

Het goed uitvoeren van groot onderhoud in een binnenstedelijke omgeving is een uitdaging. Wij vinden het belangrijk om u te betrekken en wij zijn benieuwd naar uw verwachtingen. Wilt u ons helpen? Registreer dan uw gegevens. Het invullen kost u slechts 1 minuut.

uw mening telt

Klik op de link om de vragenlijst te openen.

Contactgegevens worden alleen gebruikt voor deze tevredenheidsmonitor. Na afloop van het project worden al uw gegevens gewist.

Overzicht Kolksluisgebied

 kaart Kolksluis Spaarndam

Planning herstelwerkzaamheden

Werkzaamheden aan de Kolksluis staan vooralsnog voor het najaar van 2020 gepland. Naar schatting is de Kolksluis bij de start van het vaarseizoen 2021 weer open. Op een later moment worden ook  de sluishoofden van de Kolksluis aangepakt. Evenals werkzaamheden  aan de Woerdersluis, de Boezemsluis en de duiker. Alle werkzaamheden bevinden zich nog in de voorbereidende fase. 

Parkeren langs kade Westkolk niet langer veilig

Uit recent onderzoek blijkt dat de houten funderingspalen onder de kademuur van de Westkolk dusdanig verzwakt zijn, dat bij zware belasting voldoende draagkracht niet gegarandeerd kan worden. Daarom heeft de gemeente Haarlem op ons advies een parkeerverbod ingesteld. Tot de kademuur hersteld is, kan er niet langs het water geparkeerd worden. Download de FAQ (pdf, 166 kB) voor meer informatie.

 

Parkeren Westkolk Spaarndam 

Informatie over het project

Op deze pagina delen wij belangrijke projectinformatie. Daarnaast versturen wij bewonersbrieven. U vindt de brieven onder Downloads op deze pagina.

Nieuws

5 mei 2020. Persbericht.

Kolksluis Spaarndam op verantwoorde wijze opgeknapt

Het hoogheemraadschap van Rijnland gaat de kademuren van de Kolksluis in Spaarndam vervangen. Uitvoering van deze werkzaamheden staan gepland in november 2020. Lees het volledige persbericht (pdf, 152 kB)


Vragen

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het groot onderhoud aan de sluizen in Spaarndam? Dan kunt u contact opnemen via e-mail  spaarndam@rijnland.net of telefonisch via telefoonnummer 071-306 3535.